ZIGNE Signifikanstesting

Zigne foreligger nå som app både for Android og IOs operativsystem i tillegg til online-versjon. Appen er gratis.

Hva er Zigne?

Zigne er et program for å undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. Utvalgsundersøkelser brukes for å si noe om den befolkningen (universet) som utvalget er trukket fra. Observasjonene i slike utvalg er imidlertid beheftet med tilfeldigheter. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet fra universet, kan vi kontrollere for tilfeldighetene. Dette fordi tilfeldighetenes spill i slike utvalg følger kjente teoretiske fordelinger. Signifikanstestens oppgave er å avgjøre om observasjonene i utvalget skyldes noe mer enn tilfeldigheter. Gjør de det, er observasjonen statistisk signifikant.

Hva kan Zigne brukes til?

Observasjoner som kan testes med dette programmet er enten prosentdifferansen mellom to resultater fra samme utvalg, prosentdifferansen for resultater fra to utvalg, eller prosentandelen for et resultat fra ett utvalg. Man kan også foreta signifikanstesting for to serier av resultater, og for forskjellen mellom to gjennomsnitt. Det er også mulig å legge inn størrelsen på det universet utvalget er hentet fra.

Hvordan få tak i Zigne?

Appen kan lastes ned fra Google Play og App Store

Kjør Zigne på nettet (ikke kompatibel med Internet Explorer, bruk en annen nettleser)

Last ned Windows-versjonen

Publisert 24. sep. 2015 15:32 - Sist endret 15. jan. 2018 10:52