Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Kontakt: Studiekoordinator Gunnvor Bakke

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 20. september 2019

To samlinger:

  • 5.11 - 7.11
  • 3.12 - 5.12
Tags: Social work
Published Aug. 21, 2019 1:15 PM - Last modified Aug. 21, 2019 1:15 PM