Bård Lahn

Ph.d.-kandidat

Bård Lahn jobber til vanlig som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hans PhD-prosjekt har tittelen "Climate governance between global knowledge and national politics", og fokuserer på hvordan vitenskapelig kunnskap om klimaproblemet bidrar til å forme klimapolitikken både på internasjonalt og nasjonalt nivå.

PhD-arbeidet er en del av forskningsprosjektet CONNECT, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

 • Hermansen, Erlend Andre T.; Lahn, Bård Lappegård; Sundqvist, Göran & Øye, Eirik (2021). Post-Paris policy relevance: lessons from the IPCC SR15 process. Climatic Change. ISSN 0165-0009. 169(1-2), s. 1–18. doi: 10.1007/s10584-021-03210-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dooley, Kate; Holz, Christian; Kartha, Sivan; Klinsky, Sonja; Roberts, Timmons & Shue, Henry [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ethical choices behind quantifications of fair contributions under the Paris Agreement. Nature Climate Change. ISSN 1758-678X. 11(4), s. 300–305. doi: 10.1038/s41558-021-01015-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blaxekjær, Lau Øfjord; Lahn, Bård Lappegård; Nielsen, Tobias Dan; Green-Weiskel, Lucia & Fang, Fang (2021). The Narrative Position of the Like-Minded Developing Countries in Global Climate Negotiations. I Klöck, Carola; Castro, Paula; Weiler, Florian & Blaxekjær, Lau Øfjord (Red.), Coalitions in the Climate Change Negotiations. Routledge. ISSN 9780367313210. s. 113–135.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC. Social Studies of Science. ISSN 0306-3127. doi: 10.1177/0306312720941933. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). A history of the global carbon budget. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs). ISSN 1757-7780. 00:e636, s. 1–9. doi: 10.1002/wcc.636. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bang, Guri & Lahn, Bård Lappegård (2019). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum resource governance and climate policy. Climate Policy. ISSN 1469-3062. doi: 10.1080/14693062.2019.1692774.
 • Kartha, Sivan; Athanasiou, Tom; Caney, Simon; Cripps, Elizabeth; Dooley, Kate & Dubash, Navroz K. [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2018). Cascading biases against poorer countries. Nature Climate Change. ISSN 1758-678X. 8(5), s. 348–349. doi: 10.1038/s41558-018-0152-7.
 • Lahn, Bård (2017). In the light of equity and science: scientific expertise and climate justice after Paris. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764. 18(1), s. 29–43. doi: 10.1007/s10784-017-9375-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2017). Science as a ?fixed point?? Quantification and boundary objects in international climate politics. Environmental Science and Policy. ISSN 1462-9011. 67, s. 8–15. doi: 10.1016/j.envsci.2016.11.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård (2017). Norway: A dissonant cognitive leader? I Wurzel, Rüdiger; Connelly, James & Liefferink, Duncan (Red.), The European Union in International Climate Change Politics Still Taking a Lead?. Routledge. ISSN 9781138647183. s. 189–204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Making carbon matter: Climate politics and the governing of Norwegian oil.
 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2021). Oil matters: Tools of governing and tools of valuation in turning oil into a risky asset .
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). En lang vei til enighet. [Avis]. Klassekampen.
 • Lahn, Bård Lappegård & Andrew, Robbie (2021). Slik går Norge fra å være miniputt til gigant på klimastatistikken. [Internett]. NRK.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Klimatoppmøtet i Glasgow startet i dag. [TV]. NRK Dagsnytt atten.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Myter om klimamål i Norge og EU. Energi og klima.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Map-makers and navigators?
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). The Climate Question: When will countries stop exploring for oil? [Radio]. BBC Radio (podcast).
 • Lahn, Bård Lappegård & Farstad, Fay Madeleine (2021). Norway’s ‘Climate Election’ Puts Center-Left in Charge. [Avis]. The New York Times.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2021). The climate issue(s) and the road ahead: what role(s) for science? .
 • Lahn, Bård Lappegård; Skodvin, Tora; Sælen, Håkon; Farstad, Fay Madeleine & Sandanger, Gunnell (2021). Ny grønn giv med USA? [Internett]. CICERO - KLIMA.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Klimamål, oljeproduksjon og bruk av scenarier.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Klimamål i oljedebatten: Kommentarer til Perspektivmeldingen.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). The climate issue(s): Accounting for the environment.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Norwegian oil production and global greenhouse gas emissions.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Why countries disagree about climate change.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Å sette vitenskapen på (riktig) plass: Bidrag til enquête om Bruno Latour. Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Hva gjør vi med 'produksjonsgapet'?
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Det norske paradokset: Klimaleder og oljeprodusent.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Fem år etter Paris – hvor står vi?
 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2020). Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Miljø- og klimapolitikk: Globalitet og grenser.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Oljen utfordrer norsk klimatroverdighet. Agenda Magasin.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2020). The Climate Society and the road ahead.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2020). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Lahn, Bård Lappegård; Hermansen, Erlend Andre T.; Sognnæs, Ida Andrea Braathen & Peters, Glen Philip (2020). How do policymakers use climate mitigation scenario information?
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Dagsnytt 18: Politisk styring av oljeindustrien. [Radio]. NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård & Normann, Håkon Endresen (2020). Låst til oljen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Usikre odds for ny grønn deal. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hagem, Cathrine; Fæhn, Taran & Lahn, Bård Lappegård (2019). Klimaeffekt av oljekutt. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Halvorsen, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2019). Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Climate neutrality the Norwegian way: Carbon trading? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Science as a fragile bridge over troubled waters? The role of the IPCC in bridging the ambition gap in the Paris Agreement.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). The Climate Society and the road ahead.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Climate neutrality the Norwegian way: Carbon trading? KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Dagsnytt 18: Klimatoppmøte i New York. [Radio]. NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Olje i klimakamp: Hvor ligger uenighetene?
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Økte klimaambisjoner i New York?
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Internasjonal klimapolitikk - fra Paris til New York.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Aamaas, Borgar & Lahn, Bård Lappegård (2019). Når vitenskap blir politikk. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). På leting etter en oljesosiologi: Tre prøveboringer. sosiologen.no.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Klimasaken: Hva er det vi er uenige om?
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). "Paris-gapet" mellom globale og nasjonale utslippsmål.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Internasjonal klimapolitikk for dummies.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Bærekraftig utvikling - i Nord og Sør.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). COP 24 og "ambisjonsmekanismen" i Paris-avtalen.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Accounting for the environment: Science and numbers in political and bureaucratic practices.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). The history and politics of the carbon budget.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Dagsnytt 18 - Resultatet av klimatoppmøtet. [Radio]. NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Klimarapport som stridstema. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Vi er ikke i samme båt. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Bang, Guri & Lahn, Bård Lappegård (2018). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum resource governance and climate policy.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). The Climate Society and accounting for the environment: Science and numbers ain political and bureaucratic practices.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). The Climate Society and the road ahead .
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Lahn, Bård Lappegård & Kallbekken, Steffen (2018). Paris-avtalen, EU - og norsk klimapolitikk.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). Norsk klimapolitikk fra Kyoto til Paris: Hvordan henger norske klimamål sammen med det internasjonale klimaregimet? .
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Kristoffersen, Berit & Lahn, Bård Lappegård (2018). Challenging status quo through supply-side initiatives in Norway: Way out or far out?
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Nye allianser i klimapolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 18–18.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Copenhagen to Paris: Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Hvorfor la elva leve? KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård & Bang, Guri (2018). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum governance and climate policy.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Accounting for the environment:Science and numbers in political and bueraucratic practices.
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård Lappegård (2017). Fortsatt høye norske klimautslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lahn, Bård (2017). Skråsikkerheten skader klimadebatten. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Lahn, Bård (2017). Oljedebatten er kommet for å bli. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lahn, Bård (2017). In search of a 'fixed point': The role of science in climate change law and politics.
 • Boasson, Elin Lerum; Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård (2017). Fortsatt høye norske klimagassutslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lahn, Bård (2017). Dagsnytt Atten: Veien til klimamålene. [Radio]. NRK P2.
 • Lahn, Bård (2017). Norsk klimadebatt.
 • Lahn, Bård (2017). Fra Kyoto til Paris: Status i internasjonal klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). Statoil rekrutterer ungdom til oljebransjen utan å snakke om klima. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Lahn, Bård (2017). Økt forventning til norsk klimalov. [Avis]. NTB.
 • Halvorsen, Kristin & Lahn, Bård (2017). Nye perspektiver på olje og klima. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lahn, Bård (2017). The politics of supply-side policy: Developments in Norwegian political discourse.
 • Lahn, Bård (2017). Klimapolitikk på tilbudssiden?
 • Lahn, Bård (2017). Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård (2017). Paris-avtalen: Hva betyr den for Norge?
 • Lahn, Bård (2017). Grunnmur for økt innsats: Paris-avtalen og norsk klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). Status i norsk klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). Rettferdighet i internasjonal klimapolitikk.
 • Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård Lappegård; Eine, Kristin & Alfsen, Knut H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Climate assessments of six key Norwegian sectors. CICERO Senter for klimaforskning. 2021(02).
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Norwegian petroleum policy in a changing climate. CICERO Senter for klimaforskning. 2019(10).
 • Kallbekken, Steffen; Lahn, Bård & Torvanger, Asbjørn (2017). Klimavalg 2017. CICERO Senter for klimaforskning.
 • Lahn, Bård (2017). Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver. CICERO Senter for klimaforskning. ISSN 0804-4511. 2017(01).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. feb. 2018 14:29 - Sist endret 23. feb. 2018 15:16

Forskergrupper