English

Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)

Postadresse Postboks 1097 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
0851 OSLO
Stedkode 170810

Ansatte

Listen inneholder 21 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørgo, Tore Professor +47-22845850 +47 91178057 (mob) tore.bjorgo@c-rex.uio.no Ekstremisme, Forebygging, Hatkriminalitet
Bråthen, Kristine Vitenskapelig assistent krbraat@student.sv.uio.no
Castelli, Pietro Postdoktor +47 22857185 +44 7775 674618 (mob) p.c.gattinara@c-rex.uio.no
Dumitrescu, Stelian Vitenskapelig assistent stelian.dumitrescu@c-rex.uio.no
Eldholm, Marit Avdelingsleder +47 22858862 +47-91543266 (mob) marit.eldholm@c-rex.uio.no Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Forskningsstøtte, EU, Ekstern finansiering
Høy-Petersen, Nina Stipendiat nina.hoy-petersen@c-rex.uio.no
Jupskås, Anders Ravik Nestleder +47 22 85 76 42 a.r.jupskas@c-rex.uio.no Komparativ politikk, Ekstremisme, Valg og Demokrati, Politiske partier
Kozaric, Edin Vitenskapelig assistent edinko@student.uv.uio.no
Macklin, Graham David Postdoktor +47-22854208 +44 7775 674618 g.d.macklin@c-rex.uio.no
Mudde, Cas Professor II cas.mudde@c-rex.uio.no
Nissen, Ragnhild Vitenskapelig assistent ragnhign@student.sv.uio.no
Noren, Ingeborg Vitenskapelig assistent ingebono@student.ikos.uio.no
Ravndal, Jacob Aasland Postdoktor +47-22855167 99615149 j.a.ravndal@c-rex.uio.no Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning
Roslonska, Zuzanna Stipendiat zuzanna.roslonska@c-rex.uio.no
Rusten, Kine Aastad Vitenskapelig assistent k.a.rusten@c-rex.uio.no
Sandåker, Anne-Line Seniorkonsulent klima- og miljøstrategi +47 22858992 a.l.sandaker@sum.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Arbeidslivsrelevans
Segers, Iris Beau Forsker i.b.segers@c-rex.uio.no
Solheim, Øyvind Bugge Postdoktor o.b.solheim@c-rex.uio.no Høyreekstremisme, Sosiale medier, Terrorisme, Innvandring
Tandberg, Charlotte Vitenskapelig assistent charltan@student.sv.uio.no
Thorleifsson, Cathrine Forsker 93094503 c.m.thorleifsson@c-rex.uio.no Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser
Thorstensen, Madeleine Vitenskapelig assistent madeleine.thorstensen@c-rex.uio.no