Kunnskapsressurser - Side 4

Publisert 26. mai 2010 12:37

Introduksjon ved professor Willy Pedersen

Publisert 26. mai 2010 11:25

Introduksjon ved professor Ragnvald Kalleberg

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Introduksjon ved dekan Knut Heidar

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Foredrag ved forsvarsjef Harald Sunde

Med utgangspunkt i den generelle vinklingen "Forsvaret som et sikkerhetspolitisk instrument", vil Sunde utdype hva moderne krigføring innebærer, både strategisk og i felt, eksemplifisert med ISAF.

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Foredrag ved professor ved Institutt for  statsvitenskap Janne Haaland Matlary

 

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Spørsmål og kommentarer