IT/AV-seksjonen - audiovisuell del

Kontaktinformasjon

For AV-hjelp, som en sak i RT-systemet: itav-hjelp@sv.uio.no

Dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp i seminarrom eller auditorier kan våre kontaktpersoner for AV kontaktes direkte:

Audiovisuelt ansvarlig ved fakultetet:

Senioringeniør Lasse Moer
mob. 90517201
lasse.moer@sv.uio.no

Besøksadresse:
Fakultetsadministrasjonen
Frem til 1.1.2003: Sognsveien 77 b 3 etg.

og delvis i Eilert Sundts Hus blokk B
Moltke Moes vei 31, 0851 OSLO
Rom 322

Audiovisuelt ansvarlig Psykologisk institutt:

Overingeniør Alan Serhan

tlf. 22845015
mob. 90529810
alan.serhan@sv.uio.no

Besøksadresse:
Psykologisk institutt
Harald Schjelderups hus
Forskningsveien 3 A, 03731 OSLO
Rom NU-13

Audiovisuelle hjelpemidler og mediebruk ved fakultetet

Henviser også til nettside for UiO om dette

 

Audiovisuelt utstyr i fakultetets undervisningsrom

Undervisningsrommene kan reserveres med Rombestillingssystemet, som har også oversikt for hva som finnes av utstyr, som kan være utvalgskriterier i bestillingen.

Tilleggsutstyr i små seminarrom må låntagerne sørge for selv. Rettledninger for bruk av utstyret, med kontaktinformasjon, finnes også på kateter i auditoriene og seminarrom. 

 

DIgitale og hybride (delvis digitale) disputaser: Webinarfunksjonen i Zoom brukes for dette
Retningslinjer for digitale disputaser ved UiO
 
Disse auditorier ved fakultetet er tilrettelagt spesielt for hybride disputaser:
 
Eilert Sundts hus A:
- Auditorium 1; Ragnar Frisch' auditorium har 4 kamera. inkludert dokumentkamera og styrbart kamera ved lerret rettet ut i rommet.
- Auditorium 7; Trygve Haavelmos auditorium har 3 kamera, inkludert dokumentkamera koplet inn i PC

Harald Schjelderups hus
- Auditorium 4 har 4 kamera, ink. inkludert dokumentkamera koplet til PC og kamera under projektorbildet rettet ut i rommet.
 

Digital og hybrid (delvis digital) undervisning
Alle undervisningsrom har kamera og mikrofon koplet til PC.
Se ellers under "Digitale og delvis digitale disputaser".

Utstyr for hybrid disputas eller hybrid undervisning kan deles opp i 3 nivåer:

1. Kamera (innbefattet kamera på tavle og dokumentkamera) og mikrofon mot foreleser.

2.  Kamera og mikrofon mot foreleser og mikrofon som dekker studentene.

3.  Kamera og mikrofon mot foreleser og mikrofon og kamera som dekker studentene

 
 
Dokumentkamera
Disse rom har dokumentkamera for bruk også som tavlefunksjon, og er koplet inn i PCen for bruk i bl.a Zoom:
 
Eilert Sundts hus Harriet Holters hus Harald Schjelderups hus

 Auditorium 1

 Auditorium 2 

 Auditorium 3

 Auditorium 4

 Auditorium 5

 ​Auditorium 6

• Auditorium 7

 • Seminarrom 201
 • Seminarrom 301

• Auditorium 1

• Auditorium 2 

• Auditorium 3

• Auditorium 4

• Forsamlingssalen

Medierommet ES 322

Mediarommet kan brukes av ansatte ved fakultetet til behov som ikke kan dekkes fra de enkeltes arbeidsplasser, som f.eks. avansert redigering på videofiler. All bruk av rommet skal være avtalt på forhånd.

Adgang for bruk av UiO-nøkkelkortet gis ved kontakt med AV-ansvarlig.

Bruk av rommet:

 • Redigering av video. Typisk bruksområde er redigering av opptak av video tatt opp på feltarbeid.
 • Utstyr for lydbehandling f.eks. kopiering av lyd fra kassetter eller grammafonplate til nyere medium.
 • Plakatskriver med største format; A2. Typisk bruksområde er plakater til bruk av SV-infosenter og instituttene.
 • Skanning av bilder (ikke tekstgjenkjenning), lysbilder og negativer
 • Her foregår også fotografering av ansatte for deres presentasjonssider.

Opplæring i bruk av utstyr/programmer i seminarrom og auditorier

IT/AV-tjenesten gir opplæring til ansatte og gjester i bruk av programvare og utstyr i undervisningsrom ved behov. Alle undervisningsrom har bruksanvisning for utstyret godt synlig plassert i rommet med kontaktinformasjon til helpdesk. Bruksanvisninger ligger også på nett. Opplæringen gis for gruppebehov og ved individuelt behov.

Opplæring i bruk av utstyr for forskning og formidling

AV- ansvarlig kan låne ut, med opplæring:
- Fotoapparater

- Videokamera

- opptaksutstyr for lyd, hvis man ikke kan bruke mobil for dette

- Trådløse mikrofoner

-  div. ellers

Det kan forøvrig gis veiledning for anskaffelse av utstyr til behov for prosjekter.

 

Opptak og strømming av lyd og bilde fra undervisningsrom og møterom

Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og direktesending av undervisning  og opptak fra dette. Videofilene (i format mp4) kan lastes opp til fagmapper med program-nettsiden Kursopplastning

Strømming med webinarfunksjonen i Zoom kan brukes ved behov for medvirkning fra tilskuerne/tilhørerne.

Microsoft Teams  er tilsvarende, men ikke det foretrukne ved UiO for denne funksjonalitet.

For kun lydopptak, kan en diktafon eller mobiltlf anvendes som tar opp i f.eks. mp3-lydformat, for å legges i dette format ut på nettet.

Programmet "Forelesningsopptak" er ikke lenger anbefalt brukt på fakultetet. Dette er et program med for store mangler i forhold til Zoom.

 

Opptak og strømming fra forelesninger og arrangementer til nettside og til opptak i kvalitet egnet til f.eks. NRK

AV ansvarlig kan hjelpe til med strømming til en UiO-nettside spesielt laget spesielt for enkelte behov, og egner seg for strømming som ikke har behov til medvirkning. Opptak kan gjøres samtidig, og redigeres i ettertid,

Opptak i video- og lydkvalitet for senere sending på NRK f.eks. i "Kunnskapskanalen"  produseres ved fakultetet. Enkelte av opptakene under "Video- og lydopptak fra forelesninger og arrangementer" er gjort for dette.  AV-ansvarlig kan bistå ved spesielle behov for denne "broadcast-kvalitet".

Podcast

"Podkast" er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS (vanligvis skrevet ut som Really Simple Syndication, også kalt "levende bokmerker" eller "nyhetsmating"). Podcastfunksjonen aktiveres ved å sette dette i egenskapene for mappen med opptakene på nettet.
 
Powerpoint-presentasjoner

IT/AV-tjenesten gir noe opplæring i bruk av presentasjonsverktøyet Powerpoint, og kan hjelpe til med å lage mer avanserte presentasjoner når det er behov for det.

Stemmegivningssystem, nettbasert.

Systemer basert på bruk av mobil, nettbrett eller bærbar PC. Dette fungerer frittstående med en dedikert nettside. Gratis-utgaven fra Mentimeter har vært brukt ved fakultetet med godt resultat.


Talelyd-anlegg, som også er koplet til PCen til bruk i f.eks. Zoom:

Eilert Sundts hus Harald Schjelderups hus
 • Auditorium 1
 • Auditorium 2 
 • Auditorium 3
 • Auditorium 4
 • Auditorium 5
 • ​Auditorium 6
 • Auditorium 7
 • Auditorium 1
 • Auditorium 2 
 • Auditorium 3
 • Auditorium 4
 • Forsamlingssalen

 

Utlånstjenesten (for ansatte)
Fra IT-Helpdesk  3. etg. Eilert Sundts hus (flyttet til Sognsveien 77 b 3 etg frem til 1.1 2023):

- Nettvideokamera for opptak eller nettkonferanserHodetlf med mikrofon, for bla. videokonferanse.
- Høyttalere med kabler til PC, mobil osv.
- Projektor
 

Video- og lydopptak fra forelesninger og arrangementer

Dette er en kronologisk ordnet samling av opptak, med første ved Ragnar Frisch fra 1960

 

 

 

 

 

Publisert 16. nov. 2015 11:26 - Sist endret 27. aug. 2021 13:17