Jørgen Aarhaug

Ph.d. -kandidat

Faglige interesser

Aarhaug er interessert i mobilitetsspørsmål. Hvordan blir individers mobilitetsatferd påvirket av endringer i samfunn, teknologi og infrastruktur. Aarhaugs forskning går på hvordan sosio-teknologiske trender, som digitalisering endrer mulighetsrommet for mobilitet i norske byområder.

Bakgrunn

Aarhaug har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Oslo fra 2009. Han har arbeidet som forsker og forsker II på Transportøkonomisk institutt (TØI) siden 2009. På TØI har han arbeidet med forskning knyttet til persontransport, regulering, konkurranse, regional utvikling og universell utforming. Aarhaug er sitter fortiden i Teknologirådets ekspertgruppe for selvkjørende bytransport.

 

Publikasjoner

 • Aarhaug, Jørgen (2022). Fremtidige transportløsninger: teknologi, design og innovasjon. I Fearnley, Nils & Øksenholt, Kjersti Visnes (Red.), Universell utforming i transportsektoren. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. ISSN 9788299574761. s. 194–217.
 • Lunke, Erik Bjørnson; Fearnley, Nils & Aarhaug, Jørgen (2022). The geography of public transport competitiveness in thirteen medium sized cities. Environment and planning. B: Urban analytics and city science. ISSN 2399-8083. s. 1–16. doi: 10.1177/23998083221100265.
 • Lunke, Erik Bjørnson; Fearnley, Nils & Aarhaug, Jørgen (2021). Commute trips in Norwegian cities: Data combining trip characteristics and revealed mode choice. Data in Brief. ISSN 2352-3409. 38, s. 1–4. doi: 10.1016/j.dib.2021.107319. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lunke, Erik Bjørnson; Fearnley, Nils & Aarhaug, Jørgen (2021). Public transport competitiveness vs. the car: Impact of relative journey time and service attributes. Research in Transportation Economics. ISSN 0739-8859. 90, s. 1–8. doi: 10.1016/j.retrec.2021.101098.
 • Ydersbond, Inga Margrete; Auvinen, Heidi; Tuominen, Anu; Fearnley, Nils & Aarhaug, Jørgen (2020). Nordic Experiences with Smart Mobility: Emerging Services and Regulatory Frameworks. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 49, s. 130–144. doi: 10.1016/j.trpro.2020.09.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fearnley, Nils & Aarhaug, Jørgen (2019). Subsidising urban and sub-urban transport – distributional impacts. European Transport Research Review. ISSN 1867-0717. 11(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12544-019-0386-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Rødseth, Kenneth Løvold (2019). Does Regular School Transport Influence the Provision of Public Transport Services? Evidence From Norway. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2001-7405. 23(2), s. 33–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øksenholt, Kjersti Visnes & Aarhaug, Jørgen (2018). Public transport and people with impairments – exploring non-use of public transport through the case of Oslo, Norway. Disability & Society. ISSN 0968-7599. 33(8), s. 1280–1302. doi: 10.1080/09687599.2018.1481015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen (2018). Universal Design as a Way of Thinking About Mobility. I Müller, Beate & Meyer, Gereon (Red.), Towards User-Centric Transport in Europe. Springer. ISSN 978-3-319-99756-8. s. 75–86. doi: 10.1007/978-3-319-99756-8_6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen; Farstad, Eivind; Fearnley, Nils & Halse, Askill Harkjerr (2018). Express coaches: An up-hill battle after liberalization? Research in Transportation Economics. ISSN 0739-8859. 72, s. 82–91. doi: 10.1016/j.retrec.2018.07.031. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Olsen, Silvia Johanne (2018). Implications of ride-sourcing and self-driving vehicles on the need for regulation in unscheduled passenger transport. Research in Transportation Economics. ISSN 0739-8859. 69(September), s. 573–582. doi: 10.1016/j.retrec.2018.07.026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Gregersen, Fredrik Alexander & Norseng, Robert Bjørnøy (2018). 20 years of competitive tendering in the Norwegian bus industry – An analysis of bidders and winning bids. Research in Transportation Economics. ISSN 0739-8859. 69(September), s. 97–105. doi: 10.1016/j.retrec.2018.05.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Frants Henrik; Langeland, Ove & Aarhaug, Jørgen (2017). Work place location, transport and urban competitiveness: The Oslo case. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 26, s. 196–206. doi: 10.1016/j.trpro.2017.07.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Gundersen, Frants Henrik (2017). Infrastructure investments to promote sustainable regions. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 26, s. 187–195. doi: 10.1016/j.trpro.2017.07.019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tennøy, Aud; Wangsness, Paal Brevik; Aarhaug, Jørgen & Gregersen, Fredrik Alexander (2016). Experiences with capacity reductions on urban main roads – rethinking allocation of urban road capacity? Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 19, s. 4–17. doi: 10.1016/j.trpro.2016.12.063. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leiren, Merethe Dotterud & Aarhaug, Jørgen (2016). Taxis and crowd-taxis: sharing as a private activity and public concern. Internet Policy Review. ISSN 2197-6775. 5(2). doi: 10.14763/2016.2.420. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Fearnley, Nils (2016). Deregulation of the Norwegian long distance express coach market. Transport Policy. ISSN 0967-070X. 46, s. 1–6. doi: 10.1016/j.tranpol.2015.11.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils & Leiren, Merethe Dotterud (2015). Universell utforming i kollektivtransporten. I Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge & Volden, Frode (Red.), Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. ISSN 978-82-995747-4-7. s. 187–219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). Hva mener brukere om universell utforming i kollektivtrafikken? I Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge & Volden, Frode (Red.), Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. ISSN 978-82-995747-4-7. s. 220–235.
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). The impact of Universally accessible public transport–a before and after study. Transport Policy. ISSN 0967-070X. 44, s. 143–150. doi: 10.1016/j.tranpol.2015.08.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen (2015). Competitive tendering in an entry regulated market—an accident waiting to happen? European Transport Research Review. ISSN 1867-0717. 7(2), s. 1–9. doi: 10.1007/s12544-015-0166-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Skollerud, Kåre H. (2014). Taxi: Different Solutions in Different Segments. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 1(1), s. 276–283. doi: 10.1016/j.trpro.2014.07.027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tennøy, Aud; Øksenholt, Kjersti Visnes & Aarhaug, Jørgen (2014). Transport Effects and Environmental Consequences of Central Workplace Location. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465. 4, s. 14–24. doi: 10.1016/j.trpro.2014.11.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen & Skollerud, Kåre H. (2013). Taxi different solutions in different segments. Proceedings : European Transport Conference. ISSN 1474-9122. doi: 10.1016/j.trpro.2014.07.027.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils & Christiansen, Petter (2012). Deregulation of a long distance express coach market. Proceedings : European Transport Conference. ISSN 1474-9122. doi: 10.1016/j.tranpol.2015.11.004.
 • Aarhaug, Jørgen; Longva, Frode; Alexandersson, Gunnar & Hultén, Staffan (2011). The impact of deregulation on infrastructure investment decisions: a comparison between Sweden and Norway. Proceedings : European Transport Conference. ISSN 1474-9122.
 • Fearnley, Nils; Leiren, Merethe Dotterud; Skollerud, Kåre H. & Aarhaug, Jørgen (2009). Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten. Trafikdage på Aalborg Universitet.. ISSN 1903-1092.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarhaug, Jørgen (2020). Smart Charging - a new technology for deepening energy transitions.
 • Tennøy, Aud; Wangsness, Paal Brevik; Aarhaug, Jørgen & Gregersen, Fredrik Alexander (2016). Experiences with capacity reductions on urban main roads – rethinking the need for urban road capacity?
 • Gundersen, Frants Henrik; Langeland, Ove & Aarhaug, Jørgen (2016). Work place location, transport and urban competitiveness: The Oslo case.
 • Aarhaug, Jørgen & Nore, Njål (2015). FLERKJERNET UTVIKLING I OSLOREGIONEN – ER VI PÅ RETT KURS? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 44–49.
 • Paulsson, Alexander & Aarhaug, Jørgen (2021). Frivillighet och konsekvensernas decentralisering Kommunal reglering av delade elscootrar. K2. ISSN 978-91-89407-05-3.
 • Haarstad, Håvard; Aarhaug, Jørgen; Holm, Erling Dokk; Lervåg, Lone-Eirin; Seehuus, Rikke Amilde & Malmedal, Geir (2020). Digital skifte for transport – 16 nye teknologier og hvordan de endrer byene. Teknologirådet. ISSN 978-82-8400-010-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarhaug, Jørgen; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Gundersen, Frants Henrik; Hartveit, Knut Johannes Liland; Skollerud, Kåre H. & Dapi, Bjorn (2020). Drosjer i Norge fram mot 2020, TØI rapport 1802/2020/Fafo-rapport 2020:24. TØI/Fafo. ISSN 978-82-324-0572-5.
 • Seehuus, Rikke Amilde; Aarhaug, Jørgen; Lervåg, Lone-Eirin; Haarstad, Håvard; Malmedal, Geir & Holm, Erling Dokk [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Selvkjørende biler - teknologien bak og veien fremover. Teknologirådet. ISSN 978-82-92447-96-3.
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind & Müller, Falko [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-289-7.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise & Müller, Falko [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-2076-9.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold & Svendsen, Hilde Johanne (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : hovedrapport. Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-1475-1.
 • Aarhaug, Jørgen (2016). Taxis as a Part of Public Transport. Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 • Gundersen, Frants Henrik; Sørlie, Kjetil; Nore, Njål; Aarhaug, Jørgen & Barlindhaug, Rolf (2015). Areal- og transportutvikling i Osloregionen – faktagrunnlag. Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-1592-5.
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2014). Universell utforming virker – evaluering av tiltak i kollektivtrafikken. Transportøkonomisk institutt. ISSN 0808-1190. 2012(1235).
 • Olsen, Silvia Johanne; Bråthen, Svein; Aarhaug, Jørgen; Ramjerdi, Farideh; Julsrud, Tom Erik & Krogstad, Julie Runde [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren. Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-1409-6.
 • Krogstad, Julie Runde; Fearnley, Nils; Øksenholt, Kjersti Visnes; Aarhaug, Jørgen; Solvoll, Gisle & Hanssen, Thor-Erik Sandberg (2012). Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? Transportøkonomisk institutt. ISSN 978-82-480-1387-7.
 • Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen & Lahn, Leif Christian (2011). Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. Transportøkonomisk institutt. ISSN 0808-1190. 2011(1181).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2019 14:21 - Sist endret 1. mars 2019 12:37