Bernt Olav Aardal

Image of Bernt Olav Aardal
Norwegian version of this page
Phone +47 22844234
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

 

 

Publications

 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. ISSN 0261-3794. 7. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313.
 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring. In Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Ed.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03431-7. p. 70–85.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60971-9. p. 237–254.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60971-9. p. 11–26.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60971-9. p. 156–177.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60971-9. p. 44–80.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 35(2), p. 62–76. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01. Full text in Research Archive
 • Gullberg, Anne Therese & Aardal, Bernt (2018). Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance. ISSN 1756-932X. p. 1–14. doi: 10.1002/eet.1844. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 41(5), p. 1208–1216. doi: 10.1080/01402382.2017.1415778. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt (2017). 60 år med valgforskning – hva har vi lært? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 33(3), p. 271–290. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-05. Full text in Research Archive
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review. ISSN 0192-5121. 37(2), p. 261–276. doi: 10.1177/0192512114558456. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 219–246.
 • Aardal, Bernt (2015). Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 49–75.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått. In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 11–33.
 • Aardal, Bernt (2015). Politiske verdier og stemmegivning. In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 76–102.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202484347. p. 247–265.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2015). Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg. In Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Ed.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. p. 507–519.
 • Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning. In Monsen, Leif Kristian & Otterlei, Jill Beth (Ed.), Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0375-1. p. 105–131.
 • Aardal, Bernt (2014). Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger? In Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Ed.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. p. 201–223.
 • Aardal, Bernt (2014). Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon. In Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Ed.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. p. 284–297.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2012). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. In Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Ed.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag. ISSN 9788232101030. p. 31–44.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 131–162.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2011). Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand? In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 291–304.
 • Aardal, Bernt (2011). Et politisk kart over Norge. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 363–380.
 • Aardal, Bernt (2011). Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 65–96.
 • Aardal, Bernt (2011). Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse? In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 305–330.
 • Aardal, Bernt (2011). Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 13–40.
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 97–130.
 • Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt & Gullberg, Anne Therese (2011). Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009. In Aardal, Bernt (Eds.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202363772. p. 331–362.
 • Aarts, Kees & Aardal, Bernt (2011). Patterns of Party Evaluations. In Rosema, Martin; Denters, Bas & Aarts, Kees (Ed.), How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam University Press. ISSN 9789085550365. p. 159–179. doi: 10.1515/9789048513369-010.
 • Aardal, Bernt & Binder, Tanja (2011). Leader Effects and Party Characteristics. In Aarts, Kees; Blais, André & Schmitt, Hermann (Ed.), Political Leaders and Democratic Elections. Oxford University Press. ISSN 0199259003. p. 108–126. doi: 10.1093/acprof%3Aosobl/9780199259007.003.0007.
 • Josefsen, Eva & Aardal, Bernt (2011). Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse. In Josefsen, Eva & Saglie , Jo (Ed.), Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-320-1. p. 32–55.
 • Aardal, Bernt (2011). The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review. ISSN 2194-6248. 7(1), p. 1–31. doi: 10.2202/1935-6226.1105.
 • Aardal, Bernt (2010). Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 26(2), p. 75–104.
 • Aardal, Bernt; Reymert , Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 24–32.
 • Listhaug, Ola; Aardal, Bernt & Ellis, Ingunn Opheim (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries. In Klingemann, Hans-Dieter (Eds.), The Comparative Study of Electoral Systems. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-921735-9. p. 311–332.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2009). Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-communist Countries. In Esmer, Yilmaz & Pettersson, Thorleif (Ed.), The International System, Democracy and Values. Uppsala universitet. ISSN 978-91-554-7664-9. p. 67–92.
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2007). Er kvinnelige velgere ”naturlig” venstrevridde? In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 201–226.
 • Narud, Hanne Marthe & Aardal, Bernt (2007). Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge. In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 173–200.
 • Aardal, Bernt (2007). Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre? In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 81–109.
 • Aardal, Bernt (2007). Saker og standpunkter. In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 41–57.
 • Aardal, Bernt (2007). Holdninger og ideologisk struktur. In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 59–80.
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap. In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 111–134.
 • Aardal, Bernt (2007). Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005? In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 13–40.
 • Aardal, Bernt (2007). Avslutning: Oljerikdom og mistillit. In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 335–356.
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2007). Politisk deltakelse - håp for nye generasjoner? In Aardal, Bernt (Eds.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 978-82-04-13007-5. p. 303–320.
 • Aardal, Bernt & Stavn, Guro (2006). Enda flere skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 2–8.
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene. In Saglie , Jo & Bjørklund, Tor (Ed.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33941-4. p. 122–142.
 • Aardal, Bernt & Van Wijnen, Pieter (2005). Issue Voting. In Thomassen, Jacques (Eds.), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press. ISSN 0-19-927321-9. p. 192–212.
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 45(2), p. 245–271.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk. In Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Ed.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. p. 383–398.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. In Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Ed.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. p. 13–29.
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om? In Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Ed.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. p. 276–300.
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene. In Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Ed.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. p. 253–275.
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2004). Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning. In Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Ed.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. p. 301–323.
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2003). Er lederen viktigere enn partiet og politikken? In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 229–244.
 • Aardal, Bernt (2003). Kritiske velgere. In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 207–224.
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i bevegelse. In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 31–45.
 • Aardal, Bernt (2003). Avslutning. In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 241–248.
 • Aardal, Bernt (2003). Ideologi og stemmegivning. In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 83–106.
 • Aardal, Bernt (2003). Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier? In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 47–81.
 • Aardal, Bernt (2003). Det første valg i et nytt årtusen. In Aardal, Bernt (Eds.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISSN 82-04-08604-0. p. 7–30.
 • Aardal, Bernt; Karlsen, Rune & Valen, Henry (2002). Aldri har så mange skiftet parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 35–40.

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60971-9. 258 p.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202484347. 280 p.
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202363772. 392 p.
 • Aardal, Bernt (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-13007-5. 381 p.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00629-9. 431 p.
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. ISBN 82-04-08604-0. 269 p.

View all works in Cristin

 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Valganalyse: Den sinte, gamle mannen er en myte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2016). Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 57(3), p. 322–325.
 • Aardal, Bernt (2015). En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 56(1), p. 99–102.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Aardal, Bernt (2013). The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time.
 • Aardal, Bernt (2012). Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget? I Stortingets tjeneste. Det norske Storting. ISSN 0000-0000-000-00. p. 113–125.
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 53(3), p. 349–351.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2011). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. In Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Ed.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. British Politics Society. ISSN 978-82-998915-0-9. p. 30–42.
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2010). Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(1/2), p. 197–201.
 • Aardal, Bernt (2010). Reflections on transparancy from a political scientist's perspective. Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188. p. 29–33.
 • Aardal, Bernt (2009). Stein Ringen: What Democracy is For. On Freedom and Moral Government. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 112–114.
 • Tønneson, Stein; Aardal, Bernt & Harpviken, Kristian Berg (2009). Rekruttering med mål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønneson, Stein; Harpviken, Kristian Berg & Aardal, Bernt (2009). Samarbeid på tvers av sektorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2009). Retten til å (be)stemme. In Helljesen, Geir (Eds.), Geir Helljesens valgskole. NRK Aktivum. ISSN 9788281783317. p. 15–22.
 • Aardal, Bernt (2008). Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes: Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 126–129.
 • Aardal, Bernt (2007). Valg. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215011974. p. 285–286.
 • Aardal, Bernt (2007). Politiske konfliktlinjer. In Østerud, Øyvind (Eds.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215011974. p. 222–222.
 • Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2003). Support of Democracy in Europe.
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå. ISSN 9788253791913.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-8157-0.
 • Aardal, Bernt; Høstmark, Maria; Lagerstrøm, Bengt Oscar & Stavn, Guro (2007). Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-7225-7.
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Kommunal-og regionaldepartementet.
 • Aardal, Bernt (2006). How to Lose a Walk-over Election? A Preliminary Analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-228-2. Full text in Research Archive
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-194-4. 1(2004:006). Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå. ISSN 82-537-6408-1.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:16 PM - Last modified Aug. 5, 2021 9:08 AM