På plakater over hele byen

Når Karen O’Brien ankommer Bilbao for å ta imot prestisjetung pris, er gatene fulle av plakater med ansiktet hennes på. Samfunnsgeografen vil bruke oppmerksomheten til å belyse samfunnsvitenskapens rolle i klimaforskning.

Bildet kan inneholde: på dagtid, eiendom, bygning, vindu, tre.

Prisvinnerne: Får mye oppmerksomhet i Bilbao. Foto: BBVA Foundation

Karen O`Brien har nettopp ankommet Bilbao hvor hun tirsdag 21. september skal motta den høythengende prisen BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award, i kategorien “Climate Change” for sitt nyskapende bidrag til å forstå de samfunnsmessige og menneskelige dimensjonene og konsekvensene av klimaendringene.

O`Brien deler prisen på 400 000 euro med britiske Neil Adger og kanadiske Ian Burton

Bildet kan inneholde: smil, hode, på dagtid, fotografi, blå.
Karen O'Brien: På plass i Bilbao. Foto: Kristian Stokke.

De neste dagene skal samfunnsgeografen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) delta på et storstilt program. I gatene henger bannere med prisvinnerne i de ulike kategoriene. Allerede er O’Brien blitt oppsøkt av nysgjerrige, spanske journalister.

- Dette er virkelig en god mulighet til å skape oppmerksomhet rundt klimaforandringenes samfunnsmessige konsekvenser og hva vi kan gjøre med problemet, sier hun.

O’Brien føler seg takknemlig over å motta en pris som anerkjenner rollen av samfunnsvitenskap i klimaforskning.

- Det er en stor ære å få prisen sammen med Neil Adger og Ian Burton, og vi ser oss som en del av en mye større gruppe forskere som har bidratt til en bedre forståelse av hva klimaendringene betyr for mennesker og samfunn, sier O’Brien.

- Jeg gleder meg til å møte alle de andre "laureates" og å bli kjent med deres forskning, sier hun.

Bærekraftig tilpasning

I prisbegrunnelsen utheves Karen O`Briens evne til å bringe fram ny kunnskap om hva som skal til for å få mennesker til å skape og lede endring til et bærekraftig samfunn, som både gir gjenklang i akademia og samfunnet ellers.

På ISS har hun blant annet leda forskningsprosjektet AdaptationCONNECTS.

- Prisen er tett knytta til hovedtemaet i AdaptationCONNECTS, nemlig hvordan vi kan tilpasse oss til klimaendring på en måte som bidrar til samfunnsendringer som er rettferdige og bærekraftige, sier O’Brien.

- Vi ser på klimaendringer i en større og breiere kontekst, men også gjennom en djupere og mer integrerte perspektiver som kobles de praktiske, politiske og personlige sfærene av tilpasning og transformasjoner til en bærekraftig verden, sier hun.


By Erik Engblad
Published Sep. 28, 2021 12:47 PM - Last modified Sep. 28, 2021 12:47 PM