Anette Stamland Solvi

Ph.d.-kandidat
Bilde av Anette Stamland Solvi
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

 • Barn og unges psykiske helse

 • Tilknytning

 • Familieterapi

 • Omsorgspersoners psykiske helse

 • Utviklingstraumer

PhD prosjektet

Prosjektet «Fosterforeldres subjektive erfaringer i omsorgsrollen - en kvalitativ eksplorerende studie» har som formål å bidra til bedre og mer tilpasset behandling for fosterfamilier innenfor psykisk helsevern og dermed økt stabilitet i fosterhjem. Fosterbarn uten stabile hjem er ekstra sårbare for å utvikle vansker med tilknytning, atferd, livsmestring og psykiske lidelser både i nåtid og senere i livet. Fosterforeldre som opplever å ikke mestre omsorgsoppgaven for fosterbarnet, kjenner gjerne på omsorgstretthet og relasjonell utbrenthet, som igjen kan føre til at det blir brudd i fosterhjemmet.

I denne studien er målet å utforske fosterforeldres subjektive opplevelser og samspill med fosterbarn som strever i tilknytningsrelasjoner.

Data innhentes ved hjelp av intervjuer med 15-20 fosterforeldre og samspillsobservasjoner av fosterforeldre og fosterbarn, der barnet er henvist til Avdeling for psykisk helse barn og unge (ABUP) ved Sykehuset Telemark Helseforetak. Dataene fra intervjuene vil bli fenomenologisk analysert og samspillsobservasjonene vil bli analysert ved hjelp av «Emotional Availability scales» (EA scales).

Gjennom å øke kunnskap og teori om fosterfamilier tenker vi at studien kan bidra til et bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Bakgrunn

 • Cand psychol fra Universitetet i Oslo 2006

 • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

 • Psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge

 • Klinisk erfaring fra blant annet sengeavdeling med alvorlige psykiske lidelser, DPS; poliklinisk arbeid og akutteam, BUP; poliklinikk og familiebehandlingsteam.

 • Forskererfaring fra folkehelseinstituttet.

Forskningsteam

Hovedveileder: Førsteamanuensis ved USN og psykologspesialist Idun Røseth

Biveileder: Førsteamanuensis ved psykologisk institutt, UiO og psykologspesialist Marit Råbu

Finansiering og samarbeid

 • Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst (BUP-Prosjektet) og Sykehuset Telemark Helseforetak.
 • Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Sykehuset Telemark Helseforetak.
Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Solvi, Anette Stamland; Foss, Kaja; von Soest, Tilmann; Roald, Helge E; Skolleborg, Knut C & Holte, Arne (2010). Motivational factors and psychological processes in cosmetic breast augmentation surgery. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. ISSN 1748-6815. 63(4), s. 673–680. doi: 10.1016/j.bjps.2009.01.024.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. jan. 2021 08:30