Tilsetjingsutval

Tilsetjingsutvalet gjer vedtak om tilsetjing i vitskaplege åremålsstillingar etter delegert myndigheit frå styret ut frå § 4 i vedtektene til TIK.

Tilsetjingsutvalet består av:

Styreleiar Ingjerd Hoëm (SV), vara Tanja Storsul (ISF)

Magnus Gulbrandsen (TIK representant for dei vitskaplege tilsette), vara Olav Wicken

Marie Byskov Lindberg (TIK representant for dei midlertidig vitskaplege tilsette), vara Henrik Schwabe (2018)

Studentrepresentant Helge Helguson Neumann, vara Sofie Nebdal (2018)

 

Utvalet er oppnemnd for same periode som styret ved TIK.

Publisert 12. okt. 2010 14:35 - Sist endret 9. juli 2018 14:11