Lars Martel Antoine Coenen

Bilde av Lars Martel Antoine Coenen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Bio

Lars Coenen er tilknyttet TIK som Professor II. Han er professor i innovasjon og bærekraftige omveltninger ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.

Hans forskning stiller spørsmål som: Hvorfor er noen regioner så mye bedre på å fostre innovasjon? Hvordan kan byer og regioner forbedre sin evne til innovasjon? Han er også spesielt interessert i spørsmål knyttet til innovasjon sitt forhold til aktuelle samfunnsproblemer som klimaendringer og bærekraftig omstilling.

Lars er anerkjent internasjonalt for sin forskning på koblingen mellom geografi og bærekraftig innovasjon. Han har publisert over 65 vitenskaplige artikler i anerkjente journaler som Research Policy, Environment and Planning A, and Economic Geography. Publikasjonene er sitert over 12.000 ganger ifølge Google Scholar.

Emneord: Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, bærekraft, Økonomisk geografi

Publikasjoner

En oversikt over Lars sine publikasjoner finner du på Google Scholar og Orchid.

 • Hadfield, Paris & Coenen, Lars Martel Antoine (2022). Contemporary financial capitalism and sustainability transitions in urban built environments. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 42, s. 285–300. doi: 10.1016/j.eist.2022.01.004.
 • Veldhuizen, Caroline & Coenen, Lars Martel Antoine (2022). Smart Specialization in Australia: Between Policy Mobility and Regional Experimentalism? Economic Geography. ISSN 0013-0095. doi: 10.1080/00130095.2022.2032637.
 • Namugenyi, Irene; Coenen, Lars Martel Antoine & Scholderer, Joachim (2021). Realising the transition to bioenergy: Integrating entrepreneurial business models into the biogas socio-technical system in Uganda. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 333. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.130135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Newey, Lance R. & Coenen, Lars (2021). Lock-in, paradox and regional renewal. Regional studies. ISSN 0034-3404. doi: 10.1080/00343404.2021.1976745.
 • Skjølsvold, Tomas Moe & Coenen, Lars Martel Antoine (2021). Are rapid and inclusive energy and climate transitions oxymorons? Towards principles of responsible acceleration. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 79. doi: 10.1016/j.erss.2021.102164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Katrina, Raynor & Coenen, Lars Martel Antoine (2021). Business model innovation and scalability in hybrid affordable housing organisations: empirical insights and conceptual reflections from Melbourne, Australia. Journal of Housing and the Built Environment. ISSN 1566-4910. doi: 10.1007/s10901-021-09836-x.
 • Fløysand, Arnt; Lindfors, Emil Tomson; Jakobsen, Stig Erik & Coenen, Lars Martel Antoine (2020). Place-Based Directionality of Innovation: Tasmanian Salmon Farming and Responsible Innovation. Sustainability. ISSN 2071-1050. 13. doi: 10.3390/su13010062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nguyen, Minh; Davidson, Kathryn & Coenen, Lars Martel Antoine (2020). Understanding how city networks are leveraging climate action: experimentation through C40. Urban Transformations. ISSN 2524-8162. doi: 10.1186/s42854-020-00017-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fastenrath, Sebastian; Busch, Judy & Coenen, Lars Martel Antoine (2020). Scaling-up nature-based solutions. Lessons from the Living Melbourne strategy. Geoforum. ISSN 0016-7185. 116, s. 63–72. doi: 10.1016/j.geoforum.2020.07.011.
 • Fastenrath, Sebastian & Coenen, Lars Martel Antoine (2020). Future-proof cities through governance experiments? Insights from the Resilient Melbourne Strategy (RMS). Regional studies. ISSN 0034-3404. doi: 10.1080/00343404.2020.1744551.
 • Binz, Christian; Coenen, Lars Martel Antoine; Murphy, James & Truffer, Bernhard (2020). Geographies of transition—From topical concerns to theoretical engagement: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 34, s. 1–3. doi: 10.1016/j.eist.2019.11.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coenen, Lars; Davidson, Kathryn; Frantzeskaki, Niki; Grenfell, Maree; Håkansson, Irene & Hartigan, Martin (2020). Metropolitan governance in action? Learning from metropolitan Melbourne’s Urban Forest Strategy. Australian Planner. ISSN 0729-3682. doi: 10.1080/07293682.2020.1740286.
 • Coenen, Lars (2019). Regional Innovation. I Orum, Anthony (Red.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons. ISSN 9781118568453. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0263.
 • Coenen, Lars & Morgan, Kevin (2019). Evolving geographies of innovation: existing paradigms, critiques and possible alternatives. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. doi: 10.1080/00291951.2019.1692065.
 • Davidson, Kathryn; Coenen, Lars; Acuto, Michele & Gleeson, Brendan (2019). Reconfiguring urban governance in an age of rising city networks: A research agenda . Urban Studies. ISSN 0042-0980. 56(16), s. 3540–3555. doi: 10.1177/0042098018816010.
 • von Wirth, Timo; Fuenfschilling, Lea; Frantzeskaki, Niki & Coenen, Lars (2019). Impacts of urban living labs on sustainability transitions: mechanisms and strategies for systemic change through experimentation. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 27(2), s. 229–257. doi: 10.1080/09654313.2018.1504895.
 • Fuenfschilling, Lea; Frantzeskaki, Niki & Coenen, Lars (2019). Urban experimentation & sustainability transitions. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 27(2), s. 219–228. doi: 10.1080/09654313.2018.1532977.
 • Davidson, Kathryn; Coenen, Lars & Gleeson, Brendan (2019). A Decade of C40: Research Insights andAgendas for City Networks. Global Policy. ISSN 1758-5880. 10(4), s. 697–708. doi: 10.1111/1758-5899.12740.
 • Coenen, Lars; Davidson, Kathryn & Gleeson, Brendan (2019). Situating C40 in the Evolution of Networked Urban Climate Governance. Global Policy. ISSN 1758-5880. 10(4), s. 723–725. doi: 10.1111/1758-5899.12759.
 • Grillitsch, Markus; Hansen, Teis; Coenen, Lars; Miörner, Johan & Moodysson, Jerker (2018). Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) in Sweden. Research Policy. ISSN 0048-7333. 48(4), s. 1048–1061. doi: 10.1016/j.respol.2018.10.004.
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars & Branstad, Are (2018). Governing socio-technical change: Orchestrating demand for assisted living in ageing societies. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 45(4), s. 468–479. doi: 10.1093/scipol/scy010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars; Marques, Pedro & Morgan, Kevin (2017). Governing system innovation: assisted living experiments in the UK and Norway. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 25(12), s. 2138–2156. doi: 10.1080/09654313.2017.1349078.
 • Bauer, Fredric; Coenen, Lars; Hansen, Teis; McCormick, Kes & Palgan, Yuliya Voytenko (2017). Technological innovation systems for biorefineries: a review of the literature. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. ISSN 1932-104X. 11(3), s. 534–548. doi: 10.1002/bbb.1767. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fevolden, Arne Martin; Coenen, Lars; Hansen, Teis & Klitkou, Antje (2017). The role of trials and demonstration projects in the development of a sustainable bioeconomy. Sustainability. ISSN 2071-1050. 9:419, s. 1–15. doi: 10.3390/su9030419. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Teis & Coenen, Lars (2017). Unpacking resource mobilisation by incumbents for biorefineries: the role of micro-level factors for technological innovation system weaknesses. Technology Analysis & Strategic Management. ISSN 0953-7325. 29(5), s. 500–513. doi: 10.1080/09537325.2016.1249838.
 • Binz, Christian; Truffer, Bernhard & Coenen, Lars (2016). Path creation as a process of resource alignment and anchoring: Industry formation for on-site water recycling in Beijing. Economic Geography. ISSN 0013-0095. 92(2), s. 172–200. doi: 10.1080/00130095.2015.1103177.
 • Coenen, Lars; Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus & Herstad, Sverre Johan (2016). Advancing regional innovation systems: What does evolutionary economic geography bring to the policy table? Environment and Planning. C, Government and Policy. ISSN 0263-774X. doi: 10.1177/0263774X16646583. Fulltekst i vitenarkiv
 • Avdeitchikova, Sofia & Coenen, Lars (2015). Commercializing Clean Technology Innovations – The Emergence of New Business in an Agency-Structure Perspective. I Kyrö, Paula (Red.), Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781849808231. s. 321–341. doi: 10.4337/9781849808248.00024.
 • Asheim, Bjørn Terje; Coenen, Lars & Moodysson, Jerker (2015). Methods and applications of regional innovation systems analysis. I Karlsson, Charlie; Andersson, Martin & Norman, Therese (Red.), Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography: Handbooks of Research Methods and Applications series . Edward Elgar Publishing. ISSN 9780857932662. s. 272–290. doi: 10.4337/9780857932679.00020.
 • Coenen, Lars; Hansen, Teis & Rekers, Josephine V. (2015). Innovation Policy for Grand Challenges. An Economic Geography Perspective. Geography Compass. ISSN 1749-8198. 9(9), s. 483–496. doi: 10.1111/gec3.12231.
 • Coenen, Lars; Moodysson, Jerker & Martin, Hanna (2015). Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy. Regional studies. ISSN 0034-3404. 49(5), s. 850–865. doi: 10.1080/00343404.2014.979321.
 • Wieczorek, Anna J.; Hekkert, Marko P.; Coenen, Lars & Harmsen, Robert (2015). Broadening the national focus in technological innovation system analysis: The case of offshore wind. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 14, s. 128–148. doi: 10.1016/j.eist.2014.09.001.
 • McCormick, Kes; Anderberg, Stefan; Coenen, Lars & Neij, Lena (2013). Advancing sustainable urban transformation. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 50, s. 1–11. doi: 10.1016/j.jclepro.2013.01.003.
 • Klitkou, Antje & Coenen, Lars (2013). The Emergence of the Norwegian Solar Photovoltaic Industry in a Regional Perspective. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 21(11), s. 1796–1819. doi: 10.1080/09654313.2012.753691.
 • Coenen, Lars; Benneworth, Paul & Truffer, Bernhard (2012). Toward a spatial perspective on sustainability transitions. Research Policy. ISSN 0048-7333. 41(6), s. 968–979. doi: 10.1016/j.respol.2012.02.014.
 • Farla, Jacco; Markard, Jochen; Raven, Rob & Coenen, Lars (2012). Sustainability transitions in the making: A closer look at actors, strategies and resources. Technological Forecasting and Social Change. ISSN 0040-1625. 79(6), s. 991–998. doi: 10.1016/j.techfore.2012.02.001.
 • Truffer, Bernhard & Coenen, Lars (2012). Environmental Innovation and Sustainability Transitions in Regional Studies. Regional studies. ISSN 0034-3404. 46(1), s. 1–21. doi: 10.1080/00343404.2012.646164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haus-Reve, Silje; Kvaløy, Ola; Fagerberg, Jan; Coenen, Lars Martel Antoine & Dalen, Dag Morten (2021). Marked eller «Mission Economics»?
 • Coenen, Lars; Hansen, Teis; Glasmeier, Amy & Hassink, Robert (2021). Regional foundations of energy transitions. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. ISSN 1752-1378. 14(2), s. 219–233. doi: 10.1093/cjres/rsab010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Almasi, Alexandra & Coenen, Lars (2016). Bioeconomy in Denmark.
 • Gregg, Jay; Bolwig, Simon; Hansen, Teis; Soler, Ola; Amer-Allam, Sara Ben & Viladecans, Julia Pladevall [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Value chain structures that define second generation bio-refineries in Europe.
 • Bugge, Markus; Coenen, Lars & Branstad, Are (2015). A co-evolutionary approach to transformative change in health care – The case of active ageing .
 • Scordato, Lisa; Klitkou, Antje & Coenen, Lars (2015). Coordination, timing and scale in policy mixes for sustainable transitions: the pulp and paper industry in Sweden.
 • Brekke, Thomas; Isaksen, Arne & Coenen, Lars (2014). Regional pathways and innovation policies: A comparative analysis across different types of regions in norway.
 • Coenen, Lars (2013). Toward a spatial perspective on sustainability transitions.
 • Coenen, Lars (2013). Toward a spatial perspective on sustainability transitions.
 • Klitkou, Antje; Coenen, Lars; Dannemand Andersen, Per; Fevolden, Arne Martin; Hansen, Teis & Nikoleris, Alexandra [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Markus; Herstad, Sverre Johan; Coenen, Lars & Asheim, Bjørn Terje (2013). What does evolutionary economic geography bring to the policy table? Re-considering regional innovation policy.
 • Coenen, Lars & Herstad, Sverre Johan (2013). Konstruksjon av regionale konkurransefortrinn i ulike typer norske regioner.
 • Herstad, Sverre Johan; Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus & Coenen, Lars (2012). What Does Evolutionary Economic Geography Bring To The Policy Table? Reconceptualising regional innovation systems.
 • Coenen, Lars & Truffer, Bernhard (2012). Places and Spaces of Sustainability Transitions: Geographical Contributions to an Emerging Research and Policy Field. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 20(3), s. 367–374. doi: 10.1080/09654313.2012.651802.
 • Michal, Miedzinski; Ciampi Stancova, Katerina; Monika, Matusiak & Coenen, Lars Martel Antoine (2021). Addressing sustainability challenges and Sustainable Development Goals via Smart Specialisation. Towards a theoretical and conceptual framework. European Commission Joint Research Centre. ISSN 9789276423805.
 • Andersen, Allan Dahl; Bjørgum, Øyvind; Coenen, Lars Martel Antoine; Dale, Ragnhild Freng; Geels, Frank W. & Gonzalez, Jakoba Sraml [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Increasing the speed, scope, and level of decarbonization for meeting the Net-zero 2050 challenge. Implications for sustainability transitions research. FME NTRANS. ISSN 978-82-93863-12-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coenen, Lars; Bauer, F; Hansen, Teis; Hellsmark, Hans; Palgan, Yuliya Voytenko & McCormick, Kes (2016). Enabling the transition to a bio-economy: innovation system dynamics and policy. Summary report from an f3 project. The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.
 • Reime, Marianne Rist-Larsen; Røste, Rannveig; Almasi, Alexandra & Coenen, Lars (2016). The circular bioeconomy in Scandinavia. OREEC, NIFU, SusValueWaste.
 • Klitkou, Antje; Bolwig, Simon; Coenen, Lars; Solér, Ola & Scordato, Lisa (2015). Technology Opportunities in Nordic Energy System Transitions (TOP-NEST): Final report. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0140-7.
 • Klitkou, Antje; Coenen, Lars; Andersen, Per Dannemand; Hansen, Teis; Fevolden, Arne Martin & Nikoleris, Alexandra [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport: Policy brief fra prosjektet InnoDemo. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0086-8.
 • Scordato, Lisa; Klitkou, Antje & Coenen, Lars (2014). The role of policy instruments for an environmentally sustainable and competitive food industry: Sweden in a comparative perspective. A Literature Review. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 1894-8200.
 • Scordato, Lisa; Klitkou, Antje & Coenen, Lars (2013). The role of policy instruments for a sustainable and competitive pulp and paper industry: Sweden in a comparative perspective. A literature review. NIFU Working Paper. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 1894-8200.
 • Scordato, Lisa; Klitkou, Antje & Coenen, Lars (2013). Betydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa- och pappersindustrin: Sverige i ett jämförande perspektiv. En litteraturgenomgång. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 1894-8200.
 • Asheim, Bjørn Terje; Bugge, Markus; Coenen, Lars & Herstad, Sverre Johan (2013). What Does Evolutionary Economic Geography Bring To The Policy Table? Reconceptualising regional innovation systems. Circle, Lunds universitet.
 • Avdeitchikova, Sofia & Coenen, Lars (2013). Commercializing clean technology innovations – the emergence of new business in an agency-structure perspective. Circle, Lunds universitet.
 • Coenen, Lars; Moodysson, Jerker & Martin, Hanna (2013). Renewal of mature industry in an old industrial region: regional innovation policy and the co-evolution of institutions and technology. Circle, Lunds universitet.
 • Binz, Christian & Coenen, Lars (2013). Systematic anchoring of global innovation processes and new industry formation - the emergence of on-site water recycling in China. Circle, Lunds universitet.
 • Mariussen , Åge; Fraas, Morten & Coenen, Lars (2005). From regional development coalitions to commercial innovations. NORDREGIO Report 03/2005. NORDREGIO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. sep. 2021 15:12 - Sist endret 2. nov. 2021 09:56

Prosjekter

Forskergrupper