Moskéskyting i Bærum

Her finner du en oversikt over C-REX-forskere som kan kommentere ulike aspekter knyttet til moskéskytingen i Bærum. Vi har også lagt ut en foreløpig vurdering av hvordan angrepet passer inn i eksisterende trender hva gjelder høyreekstrem vold mer generelt.

Lørdag 10. august tok en bevæpnet 21-år gammel mann seg inn i moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Inne i moskéen ble mannen overmannet av to personer før han rakk å drepe noen. Han ble i løpet av kort tid pågrepet av politiet. Mannen har uttrykt høyreekstreme ideer på sosiale medier og nettforum og han virker å være tydelig inspirert av andre nylige terrorhendelser i Christchurch, Poway og El Paso.  

En ny type høyreekstrem terror

Denne hendelsen føyer seg således inn i rekken av en ny type høyreekstrem terror. For mens dødelig høyreekstrem vold i et lengre perspektiv ser ut til gå ned, særlig i Vest-Europa, er den volden som fortsatt finner sted i økende grad utført av «enslige aktører» og rettet mot muslimer. De siste få årene ser vi dessuten fremveksten av transnasjonale, voldsforherligende nettsamfunn med overlappende fiendebilder som på kort tid har produsert noen svært dødelig angrep - ikke bare mot muslimer, men også mot jøder og latinamerikanere.

Nedgang i høyreekstrem vold i Vest-Europa

Den første trenden er at voldsnivået har gått jevnt nedover siden 1990-tallet, med unntak av en tydelig oppsving i 2016, trolig knyttet til flyktningkrisen. Det sikreste målet vi har på denne utviklingen er antall drapshendelser per år som vist i figuren under.

Det er med andre ord ingen tydelig oppgang i høyreekstrem vold i Vest Europa, selv ikke de siste par årene som har et lavere antall drapshendelser enn gjennomsnittet for hele perioden. I USA har det vært en viss økning i høyreekstrem vold siden 2013, men nivået er fortsatt lavere enn det var på 1990-tallet.

En økning i islamofobisk motiv

Den andre trenden handler om at muslimer og moskeer angripes oftere enn tidligere. Ettersom motstand mot islam og muslimsk innvandring - gjerne omtalt som islamofobi - har blitt et stadig større tema bant høyreekstreme aktører, særlig etter 9/11 terrorangrepene, har også antallet angrep på muslimer og moskeer økt i løpet av de siste ti årene. Siden 2001 har vi for Vest-Europa registret 11 angrep med dødelig utfall eksplisitt rettet mot muslimer, og langt flere mindre alvorlige angrep. I tillegg har vi registret 25 alvorlige angrep eller planlagte angrep med potensielt dødelig utfall mot moskeer siden 2001.

Fremveksten av ekstreme nettsamfunn

Den tredje trenden de siste to til tre årene knytter seg til utviklingen av en særegen nettbasert subkultur på fora som 4chan og 8chan. Disse umodererte nettsamfunn har i løpet av kort tid blitt en samlingsplass for hvite etno-nasjonalister. 4chan ble etablert i 2003 og 8chan i 2013. Sistnevnte er i stor grad en reaksjon på at førstnevnte begynte med litt mer moderering av innholdet i 2014.

På disse nettsamfunnene blir konspiratoriske, antisemittiske og kvinnefiendtlige og muslimfiendtlige tråder og memer med oppfordring til og hyllest av vold postet anonymt. Disse trådene og memene er for øvrig ikke adskilt fra hverandre, men flettes sammen i hvit makt propaganda som spres og utvikles i høyt tempo. 

Det finnes også diskusjoner om en fremtidig rasekrig og eventuelle tiltak som kan utløses den, inkludert terrorangrep. Brukerne kommer fra Nord-Amerika, Asia, Australia og Europa inkludert Norge og Sverige. Vi vet ellers lite om de individuelle brukerne da de poster anonymt, men ut ifra selvbeskrivende tekster er det unge, hvite menn.

Drepe så mange som mulig

Tilsynelatende har mange av deltagerne i denne subkulturen en form for ironisk distanse til det hele og hevder de ikke egentlig er rasister, kvinnehatere, eller voldelige ekstremister, de synes bare det er morsomt å provosere frem reaksjoner hos andre, særlig de som er overstadig politisk korrekte. Det er imidlertid ikke alle som forstår eller innehar denne ironiske distansen, noe som har resultert i at flere har tatt oppfordringen om å gjennomføre terrorangrep for å utløse en fremtidig rasekrig på ramme alvor.

Det som kjennetegner disse angrepene er at de har mål om å drepe så mange som mulig, noe som gir høy status på disse nettforumene. Gjerningspersonene søker en form for martyr-status og aksepterer at de med stor sannsynlighet vil kunne bli drept i angrepet. Angrepene blir også forhåndsannonsert på forumene, noen ganger med et manifest vedlagt, og i noen tilfeller strømmet direkte via apper som Facebook.

Transnasjonal inspirasjon

Det mest kjente tilfellet er Brenton Tarrant som drepte 51 personer i et angrep på to moskeer på New Zealand i mars 2019. Senere angrep som trolig var inspirert at New Zealand angrepet inkluderer Synagoge-angrepet i Poway, California, angrepet på Wal Mart i El Paso, og nå sist angrepet på al-Noor moskeen i Bærum. I sin forhåndsannonsering av dette angrepet setter gjerningspersonen seg selv i klar sammenheng med de siste tre forestående angrepene ved bruk av et meme som også antyder at det å gjennomføre slike angrep plasserer deg på toppen av manns-hierarkiet som incel-bevegelsen er så opptatt av, med andre ord, du blir en såkalt Chad.

Så selv om terroristene i Christchurch, Poway og El Paso – som alle har inspirert Bærumsmannen som nå er siktet for drap og forsøk på terror – handlet alene, har hatet deres funnet næring i det nettbaserte, transnasjonale miljøet.

Publisert 24. mars 2022 09:05 - Sist endret 24. mars 2022 09:05