Karin Dokken

Associate Professor - Department of Political Science
Image of Karin Dokken
Norwegian version of this page
Phone +47 22858792
Mobile phone 91560506
Room 907
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Tags: Global South, South Africa

Publications

 • Dokken, Karin (2012). Migration as a Security Problem: Grassroots Level Conflict Management and Africa’s Intergovernmental Authority on Development (IGAD), In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  17.  s 293 - 307
 • Dokken, Karin (2010). State Responses to Transnational Challenges: The Evolution of Regional Security Organisations in Africa. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  27, s 333- 354
 • Dokken, Karin (2009). Svake stater og sterke regimer i Afrika, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 6.  s 97 - 106
 • Dokken, Karin & Claes, Dag Harald (2007). Regionalisme og integrasjon mellom stater, I: Jon Hovi & Raino Sverre Malnes (red.),  Anarki, makt og normer.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-228-0.  Kap. 12.  s 287 - 317
 • Dokken, Karin (2004). The New Regionalism in Africa. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  62(4), s 603- 608
 • Dokken, Karin (1997). Environmental Conflict and International Integration, In Nils Petter Gleditsch (ed.),  Conflict and the Environment.  Kluwer, Dordrecht.  s 519 - 534 Show summary

View all works in Cristin

 • Dokken, Karin (2008). African Security Politics Redefined. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781403977618.  247 s.
 • Bøås, Morten & Dokken, Karin (2002). Internasjonal Politikk og Utenrikspolitikk i Afrika Sør for Sahara. Universitetsforlaget.  190 s.

View all works in Cristin

 • Dokken, Karin (2005). Regional Conflict Management in West Africa.
 • Bøås, Morten & Dokken, Karin (2002). Fred i Angola?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Stålsett, Sturla Johan; Rolfsen, Raag; Dokken, Karin & Haugen, Hans Morten (2000). Sårbarhet og sikkerhet. Aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer i etisk og teologisk perspektiv. Show summary
 • Dokken, Karin (1997). Environment, Security and Regional Integration in West Africa. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:10 PM - Last modified Nov. 13, 2019 1:52 PM