Egen-installasjon av programmer

For å installere programmer selv, må man være administrator på maskinen. Du kan få midlertidig administratorstatus ved å kontakte IT-avdelingen. Sjekk først om programmet allerede finnes i SCCM, da kan man installere selv uten å være administrator

Når du har blitt administrator på egen maskin må du først logge deg ut og inn igjen.

Når man laster ned filer havner de på ditt hjemmeområde, under M:\pc\Downloads. Det kan være lurt å flytte disse til egen harddisk, f.eks. under C:\Temp

Flytt fra M: til C:

 

For å starte installasjonen må du høyreklikke på filen og velge "Run as Administrator"

Run as administrator

 

Installasjonen skal nå forløpe som normalt

Feilmeldingen Invalid drive M:\

Invalid drive M:

 

Av og til får man feilmeldingen "Invalid Drive M:\". Dette skjer fordi installasjonsprogrammet prøver å legge en fil på brukerens skrivebord. På kontormaskiner på UiO er skrivebordet satt til M:\pc\desktop. Når man eleverer rettighetene til et program, så bruker det et annet sett med rettigheter, som gir en feil når man prøver å skrive til M:\

Løsningen er tungvint, men vi må starte et kommandovindu med eleverte rettigheter, montere opp M: på nytt med de eleverte rettighetene og kjøre installasjonsprogrammet innenfra kommandovinduet.

Først søker vi fram kommandovinduet, CMD, fra søkefeltet over startknappen:

1.: Søk etter cmd på søkefeltet

2.: Høyreklikk på ikonet for cmd.exe og velg "Run as administrator".

I kommandovinduet skriver du:

net use M: \\hjemme\brukernavn

Erstatt brukernavn med ditt eget brukernavn

Monter opp nettverksdisken M: mot \\hjemme

Man skal da få opp  "The command completed successfully."

Deretter skal man i kommandovinduet manøvrere seg til der hvor man la installasjonsfilen og starte den:

Vi la filen på C:\temp, så vi skriver

cd \temp

og deretter skriver vi navnet på installasjonprogrammet, husk å bytt ut install_program.exe med navnet på ditt installasjonsprogram og trykk enter:

Kjør installasjonsprogram fra kommandovinduet

 

 

 

 

Publisert 11. apr. 2016 14:20 - Sist endret 26. jan. 2018 10:53