Bård Lahn

Ph.d.-kandidat

Bård Lahn jobber til vanlig som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hans PhD-prosjekt har tittelen "Climate governance between global knowledge and national politics", og fokuserer på hvordan vitenskapelig kunnskap om klimaproblemet bidrar til å forme klimapolitikken både på internasjonalt og nasjonalt nivå.

PhD-arbeidet er en del av forskningsprosjektet CONNECT, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

 • Blaxekjær, Lau Øfjord; Lahn, Bård Lappegård; Nielsen, Tobias Dan; Green-Weiskel, Lucia & Fang, Fang (2021). The Narrative Position of the Like-Minded Developing Countries in Global Climate Negotiations, In Carola Klöck; Paula Castro; Florian Weiler & Lau Øfjord Blaxekjær (ed.),  Coalitions in the Climate Change Negotiations.  Routledge.  ISBN 9780367313210.  7.  s 113 - 135
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). A history of the global carbon budget. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs).  ISSN 1757-7780.  00:e636, s 1- 9 . doi: 10.1002/wcc.636 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC. Social Studies of Science.  ISSN 0306-3127. . doi: 10.1177/0306312720941933 Vis sammendrag
 • Bang, Guri & Lahn, Bård Lappegård (2019). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum resource governance and climate policy. Climate Policy.  ISSN 1469-3062. . doi: 10.1080/14693062.2019.1692774 Vis sammendrag
 • Kartha, Sivan; Athanasiou, Tom; Caney, Simon; Cripps, Elizabeth; Dooley, Kate; Dubash, Navroz K.; Teng, Fei; Harris, Paul G.; Holz, Christian; Lahn, Bård Lappegård; Moellendorf, Darrel; Müller, Benito; Roberts, J. Timmons; Sagar, Ambuj; Shue, Henry; Singer, Peter & Winkler, Harald (2018). Cascading biases against poorer countries. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  8(5), s 348- 349 . doi: 10.1038/s41558-018-0152-7
 • Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård (2017). Norway: A dissonant cognitive leader?, In Rüdiger Wurzel; James Connelly & Duncan Liefferink (ed.),  The European Union in International Climate Change Politics Still Taking a Lead?.  Routledge.  ISBN 9781138647183.  13.  s 189 - 204
 • Lahn, Bård (2017). In the light of equity and science: scientific expertise and climate justice after Paris. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  18(1), s 29- 43 . doi: 10.1007/s10784-017-9375-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2017). Science as a ?fixed point?? Quantification and boundary objects in international climate politics. Environmental Science and Policy.  ISSN 1462-9011.  67, s 8- 15 . doi: 10.1016/j.envsci.2016.11.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård (2015). Fra København til Paris: FNs klimatoppmøter og rettferdig fordeling av atmosfæren. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  73(4), s 538- 546
 • Lahn, Bård & Rowe, Elana Wilson (2015). How to be a "front-runner" : Norway and international climate politics, In Benjamin de Carvalho & Iver Brynild Neumann (ed.),  Small States and Status Seeking : Norway's Quest for International Standing.  Routledge.  ISBN 9780415750363.  7.  s 126 - 145
 • Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2015). Et fast punkt for klimaet? Vitenskap og politikk i den svarte "Bali-boksen". Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  45(1), s 31- 52

Se alle arbeider i Cristin

 • Lahn, Bård (2013). Klimaspillet : en fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter. Flamme forlag.  ISBN 978-82-8288-024-4.  315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård Lappegård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H. & Schiessl, Bernhard W. (2021). Climate assessments of six key Norwegian sectors. CICERO Report. 02. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Klimamål i oljedebatten: Kommentarer til Perspektivmeldingen.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Klimamål, oljeproduksjon og bruk av scenarier.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021, 15. januar). Norway wants to lead on climate change. But first it must face its legacy of oil and gas.. [Internett].  Vox.com.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Norwegian oil production and global greenhouse gas emissions.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). The climate issue(s): Accounting for the environment.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Why countries disagree about climate change.
 • Lahn, Bård Lappegård (2021). Å sette vitenskapen på (riktig) plass: Bidrag til enquête om Bruno Latour. Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2020). Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2020). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2020). The Climate Society and the road ahead.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020, 15. juni). Dagsnytt 18: Politisk styring av oljeindustrien. [Radio].  NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Det norske paradokset: Klimaleder og oljeprodusent.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Fem år etter Paris – hvor står vi?.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Hva gjør vi med 'produksjonsgapet'?.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Miljø- og klimapolitikk: Globalitet og grenser.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Oljen utfordrer norsk klimatroverdighet. Agenda Magasin.
 • Lahn, Bård Lappegård (2020). Usikre odds for ny grønn deal. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lahn, Bård Lappegård; Hermansen, Erlend Andre T.; Sognnæs, Ida Andrea Braathen & Peters, Glen Philip (2020). How do policymakers use climate mitigation scenario information?.
 • Lahn, Bård Lappegård & Normann, Håkon Endresen (2020). Låst til oljen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Aamaas, Borgar & Lahn, Bård Lappegård (2019). Når vitenskap blir politikk. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Hagem, Cathrine; Fæhn, Taran & Lahn, Bård Lappegård (2019). Klimaeffekt av oljekutt. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Halvorsen, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2019). Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Climate neutrality the Norwegian way: Carbon trading?. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Climate neutrality the Norwegian way: Carbon trading?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). Science as a fragile bridge over troubled waters? The role of the IPCC in bridging the ambition gap in the Paris Agreement.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2019). The Climate Society and the road ahead.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Accounting for the environment: Science and numbers in political and bureaucratic practices.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Bærekraftig utvikling - i Nord og Sør.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). COP 24 og "ambisjonsmekanismen" i Paris-avtalen.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019, 24. september). Dagsnytt 18: Klimatoppmøte i New York. [Radio].  NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Internasjonal klimapolitikk - fra Paris til New York.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Internasjonal klimapolitikk for dummies.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Klimasaken: Hva er det vi er uenige om?.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Norwegian petroleum policy in a changing climate. CICERO Report. 10. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Olje i klimakamp: Hvor ligger uenighetene?.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). "Paris-gapet" mellom globale og nasjonale utslippsmål.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). På leting etter en oljesosiologi: Tre prøveboringer. sosiologen.no.
 • Lahn, Bård Lappegård (2019). Økte klimaambisjoner i New York?.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (1)
 • Bang, Guri & Lahn, Bård Lappegård (2018). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum resource governance and climate policy.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). Knowledge and expertise in environmental policy.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). Norsk klimapolitikk fra Kyoto til Paris: Hvordan henger norske klimamål sammen med det internasjonale klimaregimet?.
 • Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård Lappegård (2018). The Climate Society and the road ahead.
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Lahn, Bård Lappegård & Kallbekken, Steffen (2018). Paris-avtalen, EU - og norsk klimapolitikk.
 • Kristoffersen, Berit & Lahn, Bård Lappegård (2018). Challenging status quo through supply-side initiatives in Norway: Way out or far out?.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Accounting for the environment:Science and numbers in political and bueraucratic practices.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Copenhagen to Paris: Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018, 17. desember). Dagsnytt 18 - Resultatet av klimatoppmøtet. [Radio].  NRK P2.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Det grønne skiftet som samfunnsutfordring. Omtale av boka "Grønn omstilling: Norske veivalg" (red. Håvard Haarstad og Grete Rusten). sosiologen.no.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Hvorfor la elva leve?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Klimarapport som stridstema. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Nye allianser i klimapolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 18
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). The Climate Society and accounting for the environment: Science and numbers ain political and bureaucratic practices.
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). The history and politics of the carbon budget. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård Lappegård (2018). Vi er ikke i samme båt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Lahn, Bård Lappegård & Bang, Guri (2018). From oil as welfare to oil as risk? Norwegian petroleum governance and climate policy.
 • Boasson, Elin Lerum; Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård (2017). Fortsatt høye norske klimagassutslipp. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Halvorsen, Kristin & Lahn, Bård (2017). Nye perspektiver på olje og klima. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård Lappegård (2017). Fortsatt høye norske klimautslipp.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kallbekken, Steffen; Lahn, Bård & Torvanger, Asbjørn (2017). Klimavalg 2017. CICERO Report. 2017:03. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård (2017, 13. september). Dagsnytt Atten: Veien til klimamålene. [Radio].  NRK P2.
 • Lahn, Bård (2017). Distributional justice in the international climate regime.
 • Lahn, Bård (2017). Fra Kyoto til Paris: Status i internasjonal klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). Grunnmur for økt innsats: Paris-avtalen og norsk klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). In search of a 'fixed point': The role of science in climate change law and politics.
 • Lahn, Bård (2017). Klimapolitikk på tilbudssiden?.
 • Lahn, Bård (2017). Norsk klimadebatt.
 • Lahn, Bård (2017). Oljedebatten er kommet for å bli. Dagbladet.no.
 • Lahn, Bård (2017). Paris-avtalen: Hva betyr den for Norge?.
 • Lahn, Bård (2017). Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver. Policy note. 01. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård (2017). Rettferdighet i internasjonal klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). Skråsikkerheten skader klimadebatten. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Lahn, Bård (2017, 11. april). Statoil rekrutterer ungdom til oljebransjen utan å snakke om klima. [Radio].  NRK Hordaland.
 • Lahn, Bård (2017). Status i norsk klimapolitikk.
 • Lahn, Bård (2017). The politics of supply-side policy: Developments in Norwegian political discourse.
 • Lahn, Bård (2017, 18. februar). Økt forventning til norsk klimalov.  NTB.
 • Lahn, Bård (2016). Beyond the North/South firewall: Equity in climate governance after Paris.
 • Lahn, Bård (2016). Climate justice after Paris: Equity in international climate politics.
 • Lahn, Bård (2016). For mye eller for lite demokrati?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lahn, Bård (2016). Forests through the paper mill: Assembling REDD+ through the production of documents. Vis sammendrag
 • Lahn, Bård (2016). Fra Kyoto-protokollen til Paris-avtalen: FNs klimaforhandlinger gjennom tre tiår.
 • Lahn, Bård (2016). Karbonbudsjettet og oljeleting på norsk sokkel.
 • Lahn, Bård & Leiren, Merethe Dotterud (2016). Klimapolitikk i Norden. En sammenlikning av mål og virkemidler i de nordiske landene. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. feb. 2018 14:29 - Sist endret 23. feb. 2018 15:16

Forskergrupper