AV-tjenesten

Åpen debatt om universitetsdemokrati, mandag 23. februar kl. 15.00-16.30

 

Hør på opptaket her:  Innledninger
- professor Ole Petter Ottersen, rektorkandidat
- dekan Trygve Wyller, rektorkandidat

- debattleder: professor Knut Kjeldstadli

Er UiO en kunnskapsbedrift eller en spesiell institusjon for forskning
og utdanning? Universitetsloven gir den enkelte institusjon anledning
til selv å velge sin interne organisering. Debatten om blant annet
ansatte eller valgte ledere, eksternt styreflertall, enhetlig ledelse og
akademisk frihet har vært livlig også ved andre av landets
universiteter. Dette møtet vil derfor bli en svært god anledning til å
diskutere hvilken styringsstruktur som er formålstjenlig for UiO, og
samtidig utfordre rektorkandidatenes syn på ledelse, forskningsfrihet og
demokrati.

Med hilsen Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat


blogger hit counter
Publisert 21. okt. 2010 09:52