Raino Sverre Malnes

Bilde av Raino Sverre Malnes
English version of this page
Telefon +47 22855176
Rom 841
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Eilert Sundts hus Blindern
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Politisk filosofi

Politisk etikk

Sosialfilosofi

Vitenskapsfilosofi

Politikk i Frankrike

 

Undervisning

STV1000 Innføring i statsvitenskap

STV1100 Politisk teori

STV2110 Politisk filosofi

STV4020 Metode

STV4020F Grunnlagsproblemer i deskritiv og normativ statsvitenskap

PPE1000 Filosofi, politikk og økonomi

Bakgrunn

Cand. polit. 1982
 

Verv

Medlem av programstyret for Samfunn, miljø og energi (Norges forskningsråd), 1993 – 1996, Samfunnsmessige rammebetingelser og virkemidler for norsk energi- og miljøpolitikk, 1996 – 2000, Verdinettet for formidling av forskning om verdier, 1999 – 2000, og leder av programstyret for Etikk, samfunn og bioteknologi, 2003 - 2007.

Medlem av styret for Institutt for samfunnsforskning, 1996 – 2001.

Varamedlem av styret for CICERO: Senter for klimaforskning, 1997 - 2007.

Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 1997 – 2002.

Medlem av Utvalget for etikk og samfunnsspørsmål i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), 2000 – 2004.

Styremedlem ved Fridtjof Nansens Institutt, 2008 - 2011.

Styremedlem ved Senter for grunnforskning ved Det norske videnskaps-akademi, 2011 - 2012.

Medlem av Etisk råd ved Norsk instititutt for bioøkonomi (NIBIO) , 2018 - 2020.

Medlem av Bioteknologirådet.

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

 

Samarbeid

 

Professor II, Forsvarets høgskole (2010 - 2018)

Forskningskoordinator, Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Universitetet i Oslo (2007 - 2017)

Emneord: Politisk teori, Politisk filosofi, Samfunnsfilosofi, Etikk, Vitenskapsfilosofi, Frankrike

Utvalgte publikasjoner

UTVALGTE PUBLIKASJONER:

The Hobbesian Theory of International Conflict, Oslo: Scandinavian University Press, 1993

National Interests, Morality, and International Law, Oslo: Scandinavian University Press, 1994

'Leader' and 'entrepreneur' in international relations: a conceptual analysis, European Journal of International Relations, 1,1, 1995

Valuing the Environment, Manchester: Manchester University Press, 1995

Filosofi for statsvitere, Oslo: Tano Aschehoug, 1997

Democracy in the United Nations: for and against, i: Sam Daws and Paul Taylor (red.), The United Nations. Volume I: Systems and Structures, Aldershot: Ashgate, 2000

Materiell og mental virkelighet, Oslo: Abstrakt forlag, 2002

Introduksjon til samfunnsfag, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005 (medforfattere F. Engelstad, C.E. Grenness, R. Kalleberg)

Explaining and making sense of action, i: Jon Elster et al. (red.), Understanding Choice, Explaining Behaviour, Oslo: Academic Press, 2006

Imperfect science, Global Environmental Politics, 6, 3, 2006. Gjenopptrykket i A. Kellow and S. Boehmer-Christiansen (red.), The International Politics of Climate Change, Edward Elgar Publishing, 2010.

Anarki, makt og normer, Oslo: Abstrakt forlag, 2007 (redaktør og bidragsyter: medredaktør Jon Hovi) 

Climate science and the way we ought to think about danger, Environmental Politics, 17, 4, 2008

Meningen med samfunnsvitenskap, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008

Politisk tenkning, Oslo: Universitetsforlaget, 2009 (medforfatter Knut Midgaard; 3. utgave)

Prekær politikk, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009 (redaktør og bidragsyter)

Kunsten å begrunne, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012

Demokrati. Historien og ideene. Oslo: Dreyer, 2015 (medredaktør og bidragsyter)

Discrimination: classification and moral assessment, Moral Philosophy and Politics, 2, 2, 2015.

Political theory: the Nordic scene, Scandinavian Political Studies, 38, 4, 2015.

Velkommen til statsvitenskap, Oslo: Gyldendal akademisk, 2016 (redaktør og bidragsyter).

Politisk filosofi, Oslo: Universitetsforlaget, 2017 (medforfatter Knut Midgaard).

The triad of uncertainty. The interaction between scientists and politicians. I: Glenn Egil Torgersen (red.), Interaction Under Risk, Cappelen Damm Akademisk, 2018.

Explanation: guidance for social scientists. I: Jaan Valsinor (red.), Social Philosophy of Sceince for the Social Sciences, Springer, 2019.

 

 

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 17. sep. 2020 12:29