Samlet eksperter på islamofobi

C-REX inviterte forskere fra flere verdenshjørner for å diskutere utbredelsen av islamofobi.

- Bakgrunnen for workshopen er økningen i anti-muslimske holdninger i det offentlige ordskiftet det siste tiåret. Det har vært gjort mange delstudier av fenomenet, men ingen har så langt sett på dette fenomenet fra et globalt og komparativt perspektiv.

Det sier Torkel Brekke og Iselin Frydenlund, initiativtagerne til en workshop om islamofobi som ble arrangert i midten av september. Brekke er forsker ved C-REX og Frydenlund holder til ved Menighetsfakultetet. Begge har forsket på islamofobi, og ønsket å samle ulike perspektiver på fenomenet. I tillegg til flere lokale forskere, var Ori Goldberg ved International Institute for Counter Terrorism i Israel, Kathleen Moore ved University of California og Mattias Gardell ved Uppsala Universitet tilstede.

- Dette var en liten gruppe med spesielt inviterte personer, som alle hadde spesiell kompetanse og interesse. Vi er fornøyde med å ha fått til en åpen og engasjert akademisk samtale blant en gjeng med høyt kvalifiserte forskere fra forskjellige deler av verden.

Workshopen hadde navnet «Local and global islamophobia», og deltagernes presentasjoner viste at islamofobi er utbredt over hele verden.

- Et globalt og komparativt perspektiv er viktig for å få en dypere og mer nyansert forståelse av disse anti-muslimske strømningene, fordi det viser seg at slike holdninger ikke bare finnes blant enkelte høyreradikale eller venstreradikale miljøer Europa eller i USA, men at de oppstår i ulike politiske, sosiale og religiøse kontekster. For eksempel, selv om årsaken til rohingyaenes problemer i Myanmar er at etnisitet knyttes opp til statsborgerskap, hersker det liten tvil om at buddhistiske islamofobe holdninger forverrer situasjonen. Islamofobi i seg selv er altså ikke et utelukkende vestlig fenomen, og det kan fungere både som elitekritikk, men også som et middel for politiske eliter, sier Brekke og Frydenlund.

Et av temaene som ble diskutert var samarbeid og påvirkning mellom ulike islamofobe miljøer.

- Vi kjenner til at ulike aktører møtes, at informasjon deles, at litteratur og analyser deles over landegrensene, men foreløpig vet vi ikke mye om akkurat hvordan dette skjer og hva dette transnasjonale samarbeidet betyr for utviklingen av islamofobi lokalt. Det må vi forske videre på.

Målet med workshopen var å etablere et internasjonalt forskernettverk, og Brekke og Frydenlund jobber nå med søknader til Forskningsrådet.

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 10. okt. 2017 09:48 - Sist endret 10. okt. 2017 09:48