Publikasjoner

Publisert 3. jan. 2019 12:31

Anne Therese Gullberg and Bernt Aardal: "Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through "old" and "new" politics in Norway" (Environmental Policy and Governance, 2018:1-14)

Publisert 5. des. 2018 11:26

West European Politics, vol. 41, no.5: 1208-1216

Publisert 8. nov. 2017 14:22

I 2017 er det 60 år siden Stein Rokkan, Henry Valen og deres medarbeidere gjennomførte den første norske valgundersøkelsen. Surveydelen av det opprinnelige forskningsopplegget er blitt stående som det varige resultatet gjennom Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. I dag er dette ett av norsk samfunnsforsknings lengstvarende forskningsprosjekter, bestående av 14 landsrepresentative undersøkelser med mer enn 25 000 intervjuer. I denne artikkelen gis det en oversikt over dette forskningsprogrammet med vekt på sentrale teoretiske perspektiver og tolkningsrammer. Artikkelen gir gjennom dette et bidrag til den statsvitenskapelige faghistorien.

Les artikkelen

Publisert 21. apr. 2017 13:19

Begrepet «politisk skillelinje» (cleavage) har lenge stått sentralt innen statsvitenskapen. Fagdebatten bærer imidlertid preg av at «skillelinje» ikke er blitt eksplisitt definert, noe som er nødvendig hvis begrepet skal kunne bidra til å belyse sentrale politiske motsetninger i dagens samfunn.

Publisert 22. mars 2017 14:39
Publisert 22. mars 2017 11:53
Publisert 21. mars 2017 14:23
Publisert 17. sep. 2015 11:08