English

Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

Postadresse Postboks 1097 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
0851 OSLO
Stedkode 170810

Ansatte

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Angell, Kim +47-22855173 kim.angell@stv.uio.no Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon
Bjørgo, Tore Professor +47-22845850 tore.bjorgo@c-rex.uio.no Ekstremisme, Hatkriminalitet, Forebygging
Castelli, Pietro Postdoktor +47-22857185 pietro.castelli@c-rex.uio.no
Gundersen, Aleksander Vitenskapelig assistent aleksander.gundersen@c-rex.uio.no
Hagen, Lars Wibe Vitenskapelig assistent larswha@student.sv.uio.no
Hjermann, Anni Roth Vitenskapelig assistent a.r.hjermann@ilos.uio.no
Høy-Petersen, Nina Stipendiat nina.hoy-petersen@c-rex.uio.no
Jupskås, Anders Ravik Forsker +47-22857642 +47-99649042 (mob) a.r.jupskas@c-rex.uio.no Komparativ politikk, Ekstremisme, Valg og Demokrati, Politiske partier
Leidig, Eviane Stipendiat eviane.leidig@c-rex.uio.no Nasjonalisme, postkoloniale studier, Diaspora, Migrasjon, Multikulturalisme, Sosiale medier
Lichtenberg, Lisanne Vitenskapelig assistent lisanne.lichtenberg@c-rex.uio.no
Lygren, Sofia Vitenskapelig assistent sofiasl@student.sv.uio.no
Macklin, Graham David Postdoktor +47-22854208 +44 7775 674618 g.d.macklin@c-rex.uio.no
Mudde, Cas Forsker cas.mudde@c-rex.uio.no
Obaidi, Milan Postdoktor milan.obaidi@c-rex.uio.no
Ravndal, Jacob Aasland Postdoktor +47-22855167 99615149 j.a.ravndal@c-rex.uio.no Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning
Storli, Yngvild Vitenskapelig assistent yngvis@student.iakh.uio.no
Thorleifsson, Cathrine Forsker +47-22855162 + 47 93094503 (mob) c.m.thorleifsson@c-rex.uio.no Politisk antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Globalisering, Grenser, Europa, Midtøsten, Israel