Else Merete Kvalsvik Fagermoen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er en del av en studien "Trinnvis TF-CBT i kommunen", som er ledet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og finansiert av Helsedirektoratet. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam i samarbeid med Rådet for psykisk helse.

Doktorgradsprosjekt

Tittel

"The role of parents in Stepped Care Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (SC-TF-CBT); an early intervention for violence- and trauma-exposed children".

Akademiske interesser

 • Barn og traumer
 • Behandlingsstudier

Bakgrunn

 • Stipendiat, NKVTS, 2020
 • Psykologspesialist og prosjektmedarbeider, NKVTS, 2014-2020
 • European TF-CBT Train-the-Trainer Program, Anthony P. Mannarino, Judy A. Cohen og Esther Deblinger, Center for Traumatic Stress in Children & Adolescents at the Allegheny General Hospital in Pittsburgh, Pennsylvania, 2018
 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi, Norsk Psykologforening, 2016
 • Psykolog, BUP Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus, 2008-2014
 • Psykolog, Bergfløtt Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste, 2005-2008
 • Cand.psychol., Universitetet i Oslo, høst 2004

Forskningsteam

Veiledere

 • Hovedveileder: Silje M. Ormhaug, forskningsleder og forsker II, NKVTS
 • Biveileder I: Tine Jensen, professor, Universitetet i Oslo og forsker I, NKVTS
 • Biveileder II: Marianne Martinsen

Prosjektgruppe

 • Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen, NKVTS

Internasjonalt samarbeid

 • Dr. Alison Salloum, University of South Florida
 • Dr. Judy Cohen and Dr. Anthony Mannarino, Center for Traumatic Stress in Children & Adolescents, Allegheny General Hospital, Pittsburg, Pennsylvania
Publisert 10. mars 2020 08:11 - Sist endret 19. mai 2020 16:53