2022

Publisert 4. apr. 2022 15:30

Silje Maria Tellmann, TIK, og Ingvild Reymert, Institutt for samfunnsforskning, kommenterer forslaget fra Kierulf-utvalget om formidlingsindikator i Khrono.