Saksliste til møte 1/2022 i senterstyret

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 

V-SAK 1
(Sak 1/2022)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll møte 5/2022

Protokollen er unntatt offentlighet.  jf. Off.l. § 25,1. og ble godkjent på sirkulasjon av møtende medlemmer.

O-SAK 2
(Sak 2/2022)

Årshjul styrearbeid 2022

Saksdokument:

O-SAK 3
(Sak 3/2022)

Hva skjer på TIK?

Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser, ARK, koronasituasjonen og oppussingsprosjektet ved administrativ leder.

O-SAK 4
(Sak 4/2022)

Langtidsprognose 2022-2026

Saksdokument:

O-SAK 5
(Sak 5/2022)

TIKs masterprogram

Orientering ved masteransvarlig Markus Bugge

  O-SAK 6
  (Sak 6/2022)

  PhD - studieretning TIK

  • Fremdriftsrapportering 2021
  • Ph.D.-utvalg

  Kort muntlig orientering

  Ordinære saker

   

  V-SAK 2
  (Sak 7/2022)

  Årsrapport og årsregnskap 2021

  Saksdokumenter:

  Vedtaksforslag:
  Senterstyret vedtar den fremlagte årsrapporten med årsregnskap for 2021.

  V-SAK 3
  (Sak 8/2022)

  Årsplan 2022

  Saksdokumenter:

  Vedtaksforslag:

  Senterstyret viderefører Årsplan 2021-2023 som årsplan for 2022 uten endringer.

  Saker til behandling i lukket møte

  Eventuelt

   
     
  Tore Nilssen
  Styreleder

  Fulvio Castellacci
  Senterleder

  Publisert 18. feb. 2022 11:20 - Sist endret 21. feb. 2022 16:45