Jørgen Aarhaug

Ph.d. -kandidat

Faglige interesser

Aarhaug er interessert i mobilitetsspørsmål. Hvordan blir individers mobilitetsatferd påvirket av endringer i samfunn, teknologi og infrastruktur. Aarhaugs forskning går på hvordan sosio-teknologiske trender, som digitalisering endrer mulighetsrommet for mobilitet i norske byområder.

Bakgrunn

Aarhaug har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Oslo fra 2009. Han har arbeidet som forsker og forsker II på Transportøkonomisk institutt (TØI) siden 2009. På TØI har han arbeidet med forskning knyttet til persontransport, regulering, konkurranse, regional utvikling og universell utforming. Aarhaug er sitter fortiden i Teknologirådets ekspertgruppe for selvkjørende bytransport.

 

Publikasjoner

 • Aarhaug, Jørgen & Rødseth, Kenneth Løvold (2019). Does Regular School Transport Influence the Provision of Public Transport Services? Evidence From Norway. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405.  23(2), s 33- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen (2018). Universal Design as a Way of Thinking About Mobility, In Beate Müller & Gereon Meyer (ed.),  Towards User-Centric Transport in Europe.  Springer.  ISBN 978-3-319-99756-8.  Kap. 6.  s 75 - 86
 • Aarhaug, Jørgen; Farstad, Eivind; Fearnley, Nils & Halse, Askill Harkjerr (2018). Express coaches: An up-hill battle after liberalization?. Research in Transportation Economics.  ISSN 0739-8859.  72, s 82- 91 . doi: 10.1016/j.retrec.2018.07.031 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Gregersen, Fredrik Alexander & Norseng, Robert Bjørnøy (2018). 20 years of competitive tendering in the Norwegian bus industry – An analysis of bidders and winning bids. Research in Transportation Economics.  ISSN 0739-8859.  69(September), s 97- 105 . doi: 10.1016/j.retrec.2018.05.012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen & Olsen, Silvia Johanne (2018). Implications of ride-sourcing and self-driving vehicles on the need for regulation in unscheduled passenger transport. Research in Transportation Economics.  ISSN 0739-8859.  69(September), s 573- 582 . doi: 10.1016/j.retrec.2018.07.026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øksenholt, Kjersti Visnes & Aarhaug, Jørgen (2018). Public transport and people with impairments – exploring non-use of public transport through the case of Oslo, Norway. Disability & Society.  ISSN 0968-7599.  33(8), s 1280- 1302 . doi: 10.1080/09687599.2018.1481015 Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen & Gundersen, Frants Henrik (2017). Infrastructure investments to promote sustainable regions. Transportation Research Procedia.  ISSN 2352-1465.  26, s 187- 195 . doi: 10.1016/j.trpro.2017.07.019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gundersen, Frants Henrik; Langeland, Ove & Aarhaug, Jørgen (2017). Work place location, transport and urban competitiveness: The Oslo case. Transportation Research Procedia.  ISSN 2352-1465.  26, s 196- 206 . doi: 10.1016/j.trpro.2017.07.020 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen & Fearnley, Nils (2016). Deregulation of the Norwegian long distance express coach market. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  46, s 1- 6 . doi: 10.1016/j.tranpol.2015.11.004
 • Leiren, Merethe Dotterud & Aarhaug, Jørgen (2016). Taxis and crowd-taxis: sharing as a private activity and public concern. Internet Policy Review.  ISSN 2197-6775.  5(2) . doi: 10.14763/2016.2.420 Vis sammendrag
 • Tennøy, Aud; Wangsness, Paal Brevik; Aarhaug, Jørgen & Gregersen, Fredrik Alexander (2016). Experiences with capacity reductions on urban main roads – rethinking allocation of urban road capacity?. Transportation Research Procedia.  ISSN 2352-1465.  19, s 4- 17 . doi: 10.1016/j.trpro.2016.12.063 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen (2015). Competitive tendering in an entry regulated market—an accident waiting to happen?. European Transport Research Review.  ISSN 1867-0717.  7(2), s 1- 9 . doi: 10.1007/s12544-015-0166-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). Hva mener brukere om universell utforming i kollektivtrafikken?, I: Reidulf G. Watten; Knut Inge Fostervold & Frode Volden (red.),  Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.  Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF.  ISBN 978-82-995747-4-7.  13.  s 220 - 235
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). The impact of Universally accessible public transport–a before and after study. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  44, s 143- 150 . doi: 10.1016/j.tranpol.2015.08.003
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils & Leiren, Merethe Dotterud (2015). Universell utforming i kollektivtransporten, I: Reidulf G. Watten; Knut Inge Fostervold & Frode Volden (red.),  Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.  Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF.  ISBN 978-82-995747-4-7.  12.  s 187 - 219
 • Aarhaug, Jørgen & Skollerud, Kåre H. (2014). Taxi: Different Solutions in Different Segments. Transportation Research Procedia.  ISSN 2352-1465.  1(1), s 276- 283 . doi: 10.1016/j.trpro.2014.07.027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tennøy, Aud; Øksenholt, Kjersti Visnes & Aarhaug, Jørgen (2014). Transport Effects and Environmental Consequences of Central Workplace Location. Transportation Research Procedia.  ISSN 2352-1465.  4, s 14- 24 . doi: 10.1016/j.trpro.2014.11.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen & Skollerud, Kåre H. (2013). Taxi different solutions in different segments. Proceedings : European Transport Conference.  ISSN 1474-9122.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils & Christiansen, Petter (2012). Deregulation of a long distance express coach market. Proceedings : European Transport Conference.  ISSN 1474-9122.
 • Aarhaug, Jørgen; Longva, Frode; Alexandersson, Gunnar & Hultén, Staffan (2011). The impact of deregulation on infrastructure investment decisions: a comparison between Sweden and Norway. Proceedings : European Transport Conference.  ISSN 1474-9122.
 • Fearnley, Nils; Leiren, Merethe Dotterud; Skollerud, Kåre H. & Aarhaug, Jørgen (2009). Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten. Aalborg Universitet - Trafikdage - Selected papers.  ISSN 1903-1092.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko & Aarhaug, Jørgen (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Rapport (Møreforsking Molde). 1801. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold & Svendsen, Hilde Johanne (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : hovedrapport. TØI-rapport. 1582a/2017.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy & Tveter, Eivind (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. TØI-rapport. 1582b/2017. Vis sammendrag
 • Aarhaug, Jørgen (2016). Taxis as a Part of Public Transport.
 • Gundersen, Frants Henrik; Langeland, Ove & Aarhaug, Jørgen (2016). Work place location, transport and urban competitiveness: The Oslo case.
 • Tennøy, Aud; Wangsness, Paal Brevik; Aarhaug, Jørgen & Gregersen, Fredrik Alexander (2016). Experiences with capacity reductions on urban main roads – rethinking the need for urban road capacity?.
 • Aarhaug, Jørgen & Nore, Njål (2015). FLERKJERNET UTVIKLING I OSLOREGIONEN – ER VI PÅ RETT KURS?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (6), s 44- 49
 • Gundersen, Frants Henrik; Sørlie, Kjetil; Nore, Njål; Aarhaug, Jørgen & Barlindhaug, Rolf (2015). Areal- og transportutvikling i Osloregionen – faktagrunnlag. TØI rapport. 1378/2014.
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2014). Universell utforming virker – evaluering av tiltak i kollektivtrafikken. TØI-rapport. 1235.
 • Olsen, Silvia Johanne; Bråthen, Svein; Aarhaug, Jørgen; Ramjerdi, Farideh; Julsrud, Tom Erik; Krogstad, Julie Runde & Bremnes, Helge (2013). Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren. TØI-rapport. 1249/2013. Vis sammendrag
 • Krogstad, Julie Runde; Fearnley, Nils; Øksenholt, Kjersti Visnes; Aarhaug, Jørgen; Solvoll, Gisle & Hanssen, Thor-Erik Sandberg (2012). Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt?. TØI-rapport. 1233/2012.
 • Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen & Lahn, Leif Christian (2011). Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1181.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2019 14:21 - Sist endret 1. mars 2019 12:37

Forskergrupper