Simen G. Enger

Ph.d.-kandidat

Simen G. Enger startet sitt doktorgradsarbeid ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i 2015.


Arbeidstittel på prosjektet:
"Factors affecting organisations` ability to participate and achieve EU-funding: Evidence from the Norwegian R&D sector"


Enger tar en Offentlig sektor-ph.d, finansiert av Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd.

Emneord: Innovasjon

Publikasjoner

  • Enger, Simen G. & Gulbrandsen, Magnus (2020). Orchestrating collaborative projects: Inside ICT networks in Horizon 2020. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  s 1- 20 . doi: 10.1093/scipol/scaa021
  • Enger, Simen G. (2018). Closed clubs: Network centrality and participation in Horizon 2020. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  45(6), s 884- 896 . doi: 10.1093/scipol/scy029 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Enger, Simen & Castellacci, Fulvio (2016). Who gets Horizon 2020 research grants? Propensity to apply and probability to succeed in a two-step analysis. Scientometrics.  ISSN 0138-9130.  109(3), s 1611- 1638 . doi: 10.1007/s11192-016-2145-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Enger, Simen G. (2019). The Factors Behind Participation: Evidence from the European Framework Programme, Horizon 2020.
  • Enger, Simen (2016). Tidligere deltakelse i EU-forskning er viktig for å lykkes med å få støtte fra Horisont 2020. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (2), s 24- 25
  • Enger, Simen G. (2016). Determinants for grant funding: How network centrality affects European higher education institutions’ participation in Horizon 2020.
  • Enger, Simen & Castellacci, Fulvio (2016). Who gets Horizon 2020 research grants? Propensity to apply and probability to succeed in a two-step analysis. Presentation of a working paper for CICERO April 28, 2016..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2015 14:56 - Sist endret 22. mai 2019 09:54

Forskergrupper