Erlend Osland Simensen

Bilde av Erlend Osland Simensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Jeg forsker på innovasjon i ressursbaserte næringer, sektorielle innovasjonssystemer og innovasjons- og kunnskaps-nettverk. Jeg er interessert i å forstå hvordan økonomisk utvikling kan forståes gjennom et nettverk av aktører, slik som: bedrifter, entreprenører, offentlige institusjoner, politiske aktører og virkemiddelapparatet. 

De siste årene har jeg veiledet syv master-studenter og undervist i kvalitativ metode og forskningsdesign. 

 

 

Emneord: Innovasjon

Publikasjoner

  • Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). Innovation in the petroleum value chain and the role of supply companies. I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456. s. 40–57. doi: 10.4324/9781315142456-3.
  • Andersen, Allan Dahl; Marin, Anabel & Simensen, Erlend Osland (2018). Innovation in natural resource-based industries: A pathway to development? Introduction to special issue. Innovation and Development. ISSN 2157-930X. 8(1), s. 1–27. doi: 10.1080/2157930X.2018.1439293. Fulltekst i vitenarkiv
  • Engen, Ole Andreas Hegland; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). The evolving sectoral innovation system for upstream oil and gas in Norway . I Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland & Wicken, Olav (Red.), Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge. ISSN 9781315142456. doi: 10.4324/9781315142456-2.
  • Castellacci, Fulvio; Gulbrandsen, Magnus; Hildrum, Jarle; Martinkenaite, Ieva & Simensen, Erlend Osland (2018). Functional centrality and innovation intensity: Employee-level analysis of the Telenor group. Research Policy. ISSN 0048-7333. doi: 10.1016/j.respol.2018.06.004. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Gulbrandsen, Magnus; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2020). Hva vil brukerne av forskning ha? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(3), s. 20–21.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2013 14:26 - Sist endret 7. mai 2019 15:29

Prosjekter