Jens Hanson

Bilde av Jens Hanson
English version of this page
Rom ES 545
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus 0851 Oslo Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

TIK henviser til engelsk presentasjon av Jens Hanson

 

Emneord: Klimautfordringer, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Kunnskapsøkonomi, Energipolitikk, Innovasjon

Publikasjoner

 • van der Loos, Adriaan; Normann, Håkon Endresen; Hanson, Jens & Hekkert, Marko P. (2021). The co-evolution of innovation systems and context: Offshore wind in Norway and the Netherlands. Renewable & Sustainable Energy Reviews. ISSN 1364-0321. 138. doi: 10.1016/j.rser.2020.110513.
 • Andersen, Allan Dahl; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Thune, Taran Mari & Soppe, Birthe (2019). The role of inter-sectoral dynamics in sustainability transitions: A comment on the transitions research agenda. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. doi: 10.1016/j.eist.2019.11.009.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2018). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 177, s. 813–823. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.209. Fulltekst i vitenarkiv
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). The role of domestic markets in international technological innovation systems. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. 25(5), s. 482–504. doi: 10.1080/13662716.2017.1310651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hanson, Jens (2017). Established industries as foundations for emerging technological innovation systems: The case of solar photovoltaics in Norway. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 26, s. 64–77. doi: 10.1016/j.eist.2017.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration. ISSN 0033-3298. 93(2), s. 363–379. doi: 10.1111/padm.12140.
 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Politikk for den store transformasjonen. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 233–244.
 • Hanson, Jens (2011). Innmatingstariffer - marked som læringsarena. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 103–125.
 • Hanson, Jens (2011). Kraftkrevende industri blir fornybar kraftprodusent. I Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (Red.), Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISSN 9788215018348. s. 199–215.
 • Hanson, Jens (2008). Fra silisium til solceller - fremveksten av norsk solcelleindustri. I Wicken, Olav & Hanson, Jens (Red.), Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0702-2. s. 43–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hanson, Jens; Kasa, Sjur & Wicken, Olav (2011). Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018348. 265 s.
 • Wicken, Olav & Hanson, Jens (2008). Rik på natur. Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0702-2. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Teis; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka; Normann, Håkon Endresen & Steen, Markus (2021). How do changes in policy objectives and their scalar orientation influence technology legitimacy? Norwegian climate and energy policy and technologies for decarbonization.
 • Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2021). Developing the industrial capacity for energy transitions: resource formation for offshore wind in Europe .
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis & Andersen, Allan Dahl (2021). Feedback mechanisms in technology value chains and acceleration of low-carbon innovations.
 • Hanson, Jens (2021). Hva gjør at nye grønne næringer lykkes? [Internett]. Energi og klima podcast.
 • Hanson, Jens (2021). Sverige installerte ti ganger så mye solenergi som Norge i fjor. Nå kommer forklaringen. [Fagblad]. Teknisk Ukeblad.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Santoalha, Artur (2021). Knowledge development on Renewable Energy Technologies in European regions: the case of photovoltaics.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Santoalha, Artur (2021). Knowledge development on Renewable Energy Technologies in European regions: the case of photovoltaics.
 • Hanson, Jens (2020). Ekspertintervjuet: Vi trenger flere havvindprosjekter nå. [Fagblad]. Energi og Klima: Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens (2020). Havvind som klimaløsning og en mulighet for verdiskaping.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2020). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2020). Politikerne peker ikke ut kursen for norsk havvind. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Bare 13 norske selskaper satser dedikert på havvind. [Internett]. Teknisk Ukeblad.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Sterkere offentlig-privat samspill for havvindsatsning. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2019). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping .
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2019). Recombination of Knowledge for Emerging Technological Innovations: The Case of Green Shipping.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2019). Knowledge as a Mechanism of Entrance into the International Offshore Wind Market: The Case of Norway.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus & Hansen, Teis (2019). Sectoral interdependencies of low-carbon technologies in the Norwegian maritime shipping sector.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus & Hansen, Teis (2019). Sectoral interdependencies of low-carbon technologies in the Norwegian maritime shipping sector.
 • Normann, Håkon Endresen; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens & Smith, Keith Harold (2019). Vi trenger en innovasjonspolitikk for energiomstilling i en fossiløkonomi. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. s. 12–13.
 • Kenzhegaliyeva, Assiya; Steen, Markus; Hanson, Jens & Hansen, Teis (2019). TIS-TIS interaction: hydrogen, battery and/or LNG for shipping?
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Forutsetninger for en offshore vind-industri i oljelandet.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). The role of actors from established sectors in new industry formation: How to develop an offshore wind industry in petroleum dependent Norway.
 • Hanson, Jens & Chasanidou, Dimitra (2019). The innovation system for solar photovoltaics in Norway: Exploring policy needs.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2019). Utfordringer og muligheter for vekst i norsk havvindindustri.
 • Tsouri, Maria & Hanson, Jens (2018). Exploring networks for knowledge development and diffusion in Technological Innovation Systems of Renewable Energy Technologies.
 • Bergek, Anna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2018). Towards a sustainability transition in the maritime shipping sector: the role of market segment characteristics.
 • Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2018). Running in packs or walking alone? Exploring conditions for innovation system building for solar PV.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2018). Can incumbents contribute to system building in new industries? Exploring actor variation in efforts to influence policy.
 • Bergek, Anna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2018). Towards a sustainability transition in the maritime shipping sector: the role of market segment characteristics.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2017). Med skylappene på. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens & Andersen, Allan Dahl (2017). Under which conditions established sectors accelerate emerging clean-tech industries. Relatedness in innovation systems perspective.
 • Hanson, Jens (2017). Lete etter mer olje eller nye muligheter? NITO-refleks.
 • Hanson, Jens (2016). Forskning er bra, men markedet må dra. sysla.no.
 • Hanson, Jens (2016). Lider norsk oljebransje samme skjebne som Kodak? sysla.no.
 • Wicken, Olav; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). Vi trenger retning for å lykkes med omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hanson, Jens (2016). Brune røtter og grønne spirer - kan etablert næingsliv bidra til grønn industriutvikling?
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2016). The role of the home market in international technological innovation systems.
 • Hanson, Jens (2016). Muligheter og barrierer for utvikling og internasjonalisering I solindustrien.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2016). Path creation through branching and transfer or complementary resoures: the role of established industries for new renewable energy technologies.
 • Hanson, Jens (2016). Grønne spirer og brune røtter: Kan brunt næringsliv bidra til grønn industriutvikling?
 • Mäkitie, Tuukka Rainer Reinhold; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Path branching as system building An innovation systems perspective on the interactions between emerging and mature industries.
 • Hanson, Jens (2015). From Silicon to Solar Cells – An innovation perspective on the Norwegian solar cell industry.
 • Hanson, Jens (2015). Lost in transition. Sysla.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploring internationalization and transnational links in technological innovation systems.
 • Hanson, Jens (2015). Perspektiver på oppfostring av teknologi.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path inter-linkages.
 • Hanson, Jens; Steen, Markus; Weaver, Tyson; Normann, Håkon Endresen & Hansen, Gard Hopsdal (2015). Complementarities and relatedness in established and emerging path interlinkages.
 • Thune, Taran Mari & Hanson, Jens (2015). Grønne spirer og brune røtter: Industriell utvikling som en evolusjonær prosess.
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson & Hanson, Jens (2014). -Teknologiskifter skjer ikke av seg selv. Sysla.
 • Hanson, Jens (2013). Regime dynamics and system building – knowledge flows in formation of a technological innovation system for solar photovoltaics in Norway.
 • Hanson, Jens (2013). Omstilling til fornybarsamfunnet - hvordan kan nye teknologier bli kostnadseffektive.
 • Hanson, Jens (2013). Fra silisium til solindustri - Omstilling i etablert industri.
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad & Hanson, Jens (2012). Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?
 • Hanson, Jens (2011). Can markets function as learning arenas? Feed-in tariffs, technological innovation systems and energy transition. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hanson, Jens (2010). Markets as learning arenas for “new” renewable energy technologies? Feed-in tariffs, learning and the technological innovation system for Solar cells.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Et innovativt råvareland. [Avis]. Ukeavisen Ledelse.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Rik på natur. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Hanson, Jens & Wicken, Olav (2008). Myten om ressursenes forbannelse. Nytid.
 • Hanson, Jens; Chasanidou, Dimitra & Normann, Håkon Endresen (2021). The Norwegian solar energy innovation system. NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies. ISSN 978-82-93863-03-8.
 • Mäkitie, Tuukka; Danebergs, Janis; Hanson, Jens & Medbø, Eirik Gjelsvik (2021). Solving the chicken and egg problem in maritime hydrogen value chains in Western Norway. FME NTRANS.
 • Tsouri, Maria; Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2021). Gir deltakelse i kunnskapsnettverk tilgang til internasjonale havvindmarked? NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens & Normann, Håkon Endresen (2020). Does participation in knowledge networks facilitate international market access? The case of offshore wind. Centre for Technology Innovation and Culture, University of Oslo.
 • Mäkitie, Tuukka; Hanson, Jens; Steen, Markus; Hansen, Teis & Andersen, Allan Dahl (2020). The sectoral interdependencies of low-carbon innovations in sustainability transitions. FME NTRANS. ISSN 978-82-93863-00-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tsouri, Maria; Hansen, Teis; Hanson, Jens & Steen, Markus (2020). Knowledge recombination for emerging technological innovations: the case of green shipping. Utrecht University.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl & Hanson, Jens (2019). Multidimensional relatedness between innovation systems in sustainability transitions. Papers in Evolutionary Economic Geography.
 • Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Aspelund, Arild; Steen, Markus; Afewerki, Samson & Bjørgum, Øyvind [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development. Centre for sustainable energy studies (CenSES). ISSN 978-82-93198-30-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Gard Hopsdal; Hanson, Jens & Skjølsvold, Tomas Moe (2019). Nurturing new technologies. FME CenSES. ISSN 978-82-93198-33-8.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen & Thune, Taran Mari (2016). Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. TIK Centre.
 • Normann, Håkon Endresen & Hanson, Jens (2015). Exploiting global renewable energy growth. Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries. CenSES.
 • Hanson, Jens (2013). Dynamics of innovation systems for renewable energy technology: The role of post-introduction improvements. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Hanson, Jens (2006). The establishment of the solar cell industry in Norway : systemic interaction and path dependency. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 25. nov. 2013 16:18

Prosjekter