Anette Arnesen Grønlie

Ph.d.-kandidat
Bilde av Anette Arnesen Grønlie
English version of this page
Mobiltelefon 97644219
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

 • Implementeringsforskning

 • Intervensjonsstudier

 • Barn og unges psykiske helse

 • Psykisk helsefremmende arbeid og forebygging av psykiske vansker

Tema Ph.d.-prosjekt

Støtte til mestring (STM) er en forebyggende foreldrerådgivningsintervensjon, rettet mot foreldre til barn i alderen 4-12 år som viser begynnende internaliserte og/eller eksternaliserte vansker. Intervensjonen er designet for å gi skreddersydd hjelp til familier med barn som viser tegn på engstelse, nedstemthet, samarbeidsvansker, eller kombinasjoner av disse. I perioden 2018-2021 har STM blitt testet i en pilot og deretter optimalisert i to runder i et mixed methods design, i samarbeid med syv kommuner. Overordnet mål har vært å utvikle et effektivt, fleksibelt og anvendbart tiltak, som svarer til tjenestenes og familiers behov. STM skal testes i en større effektstudie, i tett samarbeid med flere kommuner og sluttbrukere.

I tillegg til å teste klinisk effekt av selve intervensjonen, skal vi undersøke hva som hemmer og fremmer vellykket og bærekraftig implementering av STM, i en hybrid effekt- og implementeringsstudie. Mitt doktorgradsprosjekt handler om implementeringsforskningsdelen av prosjektet, og innebærer å få kunnskap om hvordan man best kan optimalisere og tilpasse implementering av STM til kontekst og behov som utøvere og familier har, slik at vi får en intervensjon som er effektiv, anvendbar og bærekraftig i praksis.

Bakgrunn

 • Fra høst 2021: Ph.d.-kandidat ved PSI, UiO og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 • Ansatt som spesialkonsulent ved NUBU siden 2010

 • Vit.ass. PSI, UiO 2009/2010

 • Master i psykologi, UiO i 2009

 • Bachelor i psykologi, UiO i 2007

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og er tilknyttet forskningsprosjektet «Støtte til mestring».

Veiledere

 • Hovedveileder og PI på STM: Truls Tømmerås (NUBU)

 • Bi-veileder: Ragnhild Bang Nes (UiO / FHI)

Emneord: Utviklingspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi

Publikasjoner

 • Grønlie, Anette Arnesen; Apeland, Anett Kristin; Askeland, Elisabeth & Christiansen, Terje (2016). Hvor godt predikerer to spørsmål barns risiko for problematferd? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(4), s. 269–275.
 • Grønlie, Anette Arnesen & Dageid, Wenche (2016). Subjective Well-Being Among HIV-Positive South Africans: The Influence of Resilience and Social Capital. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. s. 1–18. doi: 10.1007/s11205-016-1280-y.
 • Dageid, Wenche & Grønlie, Anette Arnesen (2015). The associations between resilience, social capital and self-rated health among HIV-positive South Africans. Journal of Health Psychology. ISSN 1359-1053. 20(11), s. 1463–1473. doi: 10.1177/1359105313513623.
 • Dageid, Wenche & Grønlie, Anette Arnesen (2015). MEASURING RESILIENCE AND ITS ASSOCIATION TO SOCIAL CAPITAL AMONG HIV-POSITIVE SOOUTH AFRICANS LIVING IN A CONTEXT OF ADVERSITY. Journal of Community Psychology. ISSN 0090-4392. 43(7), s. 832–848. doi: 10.1002/jcop.21710.
 • Dageid, Wenche & Grønlie, Anette Arnesen (2013). The associations between resilience, social capital and self-rated health among HIV-positive South Africans. Journal of Health Psychology. ISSN 1359-1053. doi: 10.1177/1359105313513623.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2022 10:45 - Sist endret 10. feb. 2022 10:31