Deniz Zelihić

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Jeg er offisielt ansatt ved Oslo universitetssykehus og har min arbeidsplass ved Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er mer spesifikt en del av et større prosjekt med mål om å evaluere og implementere en ny e-Helsebasert behandlingsmetode for barn og ungdom med utseenderelaterte bekymringer som følge av en synlig medisinsk tilstand. Behandlingen/intervensjonen heter «Ung Face IT» (Young People Face IT) og er under evaluering ved bruk av et randomisert kontrollert design.

Akademiske interesser

Jeg er interessert i utseendepsykologi og implementering av nye behandlingsmetoder for sårbare pasientgrupper, slik som barn og ungdom med utseenerelaterte forandringer som følge av medisinsk tilstand eller ervervet skade. Jeg er også interessert i nye behandlingsmetoder som går under e-Helse og «iCBT» (internettbasert kognitiv-atferdsterapi).

I tillegg til utseendepsykologi, er jeg også interessert i forskning på ulike sjeldne diagnoser og formidling av kunnskap og informasjon om sjeldne diagnoser i samfunnet. Individer med sjeldne diagnoser utgjør en spesielt sårbar individgruppe, og selv om betegnelsen «sjelden» benyttes, finnes det mer enn 30 millioner mennesker som lever med en sjelden tilstand i Europa.

Bakgrunn

  • 2019- PhD Kandidat ved Psykologisk Institutt og Senter for sjeldne diagnoser ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • 2018-2019: Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Skedsmo PP-tjeneste
  • 2016-2018: Mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2017-2018: Forskningsassistent ved Institutt for Spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2013-2016: Bachelorgrad i Pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

Forskningsteam

Det fullstendige forskningsteamet inkluderer Kristin Feragen (prosjektleder/Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet), Heidi Williamson (medveileder/Centre for Appearance Research, Bristol), Ingela L. Kvalem (medveileder/Det Psykologiske Institutt, Universitetet i Oslo), og Tine Nordgreen (medveileder/Haukeland Universitetssykehus/Universitetet i Bergen).

Verv

  • 01.07.2019-30.06.2020: Medlem av of PhD-Programrådet som representant for PhD-kandidater ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
Emneord: Appearance-research, intervention studies, Mixed methods, Quantitative methods, Rare Disorders, Qualitative exploration

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. mars 2020 10:58 - Sist endret 10. mars 2020 11:03