Ulovlig gruppe fortsetter å spre propaganda

Britiske myndigheter er avhengig av at internettselskaper overholder egne regler for at den ulovlige gruppen National Action skal slutte å spre propaganda.

UK med National Actions flagg
Foto: by GabrielGGD on Wikimedia Commons

Postdoktor ved C-REX Graham Macklin har nylig publisert en artikkel om den nynazistiske gruppen National Action (NA). Gruppen ble forbudt under terrorlovgivning i desember 2016, til tross for at gruppen aldri selv hadde gjennomført noen terroraksjoner.

– Det var et uvanlig tiltak. Det er første gang britiske myndigheter har gjort en gruppe forbudt under terrorlovgivning siden 1940. Det gjør det mulig å straffe folk med opp mot åtte års fengsel for å være medlem av gruppen, en veldig alvorlig straff, sier Macklin.

National Action (NA) er åpent rasistisk og anti-semittisk, og skiller seg dermed fra andre høyreekstreme og høyreradikale grupper, som har strebet etter et mer stuerent image. Gruppen ble gjort ulovlig måneder etter Labour-politiker Jo Cox ble myrdet av en høyreekstrem mann, et drap som ble hyllet av flere National Action-medlemmer. Gruppen tok også gjerningsmannens eneste ytring under rettsaken som sitt slagord: ”Død over forrædere, frihet for Storbritannia.”

Flere domfelte

Macklin skriver at en del medlemmer ble avskrekket fra videre aktivisme da medlemskap i gruppen ble forbudt, mens andre ble enda mer forpliktet til å nå gruppens målsettinger. Han peker på det paradoksale i at mange av NA-medlemmene som ble dømt ble tiltalt på bakgrunn av allerede eksisterende lovgivning, og ikke på grunn av at gruppen ble ulovlig.

– Det er vanskelig å si om politiet kunne oppnådd det samme uten å forby gruppen, spesielt når man ikke har tilgjengelig all informasjon som politiet har. Men det var et eksepsjonelt tiltak.

Macklin forteller at mellom 20-30 NA-medlemmer har blitt dømt og fengslet. Noen av dem for å være medlem av den ekstreme gruppen, andre for annen kriminalitet. De fleste som har blitt fengslet har vært i 20-årene.

Vanskelig å bli kvitt nettaktivitet

Forbudet, samt fengsling av NA-medlemmer på bakgrunn av annen ulovlig aktivitet, var effektivt for å bryte opp gruppen, men mindre effektivt når det gjaldt målsettingen om å underminere National Actions ”merkevare”, spesielt med tanke på propagandaspredning på internett. Deres egen nettside er fjernet, men National Action fortsetter å spre budskapet sitt via YouTube, Twitter-kontoer og en rekke blogger. Macklin peker på at britisk politi har begrenset med mulighet til å fjerne terrorismemateriell når det er på utenlandske servere.

Myndighetene har mulighet til å beordre at ulovlige ytringer blir fjernet fra britiske servere, og de har også avtaler med en del andre land. Men mye av det ulovlige innholdet er på utenlandske servere hvor britiske myndigheter ikke kan kontrollere.

National Action har i hovedsak brukt YouTube og Twitter til å spre sitt budskap. Selskapene fjerner ting, men så laster aktivistene det opp igjen. De har blitt bedre på å fjerne høyreekstremt innhold, men de sliter fortsatt med det.

Macklin mener at sosiale medier-selskaper har vært mer effektive på å fjerne innhold fra jihadister enn til å fjerne innhold fra høyreekstreme.

– Jeg vil tro det er fordi selskapene har en oppfatning av at høyreekstremisme ikke utgjør en like stor fare. De har mindre forståelse for trusselen fra høyreekstremisme, og   høyreekstremt innhold blir i større grad blir sett på som noe som utfordrer ytringsfrihetens grenser, heller enn å være en reell trussel.

Postdoktor Graham Macklin

Macklin, som er historiker, har forsket på høyreekstreme grupper gjennom hele 1900-tallet.

 – Det er mulig å overdrive internetts betydning for ekstreme gruppers mobilisering. Historien har vist oss at ekstreme grupper har vært fullt kapable til å organisere store folkemengder også uten internett. Høyreekstreme grupper har alltid funnet måter å kommunisere og organisere seg på, men internett har økt hastigheten på informasjonsspredningen.

 

Macklins artikkel  ‘Only Bullets will Stop Us!’ – The Banning of National Action in Britain er publisert i et spesialnummer av Perspectives on Terrorism, redigert av postdoktor Jacob Aasland Ravndal og professor Tore Bjørgo ved C-REX.

 

 

 

 

 

 

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 4. mars 2019 13:35 - Sist endret 17. juni 2022 11:43