Retningslinjer

SVITs policy for utstyr og programvare. 

SVIT kjøper inn og drifter utstyr som eies av UiO og som:

  • er innenfor utstyrets levetid som samsvarer med garanti og serviceperioden 
  • benytter fakultetets forhåndsdefinerte standard operativsystemer
  • er innenfor rammen av antall enheter en person kan disponere

Når en person slutter skal alt av utstyr leveres tilbake til arbeidsgiver. SVIT skal ha en felles database med oversikt over alt utstyr en person disponerer.

Alt utstyr som kjøpes inn er å anse som UiOs eiendom og skal tilbakekalles når låneperioden er over. Maskiner som ikke lenger kan brukes i ordinær drift renses for programvare og behandles som spesialavfall. Begrunnelsen for dette er at vi er ansvarlige for at UiOs lisenser ikke kommer på avveie og at det ikke skal være mulig å hente ut eventuelle data som ligger eller har ligget på harddisken (sikker sletting av sensitive data). 

Publisert 18. jan. 2018 08:43 - Sist endret 28. feb. 2018 10:36