Jens Hanson

Bilde av Jens Hanson
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

TIK henviser til engelsk presentasjon av Jens Hanson

 

Emneord: Innovasjon, Energipolitikk, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi

Publikasjoner

 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2022). Knowledge recombination for emerging technological innovations: The case of green shipping. Technovation. ISSN 0166-4972. 114. doi: 10.1016/j.technovation.2022.102454.
 • Bergek, Anna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2021). Sustainability transitions in coastal shipping: The role of regime segmentation. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (TRIP). 12. doi: 10.1016/j.trip.2021.100497.
 • van der Loos, Adriaan; Normann, Håkon Endresen; Hanson, Jens & Hekkert, Marko P. (2021). The co-evolution of innovation systems and context: Offshore wind in Norway and the Netherlands. Renewable & Sustainable Energy Reviews. ISSN 1364-0321. 138. doi: 10.1016/j.rser.2020.110513.
 • Andersen, Allan Dahl; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Thune, Taran Mari & Soppe, Birthe (2019). The role of inter-sectoral dynamics in sustainability transitions: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. doi: 10.1016/j.eist.2019.11.009.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 177, s. 813–823. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.209. Fulltekst i vitenarkiv
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. 25(5), s. 482–504. doi: 10.1080/13662716.2017.1310651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hanson, Jens (2017). Established industries as foundations for emerging technological innovation systems: The case of solar photovoltaics in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 26, s. 64–77. doi: 10.1016/j.eist.2017.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration. ISSN 0033-3298. 93(2), s. 363–379. doi: 10.1111/padm.12140.
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Politikk for den store transformasjonen. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 233–244.
 • Hanson, Jens (2011). Kraftkrevende industri blir fornybar kraftprodusent. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 199–215.
 • Hanson, Jens (2011). Innmatingstariffer - marked som læringsarena. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 103–125.
 • Hanson, Jens (2008). Fra silisium til solceller - fremveksten av norsk solcelleindustri. I Wicken, Olav & Hanson, Jens (Red.), Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0702-2. s. 43–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018348. 265 s.
 • Wicken, Olav & Hanson, Jens (2008). Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0702-2. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Santoalha, Artur (2021). Knowledge development on Renewable Energy Technologies in European regions: the case of photovoltaics.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Santoalha, Artur (2021). Knowledge development on Renewable Energy Technologies in European regions: the case of photovoltaics.
 • Hanson, Jens (2021). Sverige installerte ti ganger så mye solenergi som Norge i fjor. Nå kommer forklaringen. [Fagblad]. Teknisk Ukeblad.
 • Hanson, Jens (2021). Hva gjør at nye grønne næringer lykkes? [Internett]. Energi og klima podcast.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis & Andersen, Allan Dahl (2021). Feedback mechanisms in technology value chains and acceleration of low-carbon innovations.
 • Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2021). Developing the industrial capacity for energy transitions: resource formation for offshore wind in Europe .
 • Hansen, Teis; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen & Steen, Markus (2021). How do changes in policy objectives and their scalar orientation influence technology legitimacy? Norwegian climate and energy policy and technologies for decarbonization.
 • Hanson, Jens (2020). Havvind som klimaløsning og en mulighet for verdiskaping.
 • Hanson, Jens (2020). Ekspertintervjuet: Vi trenger flere havvindprosjekter nå. [Fagblad]. Energi og Klima: Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2020). Politikerne peker ikke ut kursen for norsk havvind. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2020). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping.
 • Kenzhegaliyeva, Assiya; Steen, Markus; Hanson, Jens & Hansen, Teis (2019). TIS-TIS interaction: hydrogen, battery and/or LNG for shipping?
 • Hanson, Jens & Chasanidou, Dimitra (2019). The innovation system for solar photovoltaics in Norway: Exploring policy needs.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Forutsetninger for en offshore vind-industri i oljelandet.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Utfordringer og muligheter for vekst i norsk havvindindustri.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). The role of actors from established sectors in new industry formation: How to develop an offshore wind industry in petroleum dependent Norway.
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Sterkere offentlig-privat samspill for havvindsatsning. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Knowledge as a Mechanism of Entrance into the International Offshore Wind Market: The Case of Norway.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2019). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus & Hansen, Teis (2019). Sectoral interdependencies of low-carbon technologies in the Norwegian maritime shipping sector.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2019). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping .
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus & Hansen, Teis (2019). Sectoral interdependencies of low-carbon technologies in the Norwegian maritime shipping sector.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Bare 13 norske selskaper satser dedikert på havvind. [Internett]. Teknisk Ukeblad.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Normann, Håkon Endresen; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens & Smith, Keith Harold (2019). Vi trenger en innovasjonspolitikk for energiomstilling i en fossiløkonomi. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. s. 12–13.
 • Bergek, Anna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2018). Towards a sustainability transition in the maritime shipping sector: the role of market segment characteristics.
 • Tsouri, Maria & Hanson, Jens (2018). Exploring networks for knowledge development and diffusion in Technological Innovation Systems of Renewable Energy Technologies.
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2018). Running in packs or walking alone? Exploring conditions for innovation system building for solar PV.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). Can incumbents contribute to system building in new industries? Exploring actor variation in efforts to influence policy.
 • Bergek, Anna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2018). Towards a sustainability transition in the maritime shipping sector: the role of market segment characteristics.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens & Andersen, Allan Dahl (2017). Under which conditions established sectors accelerate emerging clean-tech industries. Relatedness in innovation systems perspective.
 • Hanson, Jens (2017). Lete etter mer olje eller nye muligheter? NITO-refleks.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2017). Med skylappene på. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Hanson, Jens (2016). Brune røtter og grønne spirer - kan etablert næingsliv bidra til grønn industriutvikling?
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens (2016). Lider norsk oljebransje samme skjebne som Kodak? sysla.no.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). The role of the home market in international technological innovation systems.
 • Hanson, Jens (2016). Grønne spirer og brune røtter: Kan brunt næringsliv bidra til grønn industriutvikling?
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2016). Path creation through branching and transfer or complementary resoures: the role of established industries for new renewable energy technologies.
 • Hanson, Jens (2016). Forskning er bra, men markedet må dra. sysla.no.
 • Hanson, Jens (2016). Muligheter og barrierer for utvikling og internasjonalisering I solindustrien.
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploring internationalization and transnational links in technological innovation systems.
 • Hanson, Jens (2015). Perspektiver på oppfostring av teknologi.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path inter-linkages.
 • Hanson, Jens (2015). Lost in transition. Sysla.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path interlinkages.
 • Hanson, Jens (2015). From Silicon to Solar Cells – An innovation perspective on the Norwegian solar cell industry.
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson & Hanson, Jens (2014). -Teknologiskifter skjer ikke av seg selv. Sysla.
 • Hanson, Jens (2013). Fra silisium til solindustri - Omstilling i etablert industri.
 • Hanson, Jens (2013). Omstilling til fornybarsamfunnet - hvordan kan nye teknologier bli kostnadseffektive.
 • Hanson, Jens (2013). Regime dynamics and system building – knowledge flows in formation of a technological innovation system for solar photovoltaics in Norway.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?
 • Hanson, Jens (2011). Can markets function as learning arenas? Feed-in tariffs, technological innovation systems and energy transition. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hanson, Jens (2010). Markets as learning arenas for “new” renewable energy technologies? Feed-in tariffs, learning and the technological innovation system for Solar cells.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Myten om ressursenes forbannelse. Nytid.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Rik på natur. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Et innovativt råvareland. [Avis]. Ukeavisen Ledelse.
 • Andersen, Allan Dahl; Bjørgum, Øyvind; Coenen, Lars Martel Antoine; Dale, Ragnhild Freng; Geels, Frank W. & Gonzalez, Jakoba Sraml [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Increasing the speed, scope, and level of decarbonization for meeting the Net-zero 2050 challenge. Implications for sustainability transitions research. FME NTRANS. ISSN 978-82-93863-12-0.
 • Tsouri, Maria; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2021). Gir deltakelse i kunnskapsnettverk tilgang til internasjonale havvindmarked? NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.
 • Hanson, Jens; Chasanidou, Dimitra & Normann, Håkon Endresen (2021). The Norwegian solar energy innovation system. NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies. ISSN 978-82-93863-03-8.
 • Mäkitie, Tuukka; Danebergs, Janis; Hanson, Jens & Medbø, Eirik Gjelsvik (2021). Solving the chicken and egg problem in maritime hydrogen value chains in Western Norway. FME NTRANS.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2020). Knowledge recombination for emerging technological innovations: the case of green shipping. Utrecht University.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis & Andersen, Allan Dahl (2020). The sectoral interdependencies of low-carbon innovations in sustainability transitions. FME NTRANS. ISSN 978-82-93863-00-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2020). Does participation in knowledge networks facilitate international market access? The case of offshore wind. Centre for Technology Innovation and Culture, University of Oslo.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl & Hanson, Jens (2019). Multidimensional relatedness between innovation systems in sustainability transitions. Papers in Evolutionary Economic Geography.
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Gard Hopsdal; Hanson, Jens & Skjølsvold, Tomas Moe (2019). Nurturing new technologies. FME CenSES. ISSN 978-82-93198-33-8.
 • Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Aspelund, Arild; Steen, Markus; Afewerki, Samson & Bjørgum, Øyvind [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development. Centre for sustainable energy studies (CenSES). ISSN 978-82-93198-30-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK Centre.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploiting global renewable energy growth. Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries. CenSES.
 • Hanson, Jens (2013). Dynamics of innovation systems for renewable energy technology: The role of post-introduction improvements. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Hanson, Jens (2006). The establishment of the solar cell industry in Norway : systemic interaction and path dependency. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 13. jan. 2022 15:20

Prosjekter