Feil med nedlasting av pakker i R og RStudio

Det er en bug i R/RStudio som sammen med lagringssystemet på UiO gjør det vanskelig å installere utvidelser

For å laste ned og installere pakker i R og RStudio, så må denne nedlastingsmappen  åpnes for full lese og skrivetilgang. Dette må gjøres i UNIX.

Let etter Putty eller Powershell på startmenyen. Deretter skal du logge deg inn på login.uio.no:

Putty:

Powershell, erstatt "brukernavn" med ditt eget:

Vel logget inn, kan du sjekke tilgangen R-filene. Disse ligger i mappen pc/Dokumenter/R/win-library, eller under Windows på M:\pcDokumenter\R\win-library. Husk at i UNIX skriver man / istedenfor \ for å skille mellom kataloger, og at man skiller mellom stor og liten bokstav. 

Nå skal vi sjekke hvilken tilgang katalogene under katalogen win-library har. Skriv ls -la katalognavn for å vise fram filer og kataloger med detaljerte innstillinger. Mao ls -la pc/Dokumenter/R/win-library, du kan begynne å skrive navnet på en fil eller katalogen, og så trykke TAB på tastaturet for å fullføre resten av navnet.

Som her gir: 

I den første kolonnen er det 10 tegn, det første, d, forteller at dette er en katalog, et directory. så følger tre grupper med  tegn, rwx betyr at du, brukeren har Read, Write og Execute-tilgang. De tre neste beskriver rettighetene til gruppen filen eller katalogen er med i og de tre siste er resten. de to siste gruppene står med strek, - , så ingen andre har tilgang. Vil skal gi full tilgang for alle til denne katalogen og underkataloger med kommandoen chmod -R 777 katalog. chmod endrer tilgangen til en fil eller katalog, -R (merk stor R) setter denne endringen rekursivt og 777 gir tilgang til alle. Kjør først:

chmod -R 777 pc/Dokumenter/R/win-library/

Deretter for å sjekke at det ble riktig: 

ls -la pc/Dokumenter/R/win-library

Nå ser vi at katalogen d er fått rwx på alle tre grupper, drwxrwxrwx, som betyr at alle filer og kataloger i denne mappen har full tilgang for alle.

Denne operasjonen må gjentas hver gang det kommer ny utgave av R.

 

 

 

 

 

Publisert 14. mars 2019 07:12 - Sist endret 14. mars 2019 07:23