Valgforskningsprogrammet (avsluttet)

Løven foran Stortinget

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Valgforskningsprogrammet ble startet av Stein Rokkan og Henry Valen i 1957. Med unntak av valget i 1961 har alle stortingsvalg etterpå vært gjenstand for analyser av stemmegivning, velgerbevegelser, holdninger til aktuelle saker, grunnleggende politiske verdier og politisk deltakelse. 

Valgforskningsprogrammet har hele tiden vært tilknyttet Institutt for samfunnsforskning. Professor Bernt Aardal har vært leder av Valgforskningsprogrammet siden 1985. For undersøkelsen av stortingsvalget i 2017 er Bernt Aardal og Johannes Bergh prosjektledere.


Aktuelt

Valgstatistikk

Ønsker du en oversikt over valgoppslutningen på 70-tallet og i dag? Eller lurer du på hvordan Høyres partiutvikling har vært?

Meningsmålinger

Valgforskningsprogrammet har oppdaterte meningsmålinger fra kommune- og stortingsvalg

 

Publisert 9. feb. 2016 16:19 - Sist endret 9. aug. 2022 13:11