Tilsetjingsutval

Tilsetjingsutvalet gjer vedtak om tilsetjing i vitskaplege åremålsstillingar etter delegert myndigheit frå styret ut frå § 4 i vedtektene til TIK.

Tilsetjingsutvalet består av:

Styreleiar Tore Nilssen (SV), vara Cathrine Holst (ISS)

Magnus Gulbrandsen (TIK representant for dei vitskaplege tilsette), vara Susanne Bauer

Tone Druglitrø (TIK representant for dei midlertidig vitskaplege tilsette), vara Silje Marie Tellmann (2021)

Studentrepresentant Sofie Wassvik Ebeltoft, vara Kristina Moe (2021)

Utvalet er oppnemnd for same periode som styret ved TIK.

Kontakt

Inger-Johanne Ullern
administrativ leiar

Publisert 12. okt. 2010 14:35 - Sist endret 12. mars 2021 20:57