Tore Hansen

Image of Tore Hansen
Phone +47 22855174
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Indset, Marthe; Tjerbo, Trond & Hansen, Tore (2021). The Role of the Norwegian County Governor: Agent with a Wide Scope or Servant of the State Authorities? In Tanguy, Gildas & Eymeri-Douzans, Jean-Michel (Ed.), Prefects, Governors and Commissioners. Territorial representatives of the State in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-59395-7. p. 275–302. doi: 10.1007/978-3-030-59396-4.
 • Hansen, Tore (2015). Kan Norge bli mer demokratisk med færre kommuner? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(1), p. 62–73.
 • Hansen, Tore (2014). Ressurser teller, men stemmer avgjør – Om kommuneinndelingens politiske økonomi. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 91(1), p. 5–26.
 • Hansen, Tore (2014). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1632-1. p. 239–260.
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje? In Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Ed.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-342-3. p. 203–221.
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Norway: No Big Deal With Regional Elections? In Dandoy, Regis & Schakel, Arjan H. (Ed.), Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-02543-2. p. 179–195. doi: 10.1057/9781137025449_10.
 • Fredriksen, Kim Alex; Kristensen, Tor Erik Holt & Hansen, Tore (2012). Combined bead polymerization and Cinchona organocatalyst immobilization by thiol-ene addition. Beilstein Journal of Organic Chemistry. ISSN 2195-951X. 8, p. 1126–1133. doi: 10.3762/bjoc.8.125.
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2012). Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering, Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-329-4. p. 67–92.
 • Tjerbo, Trond; Indset, Marthe & Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 88(2), p. 93–109.
 • Hansen, Tore; Mydske, Per Kristen & Claes, Dag Harald (2011). Teorier om offentlige reformer. In Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Ed.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. p. 40–66.
 • Hansen, Tore (2011). Demokrati og finanser. Om det finansielle grunnlaget for lokalt demokrati. In Baldersheim, Harald & Smith, Eivind (Ed.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-314-0. p. 73–100.
 • Hansen, Tore & Noer, Hanne (2010). The Political Effects of Local Property Taxation in Norway. Lex Localis. ISSN 1581-5374. 8(4), p. 313–327. doi: 10.4335/8.4.313-327%282010%29.
 • Hansen, Tore; Sandkjær Hansen, Gro & Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 24(3), p. 198–223.
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745.
 • Hansen, Tore (2008). På vei mot en norsk regionreform. In Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (Ed.), Regionen och flernivådemokratin. SOM-Institutet, Gøteborgs Universitet. ISSN 978-91-89673-12-0. p. 241–252.
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 9(1), p. 55–76.
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2007). The Growing Regional Administration: From Federalist Principles to Single-Issue Clubs. Regional & Federal Studies. ISSN 1359-7566. 17(2), p. 235–251.
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 9(1), p. 55–77.
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2007). The Growing Regional Administration: From Federalist Principles to Single-Issue Clubs. Regional & Federal Studies. ISSN 1359-7566. 17(2), p. 235–251.
 • Hansen, Tore (2007). Norwegian Political Science. In Klingemann, Hans-Dieter (Eds.), The State of Political Science in Western Europe. Barbara Budrich Publishers. ISSN 978-3-86649-045-1. p. 295–310.
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2005). Mot en ny regionalisering i Norge? Kommunal ekonomi och politik. ISSN 1402-8700. 9(3), p. 7–29.
 • Tjerbo, Trond & Hansen, Tore (2005). Individualisme, sosial kapital og politisk deltakelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. p. 29–51.
 • Hansen, Tore (2005). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0192-9. p. 183–208.
 • Hansen, Tore (2005). Policyanalyser - har kommunepolitikken noen konsekvenser? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0192-9. p. 113–136.
 • Hansen, Tore (2005). Hvorfor søkelys på sykehusreformen? In Opedal, Ståle & Stigen, Inger Marie (Ed.), Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0255-0. p. 9–12.
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2004). Ny kommunestruktur eller ny kommuneform? Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 85(4), p. 261–276.
 • Hansen, Tore (2003). Kommunesammenslutninger og politisk legitimitet. In Hansen, Tore (Eds.), Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3. p. 35–50.
 • Hansen, Tore & Myrvold, Trine Monica (2003). Kommunesammenslutninger - legitimitet og demokratiske konsekvenser. In Hansen, Tore (Eds.), Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3. p. 11–17.
 • Hansen, Tore (2003). Kommunestrukturens politiske grunnlag og retorikk. In Hansen, Tore (Eds.), Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3. p. 75–97.
 • Hansen, Tore & Myrvold, Trine Monica (2003). Avslutning. In Hansen, Tore (Eds.), Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3. p. 113–118.
 • Hansen, Tore (2003). Kommunesammenslutningenes politiske legitimitet. In Kommunenes , Sentralforbund (Eds.), Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?. Kommuneforlaget AS. ISSN 8244608463. p. 15–30.
 • Hansen, Tore (2003). Lokal forankring og politisk deltakelse. In Kommunenes , Sentralforbund (Eds.), Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?. Kommuneforlaget AS. ISSN 8244608463. p. 31–44.
 • Hansen, Tore & Winsvold, Marthe (2003). Politiske effekter av kommunesammenslutninger. In Hansen, Tore (Eds.), Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3. p. 99–111.
 • Hansen, Tore & Klausen, Jan Erling (2002). Between the Welfare State and Local Government Autonomy. Local Government Studies. ISSN 0300-3930. 28(4), p. 47–66.
 • Hansen, Tore; Opheim Ellis, Ingunn & Fimreite, Anne Lise (2002). Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? In Aardal, Bernt (Eds.), Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Kommuneforlaget, Oslo. ISSN 82-446-0920-6. p. 45–68.
 • Hansen, Tore & Hovik, Sissel (2001). Kommunestyret som nasjonal rekrutteringsarena. In Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O. & Aars, Jacob (Ed.), Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget, Oslo. ISSN 82-446-0872-2. p. 267–282.
 • Hansen, Tore (2001). Velferdsstaten og "den tredje vei". In Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Ed.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. p. 267–273.
 • Hansen, Tore (2000). Policyanalyser - har kommunalpolitikken noen konsekvenser? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-585-7. p. 113–136.
 • Hansen, Tore (2000). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-585-7. p. 185–211.
 • Hansen, Tore (2000). Policyanalyser - har kommunepolitikken noen konsekvenser? In Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (Ed.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-585-7. p. 113–136.
 • Hansen, Tore (1997). Politiske strakstiltak og intern styring, Universitetet som beslutningsarena. Fagbokforlaget, ,Bergen.. ISSN 82-7674-370-6. p. 197–211.
 • Hansen, Tore (1997). Budsjettering, Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22924-6.
 • Hansen, Tore (1997). Offentlige utgifter, Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22924-6.
 • Hansen, Tore (1995). The Regional Basis of EU-Resistance: Why the Norwegians said "No". In Hesse, J.J. & Toonen, Theo A. J. (Ed.), The European Yearbook for Comparative Government and Public Administration. Nomos. ISSN 3-7890-4702-3. p. 251–268.
 • Baldersheim, Harald & Hansen, Tore (1989). Introduksjon til temanummer om krisepolitikk for storbyene. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 5(1), p. 3–4.

View all works in Cristin

 • Hansen, Tore & Offerdal, Audun (1995). Borgere, tjenesteytere og beslutningnstakere. Tano, Oslo. ISBN 82-518-3396-5.

View all works in Cristin

 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2012). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?
 • Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2012). Polymer particles with organocatalytic functionality. Abstract of Papers of the American Chemical Society. ISSN 0065-7727. 244.
 • Hansen, Tore (2011). Den regionale stat. In Ivarsson, Andreas (Eds.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. p. 191–193.
 • Hansen, Tore (2011). Kommunalt demokrati og finanser. In Ivarsson, Andreas (Eds.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. p. 106–107.
 • Hansen, Tore (2011). Den norske sykehusreformen. In Ivarsson, Andreas (Eds.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. p. 171–172.
 • Hansen, Tore (2011). Fylkesmannen. In Ivarsson, Andreas (Eds.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISSN 978-91-633-9802-5. p. 194–196.
 • Hansen, Tore (2011). Ressurser teller, men stemmer avgjør. Om kommuneinndelingens politiske økonomi.
 • Hansen, Tore (2010). Pay-Back Time. In Newton, Ken & Boncourt, Thibaud (Ed.), The ECPR's First Fourty Years, 1970 - 2010. ECPR Press. p. 45–45.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2007). Assessing the vitality of local democracy: What considerations apply?
 • Hansen, Tore & Berglund, Frode (2007). Politicians of equal status? On the recruitment and demand for female politicians.
 • Hansen, Tore (2007). Mellom hierarki og anarki: Improvisasjon som handlingsmodell.
 • Hansen, Tore (2007). Wagners lov. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2006). “Lokaldemokratiets tilstad: Hvilke forhold gjelder?”.
 • Wu, Hong & Hansen, Tore (2006). Creating innovation actions through regional development agreement ? a case study in Norway.
 • Hansen, Tore (2005). Central regulations and local government autonomy.
 • Hansen, Tore (1999). Det norske politiske system: Kommunalt selvstyre i velferdsstatens tjeneste. Nytt fra nord.
 • Hansen, Tore (1999). Citizenship and the local welfare state.
 • Baldersheim, Harald; Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (1997). Perspektiver på kommuneinstitusjonen og kommunepolitikk. [Radio]. Studio ved Universitetet i Oslo : Opptak til programinnslag på "Kunnskapskanalen", Arild Boman ansvarlig.
 • Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun & Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. Norsk Institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-796-5.
 • Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe & Myrvold, Trine Monica (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelser i Oslo kommune. NIBR-rapport 2008:10. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-713-2.
 • Hansen, Tore; Stigen, Inger Marie; Indset, Marthe & Myrvold, Trine Monica (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelse i Oslo kommune. Norsk Institutt for By- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-713-2.
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2007). Fylkesmannsembetet under omforming? Norsk Institutt for By- og Regionforskning.
 • Hauge, Bjørn Gitle & Hansen, Tore (2005). Utviklingsavtale om regionall utvikling mellom regionrådet i Nedre Glomma og Østfold Fylkeskommune. Østfold Fylkeskommune.
 • Hansen, Tore & Tjerbo, Trond (2003). Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Unipub forlag.
 • Hansen, Tore (2003). Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-428-3.
 • Helgesen, Marit & Hansen, Tore (2001). Driftsstyrer i Osloskolen - styrer eller bare drift? Norsk Institutt for By- og regionforskning. ISSN 82-7071-336-8.
 • Hansen, Tore; Hovik, Sissel & Klausen, Jan Erling (2000). Stortinget som lokalpolitisk aktør. Norsk Institutt for By- og Regionforskning. ISSN 82-7071-231-0. 3-2000.
 • Hansen, Tore (1999). Kommunale tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming med særlig vekt på organisering, kompetanse og fritid. En undersøkelse av kommuner i Rogaland. Tore Hansen.
 • Hansen, Tore (1999). Fra rammer til detaljer. En studie av partienes kommunalpolitiske programerklæringer. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-198-5. 1999:129.
 • Hansen, Tore & Hovik, Sissel (1999). En skole i demokrati? Stortingsrepresentantenes kommunalpolitiske bakgrunn. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 82-7071-176-4. 1999:116.
 • Hansen, Tore (1998). Det lokale demokratiets vilkår. Institutt for statsvitenskap, UiO.
 • Hansen, Tore (1997). Decisions of the Margins of the European Margin. Inst. for statsvitenskap, Univ. I Oslo.
 • Hansen, Tore (1997). Mot den depolitiserte kommune? Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:17 PM - Last modified Aug. 5, 2021 9:07 AM