Oversikt over programvare ved fakultetets PC-stuer og kursrom

UiO har en programvarebase med informasjon om de fleste programmene studenter og ansatte ved UiO har tilgang til. I tillegg har SV enkelte særavtaler.

På denne siden finner du informasjon om hvilke programmer som er tilgjengelige på fakultetets kursrom og PC-stuer.

All programvare oppdateres automatisk via Software Center, og følger standard oppdateringssyklus på UiO

Programvare installert på PC-stuer, kursrom, seminarrom og auditorier

 

Læringssenter,
ESH 350 og ESH 236

Kursrom
HHH 035
Kursrom ESH 351 PSI:
Storstue (GA09-A01.027)
SINTEF
PSI:
Kurssrom
(GA09-V01-02)
PSI: Lab
(GA09-S1U-05)
Auditorier og seminarrom
               
Acrobat Pro Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk
Adobe Reader 20.X 20.X 20.X 20.X 20.X 20.X 20.X
ArcGis Desktop   10.X 10.X        
ArcGIS Pro   2.X 2.X        
Amos              
Citrix plugin              
DmDx         v. 5.1    
E-Prime       Kun PCLab, v. 3   v. 3  
Endnote v. 9X v. 9X v. 9X v. 9X v. 9X v. 9X v. 9X
Ephorthe (Esak)   v. 1.2 v. 1.2 v. 1.2 v. 1.2    
Firefox Siste Siste Siste Siste Siste Siste Siste
Gambit   14.1.0 14.1.0 14.1.0 14.1.0    
GeoDa   1.18 1.18        
G*Power         3.1 3.1  
Matlab         2018a    
Microsoft Office  Off. 365 2016 Off. 365 Off. 365 2016 2016 2016
Netlogo   v. 6.04 v. 6.04       v. 5.2
NVivo   v. 12 v. 12        
OxMetrics v. 8 v. 8 v. 8       v. 8
pgAdmin   v. 1.22 v. 1.22        
Python              3.x
Qgis   3.4 3.4        
R v. 4.X v. 4.X v. 4.X     v. 4.X v. 4.X
RStudio v. 1.4X v. 1.4X v. 1.4X     v. 1.4X v. 1.4X
SOSI<>Shape   3.1 3.1        
Spectrum   5.71 5.71        
SPSS v. 27 v. 27 v. 27 v. 27 v. 27 v. 27 v. 27
Stata SE v. 16 v. 16 v. 16   v. 16    
VLC             v. 3.x
VMware Horizon           v. 5.X v. 5.X
Z-Leaf   ved behov ved behov        

 

 

 

Emneord: programvare, PC-stuer, Auditorier, seminarrom
Publisert 1. okt. 2010 13:51 - Sist endret 14. okt. 2021 13:53