PC-stuer ved SV-fakultetet

Fakultetet har PC-stuer i Eilert Sundts hus og Harald Schjeldrups hus. Stuene er meint for bruk av studentane ved fakultetet.

Eilert Sundts hus

Læringssentret

Læringssenteret Eilert er eit arbeidsrom, så lydnivået skal generelt vere så lågt som mogleg. Det er tillate å snakke lågmælt saman i avdelingane til venstre når ein kjem inn i rommet. Grupperomma er åtskilte, men ikkje lydisolerte, så det same gjeld i desse.

Tilgang for alle.

PC-stuer for masterstudenter

Eilert Sundts hus rom 350 og rom 351 (3. etasje) er forbeholdt masterstudenter.

Harald Schjelderups hus

Storstua: Arbeidsstua.

Kjellerstua: Den stille stua.

Undervisningsstua: Kombistua.

 

Regler for bruk av PC-stuene

I tillegg til UiOs IT-reglementet gjelder egne retningslinjer for bruk av PC-stuer og kursrom.

  • På PC-stuene ved faktultetet er det lov å ta seg ein pause, føresett at ein ikkje blir borte lenger enn 20 minutt og legg igjen ein lapp om det.
  • Dersom du forlèt maskina, må dokument du arbeider med lagrast, og du må hugse å logge ut. Andre kan fritt bruke maskina i den perioden.
  • Dersom det blir oppdaga piratkopiering av programvare, endring av oppsettfiler eller bruk av spel på PC-stuene, vil vedkommande få åtvaring, og ved gjentaking bli bortvist.
  • Det er ikkje lov til å snakke i mobiltelefon. Du trur kanskje du snakkar lågt, men det gjer du ikkje. Vis omsyn!
  • Maten din må du ete ute, mat vil vi ikkje sjå saman med PC-ar.
  • IT-rettleiarar har som oppgåve å sjå til at retningslinjene blir følgde. Brukarane pliktar å rette seg etter deira pålegg.
Publisert 3. nov. 2010 09:54 - Sist endret 26. jan. 2018 14:00