Strategi2020 ved SV

"Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være blant de fremste samfunnsvitenskapelige miljøene i Norden og hevde seg sterkt i internasjonal sammenheng."

For mer informasjon om SVs langtidsplan, last ned og les Strategisk langtidsplan for fakultetet (pdf).

Publisert 6. okt. 2010 10:42 - Sist endret 8. nov. 2010 17:00