Hjelp til installasjon av SPSS 22 for studenter

Her følger en detaljert beskrivelse av hvordan du kan installere SPSS versjon 22 på din egen maskin.

Det forutsettes at du er student eller ansatt ved UiO, og har et UiO-brukernavn og passord.

Først må du kopiere installasjonsfilene over til din egen pc. Gjør følgende for å laste ned filene over nettet:

Nedlastning på Mac

Logg inn her:
https://www.macprog.uio.no/lisens/spss/ibm-spss-22/

Last ned filen spss_statistics_22_mac_.dmg
Du vil og få bruk for lisenskoden som er beskrevet på den samme nettsiden.

Nettsiden macprog.uio.no

Dobbeltklikk på filen du lastet ned for å starte installasjonen.

Nedlastning på Windows-maskiner

Logg inn her og last ned filen spss22_64bit.zip:
https://www.winprog.uio.no/programmer/spss/

Nettsiden winprog.uio.no

Pakk ut zip-filen i en mappe på din maskin, for å få tilgang til installasjonsfilene.
Lisenskoden er i filen spss22-lisens.txt

Innhold i zip-filen

Etter utpakking av filene kan du dobbeltklikke på filen SPSS_Stastistics_22_win64.exe for å installere. Detaljene er beskrevet i avsnittet installasjon nedenfor.

Når installasjonen er ferdig kan du dobbeltklikke på oppdateringen SPSS_Statistics_22001_win64_Patch.msi, som ligger i mappen spss22001_64bit

Installasjon

Lisensvalg

Husk å velge authorized user License

JAWS

For de fleste er ikke JAWS nødvendig.

Python

Essentials for Python kan inkluderes.

Registrering

Husk å fjerne valget for registrering.

Lisensiering

Mot slutten av installasjonen får man mulighet til å lisensiere.

Vellykket lisensiering

Ser du en grønn tekst betyr det at lisensieringen var vellykket.

Mer om lisens

Lisensen går ut på en bestemt dato, og da vil SPSS stoppe å fungere. For å fortsette å bruke samme versjon av SPSS kan du se etter en ny lisenskode på samme sted som du fikk den du brukte nå.

For å lisensiere på nytt kan man kjøre programmet SPSS License Authorization Wizard, som ble installert sammen med SPSS.

Lykke til :)

Publisert 13. mars 2015 12:16 - Sist endret 15. feb. 2016 16:17