IT/AV-seksjonen - audiovisuell del

Kontaktinformasjon

AV-ansvarlig fakultetet:

Senioringeniør Lasse Moer

tlf. 22858222
mob. 90517201
lasse.moer@sv.uio.no

Besøksadresse:
Fakultetsadministrasjonen
Eilert Sundts Hus blokk B
Moltke Moes vei 31, 0851 OSLO
Rom 321

AV-ansvarlig Psykologisk institutt:

Overingeniør Alan Serhan

tlf. 22845015
mob. 90529810
alan.serhan@sv.uio.no

Besøksadresse:
Psykologisk institutt
Harald Schjelderups hus
Forskningsveien 3 A, 03731 OSLO
Rom NU-13

 

Audiovisuelt utstyr i fakultetets undervisningsrom

Undervisningsrommene kan reserveres med Rombestillingssystemet, som har også oversikt for hva som finnes av utstyr, som kan være utvalgskriterier i bestillingen.

Tilleggsutstyr i små seminarrom må låntagerne sørge for selv. Rettledninger for bruk av utstyret, med kontaktinformasjon, finnes også på kateter i auditoriene og seminarrom. 


Medierommet

Mediarommet i 3 etg. Eilert Sundts hus, kan brukes av ansatte ved fakultetet. All bruk av rommet skal være avtalt på forhånd.
Adgang for bruk av UiO-nøkkelkortet gis ved kontakt med AV-ansvarlig.

Bruk av rommet:

 • Redigering av video. Typisk bruksområde er redigering av opptak av video tatt opp på feltarbeid.
 • Utstyr for lydbehandling f.eks. kopiering av lyd fra kassetter eller grammafonplate til nyere medium.
 • Plakatskriver med største format; A2. Typisk bruksområde er plakater til bruk av SV-infosenter og instituttene.
 • Skanning av bilder (ikkje tekstgjenkjenning), lysbilder og negativer
 • Her foregår også fotografering av ansatte for nett- og pressebilder.

Opplæring i bruk av utstyr/maskinvare i seminarrom og auditorier

IT/AV-tjenesten gir  opplæring til ansatte og gjester i bruk av programvare og utstyr i undervisningsrom ved behov. Alle undervisningsrom har bruksanvisning for utstyret godt synlig plassert i rommet med kontaktinformasjon til helpdesk. Bruksanvisninger ligger også på nett. Opplæringen gis på individuell basis.

Opptak av lyd og bilde i undervisningsrom og møterom
For kun lydopptak, kan en diktafon anvendes som tar opp i f.eks. mp3-lydformat, for å legges i dette format ut på nettet. I nettpubliserings-programmet som brukes ved UiO Vortex er dette tilpasset for enklere innlegging. Tilsvarende for videofiler i format mp4.

TechSmith Relay (tidligere Camrasia Relay) kan også brukes for kun lydopptak, for enklere nettpublisering. 

Auditorier og seminarrom har dette programmet installert på fast PC for opptak av lyd, skjermbildet (spesielt tilpasset PowerPoint) og videobilde (foreløpig med medbragt nettkamera).

Disse rom har talelyd-anlegget koplet til PCen, eller bare en mikrofon på kateter koplet til PCen, for å ta opp lyd, med eventuelt PC-skjermbildet:

Eilert Sundts hus: Harald Schjelderups hus:
 • Auditorium 1
 • Auditorium 2 
 • Auditorium 3
 • Auditorium 4
 • Auditorium 5
 • ​Auditorium 6
 • Auditorium 7
 • Rom 847
 • Auditorium 1,
 • Auditorium 2,
 • Auditorium 3,
 • Auditorium 4
 • Forsamlingssalen

For andre rom med fast PC kan mikrofon, eller nettkamera med mikrofon, greit koples til i front på PCen, via USB-inngang.

TechSmith Relay er et meget anvendelig opptaksprogram, for lyd, skjermbilde (f.eks. en PowerPoint-presentasjon) og et eventuelt videokamera-bilde. Nettkamera, festet f.eks, på PCskjermen, kan brukes hvis kameraet ikke trenger å beveges under opptaket. Fordelen med programmet er dets enkle krav til brukerkunnskap og gode, oversiktlige visning av PowerPoint i opptaket. Videokamera-bilde kan tas opp samtidig med skjermbilde. Dette legger seg, i en mindre størrelse, nede mot det høyre hjørnet i skjermbildet.  Det er halvgjennomsiktig for å se skjermbildet bak. Sort bakgrunn i skjermbildet der kan være å foretrekke, for best mulig kvalitet av dette kamerabildet. 

Opptaket kan trimmes i begge ender (ser dette i dialogvinduet i programmet), før lagring direkte med en "knapp"  for "Submit"i programmet. Flere versjoner, med ulik bildeoppløsning, kan lagres samtidig . Dette lagres til et felles lagringsted på nettet, som sender automatisk linker til opptaket til din e-post. Dette tar vanligvis maks. et døgn for 2 timers opptak.
 
Adobe Connect kan også brukes til opptak av forelesninger, og har en fordel at kamerabildet er synlig på skjermen under opptaket.
 
Podcast
Podkast er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS (vanligvis skrevet ut som Really Simple Syndication, også kalt "levende bokmerker" eller "nyhetsmating"). Podcastfunksjonen aktiveres ved å sette dette i egenskapene for mappen med opptakene på nettet.
 
Powerpoint-presentasjoner

IT/AV-tjenesten gir noe opplæring i bruk av presentasjonsverktøyet Powerpoint, og kan hjelpe til med å lage mer avanserte presentasjoner når det er behov for det.

Stemmegivningssystem, nettbasert.
Systemer basert på bruk av mobil, nettbrett eller bærbar PC. Dette fungerer frittstående med en dedikert nettside. Gratis-utgaven fra Mentimeter har vært brukt ved fakultetet med godt resultat.

Streaming - overføring av lyd/bilde fra forelesninger og arrangementer til nettside
Adobe Connect og Videobro kan brukes (se under) til et begrenset antall.

AV ansvarlig kan hjelpe til med streaming fra ulike bilde- og lydkilder som kamera, PC eller mikrofon, tilkoplet en streaming-boks til nettet, for et antall på maks 7500. Denne overfører bilde/lyd, til en UiO-nettside spesielt  laget for forelesningen eller arrangementet.

Utlånstjenesten (for ansatte)
Fra IT-Helpdesk  3. etg. Eilert Sundts hus:

Diktafon for lydopptak
Hodetlf med mikrofon, for bla. videokonferanse.
Høyttalere med kabler til PC, mobil osv.
Projektor
Nettvideokamera for opptak eller nettkonferanser

Utstyr ellers til utlån fra AV-ansvarlig.

Psykologisk institutt låner ut diktafoner i ekspedisjonen, utstyr ellers lånes ut fra IT-helpdesk på instituttet, eller AV-ansvarlig for PSI


Videokonferanse/nettkonferanse

Universitetets fellesrom for videokonferanse i 3 et. Georg Sverdrups hus (UB) blir brukt etter avtale med teknisk ansvarleg; Knut Ottersene-post:knut.ottersen@admin.uio.no tlf. 22844207.

AV-ansvarlig kan være behjelpelig med å tilrettelegge for bruk av PC/Mac -basert nettkonferanse, med Skype, Adobe Connect eller Vidyo

Adobe Connect - Mulig med flere deltagere, og har et felles presentasjonsvindu for PowerPoint, pdf-dokumenter, bilder, lydfiler og filmer. En "tavle", synlig for alle deltagerne, er det også i dette programmet. Opptak er enkelt å utføre i programmet, med også en mulighet til noe redigering (ta bort deler av opptaket) i etterkant. Trenger ikke at inviterte deltagere har konto

Du kan lage et "rom" her: https://connect.uninett.no

Et eksempel på opptak i Adobe Connect . UiO har lisens gjennom UNINETT,

Skype for Business

Videobro Dette er enklere å bruke enn Adobe Connect og Skype for Business (og Skype). Det er mulig med flere deltagere, og har presentasjonsvindu for skjermdeling. Opptak kan gjøres med programmer for skjerm/lyd-opptak. Trenger ikke at inviterte deltagere har konto

Publisert 16. nov. 2015 11:26 - Sist endret 7. sep. 2018 09:59