Kunnskapsressurser - Side 3

Publisert 7. mars 2014 14:16

Norges første Europaminister, Vidar Helgesen, holder årets ARENA-forelesning  med tittelen:  Jubileumsåret. 1814 - 1989 - 1994 - 2014

Publisert 5. apr. 2013 13:51

Åpning ved dekan Fanny Duckert

Før talen: Mini-foredrag av bankens eksperter :

"Norges Banks PhD stipend i makroøkonomi" - nye stipend til prestisjeuniversitet i utlandet "Penger kreditt og krise"

Introduksjon før tale ved rektor UiO Ole Petter Ottersen

Sentralbanksjefens tale begynner på 36:45. Markør på tidslinjen kan føres direkte dit

Tilbake til førsteside

Publisert 28. nov. 2012 09:44

Professor Bruno Latour: Waiting for Gaia (former title in the pre text on the video)

- Introduction by dean Fanny Duckert

- 3:02 - lecture

- 1:05:22 - questions and comments

Marker on timeline can be led direct to parts of the video

 

Back to mainpage

Publisert 19. des. 2011 14:04

Tidligere statsminister Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik i dialog med Martin Kolberg og NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen om demokrati og åpenhet etter terroren.