Behov for flere havvind-prosjekter

TIK-forsker Jens Hansson er intervjuet om hvordan en målrettet satsning på havvind-prosjekter kan akselerere omstilling til grønn energi.

Intervjuet med Jens Hanson i Energi og klima kan du lese her:

https://energiogklima.no/to-grader/ekspertintervju/ekspertintervjuet-vi-trenger-flere-havvindprosjekter-na/ 

Publisert 26. juni 2020 13:47 - Sist endret 10. sep. 2021 09:41