Personer med emneord «Filosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Førsteamanuensis +47-22855726 +4790084465 solveig.aasen@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47-22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) 97588742 rantonse@ifi.uio.no Matematisk logikk, Bevissøk, Vitenskapsformidling, Kombinatorikk, Modallogikk, Filosofi, Logikk, Matematikkfilosofi, Automater, Formidling, Kompleksitetsteori, Automatisk resonnering, Førsteordens logikk, Logiske kalkyler, Arduino, Processing, Netlogo, Bevisteori
Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Asheim, Olav Professor emeritus +47-47862974 (mob) olav.asheim@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Baggethun, Cristina Gomez Stipendiat +47-22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Ibsen, Oversettelse, Teater, Spania, Litteratur, Feminisme, Filosofi
Bagnoli, Carla Professor II carla.bagnoli@ifikk.uio.no Filosofi
Bjørdal, Frode Alfson Professor emeritus f.a.bjordal@ifikk.uio.no Logikk, Grunnlagsproblem i matematikk, Semantiske og Mengdeteoretiske Paradoks, Filosofi, Religionsfilosofi
Bostad, Inga Direktør +47-22842035 +47-93085191 (mob) inga.bostad@nchr.uio.no Danning, Skeptisisme, Pedagogisk filosofi, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Anderledeshet, Språkfilosofi, Anvendt filosofi, Erkjennelsesteori, Filosofi, Ex.phil., Pedagogikk
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Brogaard, Berit Professor II berit.brogaard@ifikk.uio.no Filosofi
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Bøhn, Einar Duenger +47-22856947 91714143 (mob) 22841678 / 91714143 e.d.bohn@ifikk.uio.no Religionsfilosofi, Filosofi, Logikk, Vitenskapsfilosofi, Metafysikk
Cappelen, Herman Wright Professor +47-22856947 h.w.cappelen@csmn.uio.no Filosofi
Carlsson, Andreas Brekke Forsker +47-22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no Filosofi
Christie, Lars Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Dimas, Panagiotis Professor - Filosofi 22857918 panagiotis.dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Fricke, Christel Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Førsteamanuensis peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofisk logikk, Språkfilosofi, Filosofi, Metafysikk
Fus, Mirela Stipendiat +47-22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Føllesdal, Andreas Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Føllesdal, Dagfinn Professor emeritus d.k.follesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Språkfilosofi, Vitenskapsfilosofi, Filosofi, Metafysikk, Handlingsfilosofi, Erkjennelsesteori, Bevissthetsfilosofi
Gjesdal, Kristin Professor II kgjesdal@temple.edu Filosofi
Hannay, Robert Alastair Professor emeritus +47-22856201 r.a.hannay@ifikk.uio.no Bevissthetsfilosofi, Etikk og Moral, Filosofi, Erkjennelsesteori
Hansen, Carsten Professor +47-22856960 carsten.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Hjelmervik, Egil Førstelektor - Filosofi 22855727 egil.hjelmervik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Hoffart, Amund Rake +47-22858907 a.r.hoffart@stk.uio.no Kjønn, Filosofi, Kjønnsforskning, Feministisk teori
Johansen, Kjell Eyvind +47-22855724 +47-93012339 (mob) k.e.johansen@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47-22855205 t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Kannisto, Toni Tapio Postdoktor +47-22854729 t.t.kannisto@ifikk.uio.no Filosofi, Kant, Metafysikk
Köder, Franziska Postdoktor franziska.koder@ifikk.uio.no Filosofi
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Frege, Metafysikk, Filosofi, Språkfilosofi, Logikk
Madsen, Kjell Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855725 kjell.madsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Maliks, Reidar Førsteamanuensis +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Mathisen, Steinar Professor emeritus 91164522 (mob) steinar.mathisen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Moen, Jorid PhD stipendiat +47 90361801 (mob) jorid.moen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Pragmatisme, Psykiatri
Moen, Ole Martin Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Anvendt etikk, Etikk, Filosofi, Bevissthetsfilosofi
Myklebust, Ragnar Braastad Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22857545 r.b.myklebust@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Mørch, Hedda Hassel Postdoktor h.h.morch@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Nes, Anders Forsker +47-22841663 99521468 (mob) +47-99521468 anders.nes@csmn.uio.no Bevissthetsfilosofi, Filosofi, Rasjonalitet, Språkfilosofi, Normativitet, Erkjennelsesteori
Oftedal, Gry Forsker +47-22841062 gry.oftedal@ifikk.uio.no Vitenskapsfilosofi, Bioethics, Biologiens filosofi, Filosofi
Pavlos, Panagiotis 94103151 panagiotis.pavlos@ifikk.uio.no Antikken, Filosofi, Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr.
Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47-22856905 +47-95242425 (mob) h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliografi, EndNote, Tysk, Idéhistorie, Nederlandsk, Bibliotek, Filosofi
Pedersen, Kim Phillips Stipendiat k.p.pedersen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitnesbyrdets epistemologi, Fortolkningsurett, Språkforståelsens epistemologi
Pettersen, Tove Professor - Filosofi 22855849 tove.pettersen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47-22841673 +47-91742234 (mob) b.t.ramberg@csmn.uio.no Språkfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet, Filosofi
Rayo Fierro, Agustín Professor II a.r.fierro@ifikk.uio.no Filosofi
Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Personhood, Symboler, Ritualer, Religion og ritualer, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer
Rijnders, Jeroen Doctoral Research Fellow +4745837308 (mob) jeroen.rijnders@ifikk.uio.no Filosofi
Rockenberger, Annika Stipendiat +47 - 22 85 68 88 annika.rockenberger@ilos.uio.no Litteratur, Tysk litteratur, Litteraturvitenskap, Edisjonsfilologi, Digital Humaniora, Filosofi, Normativitet
Roll-Hansen, Nils Professor emeritus +47 47231938 (mob) nils.roll-hansen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskaphistorie og -filosofi
Rubio-Fernandez, Paula Forsker +47-22841662 paula.rubio-fernandez@ifikk.uio.no Filosofi
Sandemose, Jørgen Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855323 jorgen.sandemose@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Saugstad, Jens Professor i filosofi 22856978 90608040 (ikke for studenthenvendelser) (mob) jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, epistemologi, bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, politisk filosofi
Serangeli, Ambra Stipendiat - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ambra.serangeli@ifikk.uio.no Filosofi
Serck-Hanssen, Camilla Professor - Filosofi 22844452 camilla.serck-hanssen@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofihistorie 1600-1800, Krigsetikk, Kant, Conceptual engineering
Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 (mob) farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Shah, Feroz Mehmood Stipendiat +47-22859150 f.m.shah@ifikk.uio.no Filosofi
Sivertsen, Jo Universitetslektor - Filosofi 22855795 jo.sivertsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Skar, Øystein Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857752 oystein.skar@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Skarsaune, Knut Olav Postdoktor + 47 22855724 k.o.skarsaune@ifikk.uio.no Filosofi
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +4799544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Skriving, Etikk
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi
Sterken, Rachel Førsteamanuensis rachel.sterken@ifikk.uio.no Filosofi
Strand, Arne Universitetslektor - Filosofi 22857127 arne.strand@ifikk.uio.no Filosofi, Exphil.
Strandberg, Caj Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi
Sundberg, Kristoffer Stipendiat kristoffer.sundberg@ifikk.uio.no Filosofi
Tollefsen, Torstein Theodor Professor - Filosofi 22857548 torstein.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Metaphysics, Philosophy of Religion, Ancient Philosophy, Late Antiquity, Church Fathers
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Estetikk, Fenomenologi, Kontinental filosofi, Filosofi
Trivigno, Franco Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Etikk og moral, Antikken, Filosofi
Vecht, Joost Jacob Stipendiat +47-22855323 j.j.vecht@ifikk.uio.no Filosofi
Vetlesen, Arne Johan Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Kosmologi, Sosialfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og moralfilosofi, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Filosofi, Politisk filosofi, Anvendt etikk, Metafysikk
Vikesdal, Sara Kasin Stipendiat s.k.vikesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi 47661286 (mob) hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Watzl, Sebastian +47-228-41672 sebastian.watzl@csmn.uio.no Filosofi
Wiestad, Else I Professor emeritus +47-22857632 e.i.wiestad@ifikk.uio.no filosofihistorie, pedagogisk teori, Filosofi, stedsfenomenologi, Kvinne- og kjønnsteori, Ex.phil
Yermakova, Yelena Stipendiat yelena.yermakova@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Antarktis
Øijord, Aksel Universitetslektor - Filosofi 22854108 aksel.oijord@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47-22855524 t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Ex.phil., Studieadministrasjon, Filosofi