Kunnskapsressurser - Side 3

Publisert 3. mars 2014 16:09
Publisert 5. apr. 2013 13:51

Åpning ved dekan Fanny Duckert

Før talen: Mini-foredrag av bankens eksperter :

"Norges Banks PhD stipend i makroøkonomi" - nye stipend til prestisjeuniversitet i utlandet "Penger kreditt og krise"

Introduksjon før tale ved rektor UiO Ole Petter Ottersen

Sentralbanksjefens tale begynner på 36:45. Markør på tidslinjen kan føres direkte dit

Tilbake til førsteside

Publisert 16. jan. 2013 11:48

Parlamentariske undersøkelser av Stortingets makt: - Hva slags personer trenger vi på Stortinget? - Hvordan kan parlamentet styrke sin makt?

Tilbake tll førsteside

Publisert 11. des. 2012 15:13

Professor Bernt Hagtvet samtaler med Bernt H. Lund, som satt i Grini fangeleir og  Sachsenhausen konsentrasjonsleir, og Thomas Christian Wyller som satt i Grini fangeleir, under den 2. verdenskrig.

 

Tilbake til hovedside

Publisert 28. nov. 2012 09:44

Professor Bruno Latour: Waiting for Gaia (former title in the pre text on the video)

- Introduction by dean Fanny Duckert

- 3:02 - lecture

- 1:05:22 - questions and comments

Marker on timeline can be led direct to parts of the video

 

Back to mainpage

Publisert 21. nov. 2012 17:13

- Introduction: rektor Ole Petter Ottersen og professor Ola Mestad

- 6:57 - Lecture

- 52:00 - Questions and comments

Marker on timeline can be led direct to parts of the video 

Back to mainpage

Publisert 10. sep. 2012 11:21
Publisert 25. mai 2012 16:33

"Frokost med Bernt" 24. april 2008 

Publisert 13. apr. 2012 10:13
Publisert 19. des. 2011 14:04

Tidligere statsminister Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik i dialog med Martin Kolberg og NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen om demokrati og åpenhet etter terroren.

Publisert 14. des. 2011 11:24
Publisert 18. mai 2011 18:07
Publisert 25. nov. 2010 11:44
Publisert Oct. 21, 2010 9:52 AM

Lecture by Evelin G. Lindner as a part of PSYC3203 - Applied social psychology/ Anvendt sosialpsykologi

Publisert 21. okt. 2010 09:52

Lecture by Evelin G. Lindner as a part of PSYC3203 - Applied social psychology/ Anvendt sosialpsykologi

Publisert 21. okt. 2010 09:52
Publisert 21. okt. 2010 09:52
Publisert 21. okt. 2010 09:52

Lecture by Evelin G. Lindner as a part of PSYC3203 - Applied social psychology/Anvendt sosialpsykologi

Publisert 26. mai 2010 12:37

Introduksjon ved professor Willy Pedersen

Publisert 26. mai 2010 11:25

Introduksjon ved professor Ragnvald Kalleberg

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Introduksjon ved dekan Knut Heidar

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Foredrag ved forsvarsjef Harald Sunde

Med utgangspunkt i den generelle vinklingen "Forsvaret som et sikkerhetspolitisk instrument", vil Sunde utdype hva moderne krigføring innebærer, både strategisk og i felt, eksemplifisert med ISAF.

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Foredrag ved professor ved Institutt for  statsvitenskap Janne Haaland Matlary

 

Publisert 27. nov. 2009 14:12

Spørsmål og kommentarer