Vilde Hernes

Bilde av Vilde Hernes
Telefon +47-22856658
Mobiltelefon +4740071072 +47 400 71 072
Rom 930
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Offentlig politikk og administrasjon
 • Organisasjonsteori
 • Implementeringsteori
 • Policy instrumenter
 • Lederskap i offentlig forvaltning
 • Bosetting og integrering av flyktninger

 

Undervisning

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Nordic

Publikasjoner

Hernes, V. (2018). Cross-National Convergence in Times of Crisis? Integration Policies Before, During and After the Refugee Crisis. In West European Politics: 41:6, 1305-1329. Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2018.1429748

Hernes, V. (2017). Central Coercion or Local Autonomy? A Comparative Analysis of Policy Instrument Choice in Refugee Settlement Policies. In Local Government Studies. Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.2017.1342627

Hernes, V., & Askim, J. (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord, kommunene, staten eller flyktningen selv? In J. Askim, K. Kolltveit, & P. G. Røe (Eds.), En smartere stat. Oslo: Universitetsforlaget.

Hernes, V., & Tronstad, K. R. (2017). Integrering av flyktninger. In J. Askim, K. Kolltveit, & P. G. Røe (Eds.), En smartere stat. Oslo: Universitetsforlaget.

Hernes, V., & Trondstad, K. R. (2014). Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. NIBR-rapport 2014:19. Oslo. http://www.nibr.no/filer/2014-19.pdf

Hernes, Vilde (2014). "Kapittel 3 - Forskning på de skandinaviske introduksjonsprogrammene" i Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene, Ideas2evidence-rapport 09:2014. Bergen. http://www.ideas2evidence.com/sites/default/files/Evaluering%20av%20introduksjonsprogrammene%20i%20storbyene.pdf

Hernes, Vilde (2014). Erfaringer fra introduksjonsprogram i Sverige og Danmark. Fagartikkel skrevet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 

 • Hernes, Vilde (2018). Cross-national convergence in times of crisis? Integration policies before, during and after the refugee crisis. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  41(6), s 1305- 1329 . doi: 10.1080/01402382.2018.1429748 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein & Hernes, Vilde (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord - kommunene, staten eller flyktningen selv?, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 6.  s 105 - 124
 • Hernes, Vilde (2017). Central coercion or local autonomy - A comparative analysis of policy instrument choice in refugee settlement policies. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(5), s 798- 819 . doi: 10.1080/03003930.2017.1342627 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hernes, Vilde; Tronstad, Kristian; Joona, Pernilla Andersson & Arendt, Jacob (2019). Nordic integration and settlement policies for refugees A comparative analysis of labour market integration outcomes.
 • Hernes, Vilde & Tronstad, Kristian Rose (2017). Integrering av flyktninger, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 7.  s 124 - 139
 • Tronstad, Kristian Rose & Hernes, Vilde (2016). Introduksjonsprogram for flyktninger i Norge, Sverige og Danmark. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  47(2), s 28- 34
 • Tronstad, Kristian Rose & Hernes, Vilde (2014). Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. NIBR-rapport. 19. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mars 2014 15:51 - Sist endret 19. sep. 2018 09:10