Tilsetjingsutval

Tilsetjingsutvalet gjer vedtak om tilsetjing i vitskaplege åremålsstillingar etter delegert myndigheit frå styret ut frå § 4 i vedtektene til TIK.

Tilsetjingsutvalet består av:

Styreleiar Tore Nilssen (SV), vara Cathrine Holst (ISS)

Magnus Gulbrandsen (TIK representant for dei vitskaplege tilsette), vara Susanne Bauer

Hilde Nykamp (TIK representant for dei midlertidig vitskaplege tilsette), vara Jørgen Finstad (2022)

Studentrepresentant Oda Westby, vara Jonas Olafsen (2022)

Utvalet er oppnemnd for same periode som styret ved TIK.


Kontakt

Inger-Johanne Ullern
administrativ leiar

Publisert 12. okt. 2010 14:35 - Sist endret 22. feb. 2022 08:55