Vernerunde

Verneombodet og administrativ leiar har årlege vernerundar på senteret for å kartlegge dei fysiske arbeidstilhøva på TIK mot gjeldande standard. Det skal utarbeidast ei liste over ting som må utbetrast på og ein plan for tiltak som kan rette på desse.

Rapport fra vernerunde Verneombud og administrativ leder
7. juni 2011 Hege Rudi Standal og Ancha Wesnes
17. september 2012 Hege Rudi Standal og Ancha Wesnes
22. mai 2013 Hege Rudi Standal og Ancha Wesnes
10. oktober 2014 Helge Ryggvik og Ancha Wesnes
14. august 2015 Taran Thune (arbeidstakerrepresentant) og Frode Løvik
14. oktober 2016 Taran Thune og Frode Løvik

 

Publisert 30. okt. 2012 12:38 - Sist endret 19. feb. 2019 13:11