Elisabeth Bakke

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Elisabeth Bakke
English version of this page
Telefon +47 22856643
Rom 905
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglege interesser

 • Overgang til demokrati i postkommunistiske land
 • Politikk, identitet, elitar og partisystem i Sentral- og Aust-Europa, med hovudvekt på Visegrádlanda.
 • Den europeiske union.
 • Nasjonalisme og nasjonal identitet, nasjonalitetspolitikk.
 • Forholdet mellom nasjonale og overnasjonale identitetar.

Undervisning

Bakgrunn

 • Journalist i Dagningen, 1982-84
 • Cand. polit. 1989
 • Informasjonssjef i Senterpartiet 1989–1993
 • Dr. polit. 1999
 • Postdoc. ved Institutt for statsvitskap 1999-2004
 • Førsteamanuensis frå 2005
 • programleiar for Bachelorprogrammet i Europastudium (EU) til 2017
 • programleiar for PECOS frå 2017

Samarbeid

Politiske elitar i Visegradlanda, prosjekt saman med Nick Sitter, Handelshøgskolen BI og Central European University i Budapest.

Personleg heimeside med valresultat, meiningsmålingar, lenker

 

Emneord: Parti, Slovakia, Europa og EU, Elite, Tsjekkia, Nasjonalisme, Sentral-Europa, Visegrád, Komparativ politikk

Publikasjoner

 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2020). The EU’s Enfants Terribles: Democratic Backsliding in Central Europe since 2010. Perspectives on Politics.  ISSN 1537-5927. . doi: 10.1017/S1537592720001292 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bakke, Elisabeth (2019). Etter kommunereformen: partiorganisering og nominasjon i «nye Asker», I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 4.  s 57 - 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sitter, Nick & Bakke, Elisabeth (2019). Democratic Backsliding in the European Union, In William R. Thompson (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  chapter. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakke, Elisabeth (2016). Tsjekkia: Business as usual?, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  Kap. 26.  s 421 - 439
 • Bakke, Elisabeth (2015). Demokrati i det postkommunistiske Europa, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Demokrati. Historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-121-9.  Del V.  s 381 - 403
 • Bakke, Elisabeth (2015). Fløyelsrevolusjonen i 1989 - ingen reprise på Praha-våren :. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  29(2), s 117- 141
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2015). Where do parties go when they die? The fate of failed parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2013. East European Politics.  ISSN 2159-9165.  31(1), s 1- 22 . doi: 10.1080/21599165.2014.959661
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2013). Why Do Parties Fail? Cleavages, Government Fatigue and Electoral Failure in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2012. East European Politics.  ISSN 2159-9165.  29(2), s 208- 225 . doi: 10.1080/21599165.2013.786702
 • Bakke, Elisabeth (2012). Why are there so few female MPs in Slovak parliaments?, In Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.),  The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-340-7.  Chapter 9.  s 186 - 207
 • Bakke, Elisabeth (2011). Czechoslovakism in Slovak history, In Mikuláš Teich; Dušan Kováč & Martin D. Brown (ed.),  Slovakia in History.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-80253-6.  Ch. 16.  s 247 - 268
 • Bakke, Elisabeth (2011). The Czech party system 20 years after the velvet revolution, In Elisabeth Bakke & Ingo Peters (ed.),  20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany.  Intersentia.  ISBN 978-3-8305-1975-1.  Ch 12.  s 221 - 248
 • Bakke, Elisabeth & Peters, Ingo (2011). Introduction: The 1989 ‘Revolutions’ and Their Effects 20 Years down the Road, In Elisabeth Bakke & Ingo Peters (ed.),  20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany.  Intersentia.  ISBN 978-3-8305-1975-1.  Ch 1.  s 11 - 24
 • Bakke, Elisabeth (2010). Central and East European Party Systems since 1989, In Sabrina Petra Ramet (ed.),  Central and Southeast European Politics since 1989.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-71616-1.  Ch 4.  s 64 - 90
 • Bakke, Elisabeth (2009). Fløyelsskilsmissa i Tsjekkoslovakia, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 5.  s 81 - 95
 • Bakke, Elisabeth (2008). Tsjekkia, I: Knut Heidar; Elisabeth Bakke & Einar Berntzen (red.),  Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01284-1.  Kap. 17.  s 298 - 313
 • Heidar, Knut & Bakke, Elisabeth (2008). Politikk i Europa, I: Knut Heidar; Elisabeth Bakke & Einar Berntzen (red.),  Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01284-1.  Kap. 1.  s 17 - 41
 • Bakke, Elisabeth (2006). Innleiing, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  kapittel 1.  s 9 - 23
 • Bakke, Elisabeth (2006). Slovakia - den kronglete vegen til demokrati, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  kapittel 8.  s 138 - 158
 • Bakke, Elisabeth (2006). Tilbake til Europa?, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  kapittel 13.  s 248 - 275
 • Bakke, Elisabeth (2006). Tsjekkia - frå fløyelsrevolusjon til rutinepolitikk, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  kapittel 7.  s 118 - 137
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2006). Østutvidelsen - Sentral-Europa, Baltikum og EU, I: Elisabeth Bakke (red.),  Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  kapittel 12.  s 225 - 247
 • Sitter, Nick & Bakke, Elisabeth (2006). Østutvidelsen - Sentral-Europa, Baltikum og EU, I:  E. Bakke (ed.), Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.  Det Norske Samlaget.  laerebok.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2005). Patterns of Stability. Party Competition and Strategy in Central Europe since 1989. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  11(2), s 243- 265
 • Bakke, Elisabeth (2004). The Making of Czechoslovakism in the First Czechoslovak Republic, In Martin Schulze Wessel (ed.),  Loyalitäten in der Tschechoslovakischen Republik 1918–1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten.  Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.  ISBN 3-486-57587-2.  Kapittel 2.  s 23 - 44
 • Bakke, Elisabeth (2004). "Tilbake til Europa?" Om austutvidinga av EU, I: Harriet Rudd (red.),  Motvekt til solidaritet. Europa 2004.  Nei til EU.  ISBN 82-91026-31-9.  Del 1 EU og verden.  s 34 - 40
 • Bakke, Elisabeth (2004). Defenestrasjon � ein tsjekkisk politisk tradisjon?. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (Årg. 18, nr 2), s 145-162
 • Bakke, Elisabeth (2002). Lidová hlasování o norském clenství v EF (EU). Mezinárodní politika.  ISSN 0543-7962.  XXVI(2), s 12- 14
 • Bakke, Elisabeth (2002). The Principle of National Self-Determination in Czechslovak Constitutions (1920-1992). Central European political science review.  ISSN 1586-4197.  3(10)
 • Bakke, Elisabeth (2001). Kva(r) er Sentral-Europa?, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.
 • Bakke, Elisabeth (2001). Språk og nasjonsforming i Noreg i eit europeisk perspektiv, I: Elisabeth Bakke & Håvard Teigen (red.),  Kampen for språket.  Det Norske Samlaget.
 • Bakke, Elisabeth (2000). Tomáš G. Masaryk og det nasjonale spørsmål. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  14(2), s 5- 17
 • Bakke, Elisabeth (1999). Čechoslovakizmus v školských učebniciach (1918-1938). Historický časopis.  ISSN 0018-2575.  47(2), s 233- 253
 • Bakke, Elisabeth (1995). Mot ein europeisk identitet?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  4, s 467- 494 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakke, Elisabeth; Berntzen, Einar & Heidar, Knut (red.) (2013). Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022208.  404 s.
 • Bakke, Elisabeth & Peters, Ingo (ed.) (2011). 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-1-78068-039-2.  336 s.
 • Bakke, Elisabeth & Peters, Ingo (ed.) (2011). 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany. Intersentia.  ISBN 978-3-8305-1975-1.  336 s.
 • Heidar, Knut; Bakke, Elisabeth & Berntzen, Einar (red.) (2008). Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01284-1.  386 s.
 • Bakke, Elisabeth (red.) (2006). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6786-1.  280 s.
 • Hroch, Miroslav; Kadečková, Helena & Bakke, Elisabeth (2005). Dějiny Norska. Nakladatelství Lidové noviny.  ISBN 80-7106-407-6.  340 s.
 • Bakke, Elisabeth (2002). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5916-8.  261 s.
 • Bakke, Elisabeth & Teigen, Håvard (red.) (2001). Kampen for språket. Det Norske Samlaget.
 • Bakke, Elisabeth & Teigen, Håvard (red.) (2001). Kampen om språket. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5852-8.
 • Bakke, Elisabeth & Teigen, Håvard (red.) (2001). Kampen for språket: Nynorsken mellom det lokale og det globale. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252158528.  251 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sitter, Nick & Bakke, Elisabeth (2018). The Czech Presidential Election and Europe’s Populism Crisis. LSE blog. Vis sammendrag
 • Bakke, Elisabeth (2017). Institutions, Parties and Party System Development in Slovakia, 1990–2016.
 • Bakke, Elisabeth (2017). Parliamentary elites in the Visegrád countries 1990–2016.
 • Bakke, Elisabeth (2015). From Party Members to Fans? Institutions, Cleavages and Party System Development in Slovakia, 1990–2014.
 • Bakke, Elisabeth & Ekman, Joakim (2015). 25 år etter kommunismens fall. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  28(2), s 111- 115
 • Bakke, Elisabeth (2014). Demokrati i det postkommunistiske Europa.
 • Bakke, Elisabeth (2013). Tsjekkia, I: Einar Berntzen; Knut Heidar & Elisabeth Bakke (red.),  Politikk i Europa. Partier, Regjeringsmakt, Styreform.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01284-1.  17.  s 308 - 324
 • Bakke, Elisabeth (2013). Valet i Tsjekkia: frå vondt til verre?. Ta Politika. . doi: http://www.sv.uio.no/isv/forskning/aktuelt/blogg/ta-politika/2013/valg_tsjekkia.html
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2013). Political Parties in Central Europe: Historical Roots, the Transition from Communism and Post-Communist Politics.
 • Bakke, Elisabeth (2012). Slovakia: eit val i skuggen av eurokrise og Gorillafiler. Ta Politika.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2012). Where do parties go when they die? The fate of failed parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2010.
 • Bakke, Elisabeth (2011). Female representation in Slovak parliaments 1990–2010 – institutional artifact or gatekeepers’ preference?.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2011). Where do parties go when they die? Failed parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2010.
 • Bakke, Elisabeth (2010). The Czech party system – a legacy of the Velvet Revolution?.
 • Bakke, Elisabeth (2009). The Czech Republic: Stable party system – precarious coalitions.
 • Bakke, Elisabeth (2008). Praha-våren - eit 40-årsminne. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  38(3/4), s 34- 40
 • Bakke, Elisabeth (2008). Slovakia – from the Struggle for Self-Determination to Left-Right Competition.
 • Bakke, Elisabeth (2008). What is a Nation? Europe 1789–1914. Book review. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  33(1), s 102- 104
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2008). Elite Turnover and Party System Change in Central Europe: Political Nomadism?.
 • Bakke, Elisabeth (2007). Bresjnev-doktrinen, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  oppslagsord.
 • Bakke, Elisabeth (2007). Elite Change and Continuity in Postcommunist Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia.
 • Bakke, Elisabeth (2007). Fløyelsrevolusjonen, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  oppslagsord.
 • Bakke, Elisabeth (2007). Nomenklatura, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  oppslagsord.
 • Bakke, Elisabeth (2007). Solidaritet, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  oppslagsord.
 • Bakke, Elisabeth (2006). Between Utopia and Disillusionment. A Narrative of the Political Transformation in Eastern Europe. Bokmelding. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  20(2.06), s 210- 213
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2006). To Stay the Course or Cross the Floor: Members of Parliament, Parties and Party System Change in Central Europe.
 • Bakke, Elisabeth (2005). Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe [bokmelding]. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  19(4/2005), s 515- 518
 • Bakke, Elisabeth (2005). Elite continuity in Central Europe after 1989.
 • Bakke, Elisabeth (2005). Elitekontinuitet i Sentral-Europa.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2005). National Self-determination or National Interest? The National Argument in the Norwegian EU Membership Debate.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2005). To Stay the Course or Cross the Floor: Members of Parliament, Parties and Party System Change in Central Europe.
 • Bakke, Elisabeth & Sitter, Nick (2005). To Stay the Course or Cross the Floor: Members of Parliament, Parties and Party System Change in Central Europe.
 • Bakke, Elisabeth (2005). Linde, Jonas: Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. Buchbesprechung. Bohemia Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder.  ISSN 0523-8587.  46(2), s 531- 533
 • Bakke, Elisabeth (2004). National symbols on banknotes in Europe.
 • Bakke, Elisabeth (2003). Slovakias kronglete veg til EU. Fokus Europa.  ISSN 1501-3111.  (1)
 • Bakke, Elisabeth (2003). Nations and nationalism in East-Central Europe, 1806-1948. Bokmelding. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  17(2), s 279- 282
 • Bakke, Elisabeth (2001). Bjørn Erik Rasch: Demokrati - ideer og organisering. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  42(3), s 485- 489
 • Bakke, Elisabeth & Teigen, Håvard (2001). Innleiing, I: Elisabeth Bakke & Håvard Teigen (red.),  Kampen for språket: Nynorsken mellom det lokale og det globale.  Det Norske Samlaget.  ISBN 8252158528.  innleeing.  s 7 - 14
 • Bakke, Elisabeth (2000). How voluntary is national identity?.
 • Bakke, Elisabeth (2000). The principle of national self-determination in Czechoslovak constitutions 1918¿1992.
 • Bakke, Elisabeth (1999). Doomed to failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction 1918-1938.
 • Bakke, Elisabeth (1999). Det vanskelege nasjonalismeomgrepet. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  29(3), s 25- 27
 • Bakke, Elisabeth (1995). Towards a European identity?. Working papers. 10.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. jan. 2018 10:09