Møteplan med sakskart og protokoller for 2011 for TIK

 Første møte er 8. februar med konstituering av styret. Alle møter fra kl 13.00  til 16.00

Møtedato Sakskart Protokoll

Tirsdag 8. februar

1. Konstituerende møte - innkallling

2. Ordinært styremøte -innkalling

1. Protokoll konstituerende møte

2. Protokoll ordinært styremøte

 Mandag 2. mai

Sakskart Protokoll
Ondag 18. mai (reservedato - ekstraordinært styremøte) Sakskart Protokoll
 Tirsdag 20. september Sakskart Protokoll
 Tirsdag 6. desember Sakskart Protokoll

 

Publisert 6. jan. 2011 09:17 - Sist endret 16. okt. 2012 21:50