Saksliste til møte 2/2022 i senterstyret

Saker til behandling i åpent møte


Vedtakssaker


V-sak 1 (9/22) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtaksforslag:

Innkalling og saksliste godkjennes.


V-sak 2 (10/22) Godkjenning av protokoll fra møte 1/2022

Saksdokument:

Vedtaksforslag:

Protokoll fra møte 1/2022 godkjennes.


Orienteringssaker


O-sak 1 (11/22) Hva skjer på TIK?

Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser, status for prosjekter og oppussingsprosjektet ved administrativ leder.


O-sak 2 (12/22) Rekruttering av ny førsteamanuensis i innovasjonsstudier og/eller STS

Kort orientering ved senterleder.


O-sak 3 (13/22) Økonomirapport 1. tertial

Saksdokument:


O-sak 4 (14/22) Tiltaksplan etter ARK-undersøkelsen

Saksdokument:


Diskusjonssaker


D-sak 1 (15/22) Kapasitet og behov 2023-2025: Hvordan kan TIK dekke manglende kapasitet?

Saksdokument:


 

Publisert 24. mai 2022 15:59 - Sist endret 31. mai 2022 16:21