Strategi

Årsplaner og årsrapporter

Oversikt over årsplaner og årsrapporter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Publiseringsstrategi

Et grensesprengende universitet: Strategi for SV-fakultetet i planperioden 2010-2020

Strategi 2020

Strategi2020 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt 18. juni 2010.