ÅRSPLAN FOR SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) 2002

1.    Forskning og forskerutdanning

1.1.  Organisering av forskerutdanning

Ansvarlig: Doktorgradsansvarlig

Økonomi: Kr. 50.000,-

1.2.  Obligatorisk dr.gradsskurs

Ansvarlig: Doktorgradsansvarlig

1.3.  "Teknologiseminar" for TIKs stipendiater

Ansvarlig: Doktorgradsansvarlig

1.4.  Strategisk prosjektakvisisjon (særlig KUNI og Biotekn. & Etikk/FUGE)

Ansvarlig: Senterleder/Prosjektledere

1.5.  Rekruttering av stipendiater

Ansvarlig: Senterleder/Avdelingsleder

SUM Forskning og forskerutdanning: Kr. 50.000,-

2.    Undervisning og studier

2.1.  Oppfølging av kvalitetsreformen

Ansvarlig: Avdelingsleder/Faglige ledere

Økonomi: Kr. 163.000,- (omstillingsmidler)

2.2.   Utvikle tilbud om 2-årig master i "TIK"

Ansvarlig: Avdelingsleder/Leder av ALU

Økonomi: Se 2.1.

2.3.   Utvikle mulig tilbud om 1-årig master (etterutdanning)

Ansvarlig: Avdelingsleder/Leder av Prosjektforum

Økonomi: Se 2.1.

2.4.  Faglig ansvar for SVs modul i TVI (Tverrfaglig informatikk)

Ansvarlig: Thomas Hylland Eriksen

2.5.  Tilby kontaktpersoner for studenter ved TIKs hovedfagslesesal

Ansvarlig: Avdelingsleder

2.6.  Utlyse 3 studentstipend, 1 til hver av TIKs faggrupper

Ansvarlig: Avdelingsleder/ALU ?

Økonomi: Kr. 123.000,-

SUM Undervisning og studier: Kr. 286.000,-

3.    Formidling og informasjon

3.1.  Oppgradering av TIKs webside

Ansvarlig: Avdelingsleder/IT-ansvarlig/webredaktør

Økonomi: IT-stilling økt til 100% stilling (prøveordning på 1 år)

3.2.  Utarbeide "kompetansekatalog" vedrørende TIKs vitenskapelig ansatte

Ansvarlig: Avdelingsleder/IT-ansvarlig/webredaktør

3.3.  Utvikling av nettbasert læremateriell ESST

Ansvarlig: ALU-leder

Økonomi: Kr. 100.000,- (omstillingsmidler)

3.4.  TIK-seminar om publisering

Ansvarlig: Senterleder

SUM Formidling og informasjon: Kr. 100.000,-

4.    Organisering

4.1.  Innføring av timeregnskap/definering av normer

Ansvarlig: Avdelingsleder/Senterleder

4.2.  Utvikle organisasjonsmodell for senteret (med mulige vedtektsendringer)

Ansvarlig: Senterleder/TIKs styre

4.3.  Utvikle langsiktig faglig plan for senteret

Ansvarlig: Senterleder/ TIKs styre

4.4.  Utlyse lederstilling ved TIK

Ansvarlig: Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SUM Organisering: Kr. 0,-

5.    Administrasjon

5.1.  Gjennomgang av administrasjonens størrelsesorden, arbeidsfordeling og rutiner, kartlegging av brukererfaring

Ansvarlig: Avdelingsleder

5.2.  Seminar for TIKs administrasjon

Ansvarlig: Avdelingsleder

Økonomi: Kr. 30.000,-

5.3.  Endret lokalisering av TIK-senteret

Ansvarlig: Avdelingsleder

SUM Administrasjon: Kr. 30.000,-

Publisert 8. jan. 2008 15:29 - Sist endret 8. jan. 2008 15:31