Video- og lydopptak fra forelesninger og arrangementer

2022 - mai - Psychological reactions to war and trauma (for Ukraine)

"A webinar series for psychologists, psychology students and other helpers"
Bildet kan inneholde: lokk, gest, lykkelig, gatemote, hodeplagg.
Informasjon og videoforedrag


2022 - publisert 5. mars - Serie med 8 lydopptak: "Ut av stillheten"

Bildet viser en kvinne som går.

Vold i nære relasjoner er et verdensomfattende, alvorlig helseproblem. Det rammer ulike mennesker fra alle klasser og kulturer. I denne serien får du høre noen fortelle om sine opplevelser om vold og om veien ut.

 


2022 - 22. februar - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene: "Økonomiske perspektiver"

Bildet kan inneholde: briller, mikrofon, slips, frakk, gest.
  Informasjon - Video


2021 - 2. mars - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene: "Økonomiske perspektiver"

Bildet kan inneholde: briller, podium, mikrofon, talerstol, offentlig adresse system.
  Informasjon - Video


2020 - 2. oktober - Jonas Gahr Støre: "Norge i verden i en krisetid"
Bildet kan inneholde: foredrag, tale, talsperson, taler, høyttaler.
  Informasjon - Video


2020 - 14. august - Kultur og kommunikasjon (KULKOM): "Retorikk om pandemier"
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, bildetekst, menneskelig, organisme.
Videoopptak i Zoom 


2020 - 3. juni webinar: "Koronakrisens økonomi"- 2

Møteledere: Halvor Mehlum og Karen Helene Ulltveit–Moe (begge Økonomisk institut)
- Innledning: Steinar Holden, Økonomisk institutt
- Panel: Gisle J. Natvik, Handelshøyskolen BI og Ragnhild C. Schreiner, Økonomisk institut

Informasjon og videoopptak


2020 - 15. april - webinar (første ved UiO) : "Koronakrisens økonomi" - 1

Møteledere: Halvor Mehlum og Karen Helene Ulltveit–Moe (begge Økonomisk institut)

- Innledning: Steinar Holden, Økonomisk institutt
Panel:
- Mari Rege, Universitet i Stavanger
- Karolina Ekholm, Stockholms universitet
- Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen

  Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, moro, samtale, jobb. 
   Informasjon og videoopptak


2020 - 27. februar - The Evelin Lindner lecture 2020: "On dignity and humiliation: The case of the amazon rainforest"

Bildet kan inneholde: person, hode, tekst, nese, organisme.
 information and video


2019 - 4. juni - Vilhelm Auberts minneforelesning: Professor Andrew Abbott, The University of Chicago: "Facts and Values: A Processual View”

Bildet kan inneholde: tale, offentlig taler, talsperson, orator, høyttaler. 
 Informasjon - Video


2019 - 22. mars - The Evelin Lindner lecture 2019: "On Dignity and Humiliation"
Bildet kan inneholde: presentasjon, seminar, projeksjonsskjerm, akademisk konferanse, offentlig taler. 
Informasjon og video


2019 - 28. februar - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene 

2019 -16. januar - "Observatoriet - Lecture and a guided tour" Arrangement ved SAI/Henrik-Sinding Larsen

2018 - 16. oktober - Eilert Sundt lecture: Professor Robert Plomin, King’s College: "How DNA makes us who we are"

 
Informasjon - Video    


2018 - 8. september på NRK/Kunnskapskanalen -  Terrence Deacon, Berkeley: "Klimautfordringen - fra selvforsterkende vekst til selvregulerende bærekraft"


Informasjon og video


2018 - 6. juni  Lifebrain-prosjektet: "Ta vare på hjernen!"


Informasjon - Video


2018 - 25.april - GLOBUS Lecture: "A Theory of Global Governance"


InformasjonVideo


2018 - 2. mars - The Evelin Lindner lecture 2018: "On Dignity and Humiliation

 
Informasjon og video


2018 - 28. februar Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene

 
Informasjon og video


2017. august - november - Eilert Sundt 200 års jubileum

Informasjon
Videostreaming and recordings of lectures
Videoer fra jubileumsdagen 13. september


2017. 6-9. september - ECPR - European Consortium for Political Research - General Conference 2017 -

Videos 


2017. 19. juni  - Workshop on Inequality and Welfare StatesGIWeS is organizing a NORFACE WSF (Welfare State Futures) thematic workshop on inequality and welfare states.  

Information - Videos


2017. 1. mars - Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale til studentene

 
 
Video


2017. 5. januar - Vilhelm Aubert forelesningen 2017: Professor Michèle Lamont, Harvard University: "Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel"


Video (Camtasia Relay) 1. Introduction - 2.(7:00) Lecture  - 3.(1:08) Questions/comments


Viten på lørdag: Professor fanny Duckert: "Alkohol - er det så farlig"

Hvordan har alkoholvanene i Norge utviklet seg i løpet av en generasjon? Når blir det et problem? Må det være et enten/ eller for den som er i ferd med å utvikle et alkoholproblem?


 Video


2016. 20. oktober - Eilert Sundt-forelesningen: Professor Gastón Gordillo, University of British Colombia: "The forests destroyed by Bulldozers: An Affective Geometry of the Argentine Soy Boom."

Skog brennes i Argentina, for også å dyrke soya-fór til fiskeoppdrett
 Informasjon - Video


2016. 13. oktober - OSIRIS launch seminar 

Research impact – new frontiers and new approaches


Video - Informasjon


2016. 13. september- ARENA-forelesningen 2016: Utenriksminister Børge Brende: "Frihet og ansvar i Europa"


  
Informasjon - Video


2016. 10. mars - Statsminister Erna Solberg taler på "Aktualitetsuka - Det Grønne skiftet": "Norge 2020"


 Video og medieopptak  
 


2016. 3. mars - The Evelin Lindner lecture 2016: "From Humiliation, Vengeance, and Genocide to Reconciliation: Experiences from Rwanda"


 Information and video  


2015 - 24. november -  På flukt: Professor Paul Collier, University of Oxford. "How migration is changing our world"
Forsidebilde
Informasjon - Video (her finnes også lenke til en kortere, tekstet utgave på NRK/Kunnskapskanalen)

2015 - 12. mai - Vilhelm Aubert forelesningen: Professor Cass Sunstein, Harvard University: "Fifty Shades of Manipulation"

Bilde fra videoen    - Video på NRK/Kunnskapskanalen


2015 - 25. april - UiO-festivalen: 5 miniforedrag om byens grønne utvikling

Framtidens by trenger helt nye løsninger. Her gir forskerne deg innsikt i sitt fagfelt på 15 minutter.

 Video


2015. 8. april - "Den hemmelige organisasjon: Møte med Pellegruppa"  Sverre Kokkin i samtale med professor Willy Pedersen

Bildet kan inneholde: se, smil, servise, muskel, organ.
 Video på NRK/Kunnskapskanalen - Dokumentarfilm om Pellegruppa: "Det siste vitnet"


 2015. 8. april - Professor Catherine Wolfram, University of California - Berkeley    - "Energy Access in the Developing World"

Informasjon - Mediaopptak 

 


11. februar 2015 - Evelin G. Lindner-forelesningen: "Hva har kultur- og samfunnspsykologi med verdighet å gjøre?" 

Bildet kan inneholde: natur, menneskelig, organisme, gjøre, tilpasning.
 Informasjon - Video  


 3. okt. 2014 - Eilert Sundt-forelesningen 2014: Professor Joseph Stiglitz, Columbia University: "Social sustainability and global governance"

Bildet kan inneholde: mikrofon, briller, podium, offentlig adresse system, anlegg.
 Informasjon - Video


22. mai 2014 Panelsamtale - utstillingen «Ja, vi elsker frihet» på Historisk museum

Rektor Ole Petter Ottersen,
Professor Thomas Hylland Eriksen,
Fotograf Marcel Leliënhof,
Forfatter Hugo Lauritz Jenssen
Leder av Hells Angels Norge; Rune Olsgaard

Bildet kan inneholde: fottøy, bord, anlegg, stueplante, kunst.
 Informasjon - Video


8. april 2014 Jubileumsseminar for professor Øyvind Østerud

Jubilanten i samtale med professor Hallvard Viker. i Det norske Videnskaps-Akademi


Informasjon - Video


2014 - 5. april Sentralbanksjef Øystein Olsens  årstale til studentene 2014

 Bildet kan inneholde: skjorte, podium, bygning, talerstol, tilpasning.
Video på NRK/Kunnskapskanalen

 


2014 - Professor Karen O'Brien om løsningen på klimakrisen

Karen O'Brien, hovedforfatter av en av  rapportene til FNs klimapanels, er optimist. For det er vi som samfunn som sitter med nøkkelen til å gjøre endringene som trengs.


 Video


 2014 - 17. mars - EU og det norske paradoks

ARENA arrangerte boklansering og debatt om boken "Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union" på Litteraturhuset

Bildet kan inneholde: gjøre, bok, elektrisk blå, begivenhet, utgivelse.
 Informasjon


2014 - 4. mars - ARENA-forelesningen: Europaminister Vidar Helgesen: Jubileumsårerene 1814 - 1989 - 1994 - 2014:

Møteleder: Professor og senterleder Erik Oddvar Eriksen, ARENA.
Åpning ved UiOs rektor Ole Petter Ottersen


2014 - 13. mars - Åpen dag for elever i videregående skole

Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus, Sosialantropologisk institutt: "Et antropologisk blikk på sløvhet, juks og fanteri i norske mediers fremstilling av verden"

Førsteamanuensis David Jordhus-Lier, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: "Byer i sør"

Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: "Befolningseksplosjonen i Oslo: Hva slags by får vi?"


2014 - 22. januar Evelin G. Lindner forelesningen 2014: "Verdighet eller ydmykelse"


 Video


50 års jubileumsfilmen (1963-2013) for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Om fakultetets utvikling - og med forskere fra Ragnar Frisch til Henry Valen og Berit Ås - fra Vilhelm Aubert til Siri Gullestad og Jürgen Habermas. Produsert av Kunnskapskanalen, UniMedia, UiO i samarbeid med fakultetet.

50 års jubileumsfilmen i 2013 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Filmen på NRK/Kunnskapskanalen - Historien om fakultetets begynnelse i Socius; sosiologistudentenes tidsskrift.


2013 - 18. oktober Vilhelm Aubert Lecture 2013 - Professor Craig Calhoun, Director of the London School of Economics and Political Scienc: "Human Suffering and Humanitarian Response"


InformasjonVideo


2013 - 15. mai - Vilhelm Auberts minneforelesning 2013: Professor Jeffrey Alexander, Yale University: "Struggling over the Mode of Incorporation: The Backlash against Multiculturalism in Europe"

Professor Jeffrey Alexander 
 Informasjon -  Video


2013 - 14. mars - Aktualitetssymposiet : "Klimakrisen - et problem uten løsning?

Møteleder: Ida Dokk Smith, stipendiat
Forsker Bjørn Hallvard Samset, CICERO
Diplomat Harald Dovland, leder for FNs klimasekretariat
Kari-Anne Isaksen, Spire
Professor Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap

Plakat for Aktualitetssymposiet 2013
 Video 


2013 - 20. februar - Sentralbanksjef Øystein Olsen: Årstale til studentene

Sentralbanksjef Øystein Olsen
  Video


2013 - 23. januar - HumanDHS  lecture: Evelin G. Lindner, the founder of Human Dignity and Humiliation Studies: "Dignity or Humiliation: Norway and the Concept of likeverd

HumanDHS  lecture: Evelin G. Lindner
Information -Video


2012 - 22. oktober - Professor Jan-Werner Müller, Princeton University: The 1814-lectures: "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism" Introduction by rektor Ole Petter Ottersen and professor Ola Mestad

Professor Jan-Werner Müller
Informasjon - Video
 


2012 -  31. juli - Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2012: - Professor Michael Mann, University of California at Los Angeles: "The Future of Capitalism"

- Panel discussion on "The Sources of Social Power", Vol IV: "Globalization"

Professor Michael Mann
Informasjon - Video


2012  2. mai - ARENA lecture: Professor Seyla Benhabib, Yale University"Challenges to Cosmopolitanism in Contemporary Europe"

Professor Seyla Benhabib
Information - Video: NRK/Kunnskapskanalen


2012 - 30. mars Aktualitetssymposiet  2012: "Demokratiet si framtid: Folkestyret i endring - utgått på dato?"
Utenriksminister Jonas Gahr Støre: "Krisen i Europa: Utfordringer for demokratiet"

 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 
Video


2012 - 25. januar - Evelin G. Lindner Lecture 2012: "Dignity or Humiliation: Humiliation and Terrorism"

Evelin G. Lindner Lecture 2012 
Information and Video


Eilert Sundt lecture 2011 - 7. november 2011: "Does the Welfare State Do What it Promises to Do?" Professor Kees van Kersbergen,  Aarhus University,
Introduction by dean Knut Heidar

Eilert Sundt lecture 2011 Professor Kees van Kersbergen 
Information - Video


2011 - 28. september  -  Conference EEA-ESEM 2011 "Opportunities for Publishing in International Journals in Economics – A guide for scholars on how to get your work published"

 Services and tools Knowledge resources Podcast Opportunities for Publishing in International Journals in Economics  Chair: Sarah Caro, Publisher, Wiley-Blackwell.  Daron Acemoglu, Editor, Econometrica: How To Get Published  Fabrizio Zilibotti
Video


 2011 - 2. september - UiO 200-års jubileumsarrangement: "Samtaler om demokrati og åpenhet" Tidligere statsminister Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik i dialog med Martin Kolberg og NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen

Kåre Willoch Kjell Magne Bondevik Martin Kolberg NRK-jJarle Roheim Håkonsen
Video


2011 -17. juni - Vilhelm Aubert lecture: Professor emeritus Anthony Giddens"The Future of Social Democracy"
Introduction by professor Ragnvald Kalleberg

Professor emeritus Anthony Giddens
 Video


2011 - 19. mai - International research seminar in honor of Professor Helge Hveem,  celebrating his 70th birthday: "Governing the Global Economy" 

2011 -  5. mai "Frokost med Bernt": "Forsvarspolitiske dilemmaer"
Forsvarsminister Grete Faremo, professor Janne Haaland Matlary

Møterleder: professor Bernt Hagtvet


2011 - 10. februar "Frokost med Bernt": United Nations Special Rapporteur on human rights and counter-terrorism Martin Scheinin: "Human Rights and The Fighting Against Terrorism"

Chairperson: Professor Bernt Hagtvet

Frokost med Bernt: Human Rights and The Fighting Against Terrorism
Video (var tidligere på NRK/Kunnskapskanalen)


2011 - 12. januar - Evelin G. Lindner Lecture 2011: "Dignity or Humiliation: The World at a Crossroad"

Evelin G. Lindner Lecture 2011
 Video and information


2010 - 16. november - MILEN forelesningen 2010: Statsminister Jens Stoltenberg: "Norsk og utenlandsk klimapolitikk"

Statsminister Jens Stoltenberg
 Video 


2010 - 7. oktober - "Frokost med Bernt": " Stortinget - Ingen makt i denne sal?"

Del 1- Politisk rådgiver Morten Søberg
Del 2- Professor Hanne Marthe Narud (1958-2012)
Del 3- Professor Trond Nordby
Del 4- Partleder Erna Solberg
Del 5- Stortingsrep. Martin Kolberg
Del 6- Spørsmål og kommentarer
Del 7- Avsluttningsreplikker
Møteleder: professor Bernt Hagtvet

Bilde fra starten
  Video


2010 - 18. mai - Norsk sosiologisk kanon - De fem første tekstene. Professor emeritus Nils Christie: "Fangevoktere i konsentrasjonsleire".

Introduksjon ved professor Willy Pedersen


Video  


2010 - 5. mai - Vilhelm Aubert lecture: Professor Hans Joas, University of Erfurt, University of Chicago: "Does Secularization Lead to Moral Decline? - Some empirically based reflections"

Introduction by professor Ragnvald Kalleberg

 
 Video


2009 - 12. november - Eilert Sundt lecture: Professor Michael Herzfeld, Harvard University: "The Death of Responsibility: An Ethnographic Critique of  Neoliberal Governance"

Introduction by dean Knut Heidar


 Video


2009  September - "Beretninger om opphold i krigsfangeleire under den 2. verdenskrig" - Professor Bernt Hagtvet i samtale med Bernt H. Lund og Thomas Christian Wyller (1922-2012)


 Video


2008- 24. april "Frokost med Bernt": Gunnar Fridtjof Thurmann «Kjakan» Sønsteby (1918 - 2012): "Mennesker jeg møtte"


 Videoopptak: Foredrag og 5 spørsmål fra de som var i auditoriet


2002 - 24. okt. - Eilert Sundt-forelesningen 2002: Professor Thomas J. Scheff, University of California - Santa Barbara: "Emotions and Politics"

 

Informasjon
Video


Evelin G. Lindner: Humiliation and Coping in War - Fragments of a Case-Study in Somalia 1998

Video and information


1999 og 2000 - Professor Geir Kjetsaa (1937-2008): "Dostojevskij og vår tid" - "Dostojevskij og Tolstoj"


  Lydopptak


1991- "Studentspillet - Ferske hjerner"

Opplysningsfilm fra UiO (film skannet til digitalt format).


 Video


1971 - "TV-tjenesten i Eilert Sundts hus"  Fakultetet var tidlig ute med TV-teknikk!


 Video


1960 - 28. april - Ragnar Frisch (1895-1973): Kåseri for studentene i anledning avduking av byste av Professor Oskar Jæger (1863-1933), Økonomisk institutt, Frederiks gate 3

Fikk første Nobelpris utdelt i økonomi i 1969


    Lydopptaket og lenker

Publisert 11. mars 2015 11:05 - Sist endret 18. nov. 2022 12:58