Erlend Osland Simensen

Bilde av Erlend Osland Simensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Jeg forsker på innovasjon i ressursbaserte næringer, sektorielle innovasjonssystemer og innovasjons- og kunnskaps-nettverk. Jeg er interessert i å forstå hvordan økonomisk utvikling kan forståes gjennom et nettverk av aktører, slik som: bedrifter, entreprenører, offentlige institusjoner, politiske aktører og virkemiddelapparatet. 

De siste årene har jeg veiledet syv master-studenter og undervist i kvalitativ metode og forskningsdesign. 

 

 

Emneord: Innovasjon

Publikasjoner

  • Andersen, Allan Dahl; Marin, Anabel & Simensen, Erlend Osland (2018). Innovation in natural resource-based industries: A pathway to development? Introduction to special issue. Innovation and Development.  ISSN 2157-930X.  8(1), s 1- 27 . doi: 10.1080/2157930X.2018.1439293 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Castellacci, Fulvio; Gulbrandsen, Magnus; Hildrum, Jarle; Martinkenaite, Ieva & Simensen, Erlend Osland (2018). Functional centrality and innovation intensity: Employee-level analysis of the Telenor group. Research Policy.  ISSN 0048-7333. . doi: 10.1016/j.respol.2018.06.004 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Engen, Ole Andreas Hegland; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). The evolving sectoral innovation system for upstream oil and gas in Norway, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Kapittel 2.
  • Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2018). Innovation in the petroleum value chain and the role of supply companies, In Taran Mari Thune; Ole Andreas Hegland Engen & Olav Wicken (ed.),  Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.  Routledge.  ISBN 9781315142456.  Chapter 3.  s 40 - 57

Se alle arbeider i Cristin

  • Gulbrandsen, Magnus; Simensen, Erlend Osland & Thune, Taran Mari (2020). Hva vil brukerne av forskning ha?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  43(3), s 20- 21

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2013 14:26 - Sist endret 7. mai 2019 15:29

Prosjekter