Maskulinitet og følelser

Rekrutteringen til høyreekstreme bevegelser handler om følelser, ikke ideologi, mener sosiolog Michael Kimmel.

Dr. Micheal Kimmels siste bok "Healing from Hate"

Kimmel er en av verdens fremste forskerne på maskulinitet. I anledning et seminar om kjønn og ekstremisme i regi av C-REX, holdt han en forelesning ved UiO. Der argumenterte han for at kjønn og maskulinitet er helt sentrale elementer for å forstå hvorfor folk blir med i høyreekstreme grupper:

- Det er et identitetsprosjekt, ikke et ideologisk prosjekt. Ideologi er ikke drivkraften.

Basert på dybdeintervjuer med tidligere hvite nasjonalister og nynazister i USA, argumenterte Kimmel for at sine hvite menn opplever at fordeler har blitt gitt til andre enn dem selv, folk som ikke fortjener det.

- De rasialiserer «den andre», grupper de ser på som sine fiender. Og dette er også knyttet til maskulinitet. Alle deres fiender blir fremstilt som enten for maskuline eller ikke maskuline nok.

Kimmel viste en rekke rasistiske karikaturtegninger hvor afrikanske menn, homofile, jøder og feminister ble fremstilt som enten for maskuline og skremmende, eller som ikke maskuline og stakkarslige.

- Hvit makt-grupper bruker dette i sin rekrutteringsstrategi: De viser hvite menn hvordan de kan gjenvinne sin maskulinitet og få tilbake verdigheten. 

Ideologi kan bli viktig for folk etter hvert, men i rekrutteringsprosessen er følelser helt sentralt. Og det er ikke bare for hvit makt-grupper og nynazistiske grupper følelser er sentralt. Kimmel mente det også er sentralt for oppslutningen rundt populisme.  

- Folk opplever at de har blitt behandlet dårlig, og at de er ofre. Det er felles for både høyre- og venstrepopulisme. Men de skiller seg fra hverandre på et vesentlig punkt, nemlig rase. De som er opptatt av klasse, går til venstre. Men de som mener rase er grunnen til at de har blitt dårlig behandlet, går til høyre.

Tidligere forsøk på å få folk til å forlate høyreekstreme grupper, handlet gjerne om å overbevise dem om at ideologien deres var feil. Det har lite for seg, mener Kimmel.

- Det nytter ikke å argumentere for at innholdet i Mein Kampf ikke stemmer. Man må gi dem en mulighet til å få en identitet utenfor det ekstreme.

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 21. juni 2018 14:46 - Sist endret 21. juni 2018 14:46