Professor Terrence Deacon, University of California, Berkeley: "Klimautfordringen - fra selvforsterkende vekst til selvregulerende bærekraft"

Det er bred enighet om at klimakrisen har å gjøre med global vekst i befolkning og materielt forbruk. Men forstår vi egenlig hvor dypt selvforsterkende disse vekstprosessene er?

Terrence Deacons foredrag setter miljøkrisen inn i et både biologisk og kulturelt perspektiv og viser hvorfor dagens krise ikke ligner noe menneskeheten tidligere har stått overfor. Han viser også hvorfor skiftet til selvregulerende bærekraft forutsetter en dypere forståelse av både det som virker til vekst og til selvregulering.

 

På NRK i tekstet utgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 29. jan. 2018 10:31 - Sist endret 20. sep. 2018 15:20